Bulletin of the Section of Logic – nowy numer

Opublikowano: 8 maja 2019
cover_issue_368_en_US

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego „Bulletin of the Section of Logic”. Zeszyt zawiera pięć artykułów poświęconych tematyce kalkulacji logicznych, ich metodologii, zastosowaniom i interpretacjom algebraicznym.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak
Kwartalnik jest indeksowany w bazie naukowej SCOPUS
POLECAMY:

Komentarze