Folia Litteraria Polonica – nowy numer czasopisma

Opublikowano: 12 września 2018
FLPolonica 1(47) 2018

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1 (47) 2018. Lager, Łagier, obóz – zapis. Lektury. Kwartalnik zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie. Artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND.

Punktacja MNiSW: 12 (2015)

Więcej informacji…

 

Komentarze