TECHNE. Seria Nowa

techne

TECHNE. Seria Nowa


Redaktor naczelny:
prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski

Półrocznik „TECHNE. Seria Nowa” jest wydawany przez Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

W kolejnym tomach prezentowane będą rozprawy związane z trzema zasadniczymi zagadnieniami, do których należą: sztuka dawna w Rzeczypospolitej, teoria i estetyka sztuki nowoczesnej oraz sztuka obszarów pozaeuropejskich. Celem periodyku jest prezentacja głównych nurtów badań prowadzonych w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi, pozwalająca na publikację tekstów polskich i zagranicznych badaczy dziejów sztuki.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • RADA PROGRAMOWA I REDAKCJA
 • Redaktor naczelny:
 • prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski
 
 • Kolegium redakcyjne:
 • prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz
 • prof. UŁ dr hab. Eleonora Jedlińska
 • prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska
 • prof. dr hab. Krzysztof Stefański
 
 • Sekretarze redakcji:
 • mgr Alina Barczyk
 • dr Irmina Gadowska
 • Rada naukowa:
 • prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. UŁ dr hab. Anna Marciniak-Kajzer (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr. Birgit Mersmann (IFK Internationales Forschungszentrum für Kulturwissenschaften, Kunstunversität Linz/NFS Bildkritik Universität Basel)
 • dr hab. Jakub Sito (Instytut Sztuki PAN)
 • Beate Störtkruhl (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen in östlichen Europa)
 • Phd Lukáš Novotný (Západočeská Univerzita v Plzni)
 • Prof. Juan Manuel Monterroso Montero (University of Santiago de Compostela)
 • Recenzenci współpracujący z czasopismem:
 • prof. dr hab. Waldemar Deluga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • prof. UŁ dr hab. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. UŁ dr hab. Witold Glinkowski (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. UMK dr hab. Ryszard Mączyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. UPJPII dr hab. Szmydki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • prof. UG dr hab. Tomasz Torbus (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Andrzej Witko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • dr hab. Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 

Komentarze

CEJSH(The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Komentarze

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego

Narutowicza 65, 90-131 Łódź

techne@uni.lodz.pl

 

Komentarze

Komentarze