Nowe książki w otwartym dostępie

Opublikowano: 2 października 2017
czarny otwarty

Realizując politykę upowszechniania wyników badań i treści naukowych Wydawnictwo UŁ systematycznie zasila zbiory w otwartym dostępie.

We wrześniu lista bezpłatnych publikacji na naszej stronie internetowej wzbogaciła się o 30 tytułów z 2016 roku. Publikacje są również dostępne w Repozytorium UŁ.

Książki w otwartym dostępie

Komentarze