Spotkanie wokół książki „Krystyna Śreniowska. Moje życie”

Opublikowano: 18 czerwca 2018
Data wydarzenia: 20/06/2018
sreniowska-zaproszenie-e1528782150683

Zapraszamy na spotkanie wokół książki „Krystyna Śreniowska. Moje życie”. Jest to pamiętnik Krystyny Śreniowskiej – wybitnego historyka, historiografa, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, działaczki opozycyjnej – w którym zawarła wspomnienia od czasów dzieciństwa i młodości spędzonych we Lwowie, Krakowie i Warszawie, po lata wytężonej pracy na UŁ.

Z jednej strony to fascynująca historia młodej badaczki, wyrokami wielkiej Historii wykorzenionej wraz z rodziną ze swojej „małej ojczyzny” – Lwowa. Z drugiej – to pamiętnik kobiety od pewnego momentu życia samotnej, doświadczonej przez los, łączącej wychowanie dwójki dzieci z pracą na uczelni.

We wspomnieniach Śreniowskiej, która należała do pokolenia twórców łódzkiej Alma Mater, odbija się historia Uniwersytetu Łódzkiego i łódzkiego środowiska historyków. To również zapis działalności opozycyjnej – Krystyna Śreniowska od lat 70. była prześladowana z powodów politycznych. Jako jedna z nielicznych samodzielnych pracowników Instytutu Historii zaangażowała się otwarcie w działalność opozycyjną: wspierała inicjatywy Komitetu Obrony Robotników, a następnie Komitetu Samoobrony Społecznej. Była członkiem „Solidarności”. W trakcie strajków studenckich z lat 1980/1981 jako ekspert pomagała studentom w rozmowach z ministrem Januszem Górskim, a po 13 grudnia 1981 r. dzieliła swój czas między działalność dydaktyczną a pomoc internowanym działaczom opozycyjnym.

Te doświadczenia nie mogły nie odbić się na jej autobiograficznej opowieści, którą starannie opracowali i do druku przygotowali prof. Jolanta Kolbuszewska i prof. Rafał Stobiecki. Podczas spotkania przybliżą oni obraz tej fascynującej postaci.

Data i miejsce
20 czerwca 2018 r. o godz. 17.00,
Instytut Historii UŁ (ul. Kamińskiego 27a) w sali posiedzeń Rady Wydziału (pierwsze piętro)

Komentarze