Książki za 15 zł!

Opublikowano: 12 czerwca 2017
ksiazki_za_zlotowke_15
daef340e339110699972e84988819216

Funkcja przemysłowa małych miast

Tadeusz Marszał
Książka: 14,20 zł
f8265354787c54f88432f8e5266fa242

Funkcja usługowa małych miast

Tadeusz Marszał
Książka: 14,20 zł
062327ed0dcbc6c13f2e42946ed8c2a9

Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski

Małgorzata Janicka
Książka: 13,20 zł
ff6995ca261c9c9ac29eb4670b7dbd23

Marketing produktów żywnościowych

Paweł Bryła,
Tomasz Domański
Książka: 13,20 zł
c5ee1b8640b125f63e6a3607876f4931

Monumentalizacja języka w Rosji XX wieku

(Eksplikacja diachroniczna paradygmatów naukowych)
Jarosław Wierzbiński
Książka: 13,20 zł
698653c9fbc6ed368e65b0f475511d68

O mediach i komunikacji

Skrypt dla studentów dziennikarstwa
Elżbieta Pleszkun-Olejniczak,
Joanna Bachura,
Monika Worsowicz
Książka: 13,20 zł
23fabf70693c52baa0561b83e34b113d

Podstawy cytologii i genetyki. Część II

Podręcznik przeznaczony dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Iwona Gosztowt,
Joanna Kaźmierczak
Książka: 15,10 zł
793342a9edc77e646f149229dfe1be5a

Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów

Elżbieta Umińska-Tytoń
Książka: 13,20 zł
c818076d851543be580dbe72a3f57799

Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce

Maciej Frendzel
Książka: 13,20 zł
17520979823530d059beaf4781908e71

Struktura funkcjonalna małych miast

Tadeusz Marszał
Książka: 14,20 zł
1107927f710f9a06045b1fff510ceac6

Styl-dyskurs-media

Barbara Bogołębska,
Monika Worsowicz
Książka: 13,20 zł
2ac6b5df6a883d733564ce63eb239b5e

Teatr masowy – teatr dla mas

Małgorzata Leyko
Książka: 13,20 zł
329b9d72b25d5a01c7489bbaa9da052d

Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu

Cecylia Żurak-Owczarek
Książka: 13,20 zł
0ac7acf8e439ef9b770e402c781227dc

Wybór pism polonistycznych i slawistycznych

Sławomir Gala
Książka: 13,20 zł
55bae21d822e2132c4d3b138441b5b59

Wypowiedź dziennikarska – teoria i praktyka

Skrypt dla studentów dziennikarstwa
Andrzej Kudra,
Barbara Bogołębska
Książka: 13,20 zł
51c9cdb7aae25428415323ca44d8d593

Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej

Władysław Welfe
Książka: 13,20 zł
b95f0a36516ffa467a46e440900c1556

Zygmunt Heryng (1854-1931)

Biografia lewicowego intelektualisty
Marta Sikorska-Kowalska
Książka: 13,20 zł

Komentarze