Replay. The Polish Journal of Game Studies

pobrane (10)

Replay. The Polish Journal of Game Studies


Redaktor naczelny:
dr Pawel Grabarczyk

Replay. The Polish Journal of Game Studies is devoted to interdisciplinary study of games, gaming, and gamers. We publish original research results conducted from different perspectives, cultural, sociological, and philosophical among others, with a strong focus on the history of digital games. We wish to develop a common language digital games scholars could use independently from the perspectives they employ. For this reason, we also welcome papers concerning the typology of digital games and its corresponding terminology. The journal publishes papers both in Polish and English.

Publisher: Lodz University Press

All articles are published in Open Access and use open license  CC BY-NC-ND (Attribution – Non-Commercial – No Derivative Works).

 

 

Replay. The Polish Journal of Game Studies to pismo poświęcone interdyscyplinarnym studiom nad grami i odbiorcami gier. Publikujemy oryginalne wyniki badań prowadzone z różnych perspektyw, między innymi kulturowej, socjologicznej i filozoficznej, ze szczególnym naciskiem na historię gier cyfrowych. Chcemy stworzyć wspólny język dla badaczy gier cyfrowych, z którego mogliby korzystać niezależnie od reprezentowanej dyscypliny. Stąd duży nacisk kładziemy również na przyjmowanie prac dotyczących typologii gier cyfrowych i odpowiadającej im terminologii. Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim i angielskim.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Redakcja (Editorial Board)
 • Redaktor Naczelny (Editor-in-Chief):
 • Paweł Grabarczyk
 • Zastępca redaktora naczelnego (Deputy Editor):
 • Dominika Staszenko-Chojnacka
 • Redaktor (Associate Editor):
 • Maria B. Garda
 • Stanisław Krawczyk
 • Sekretarz redakcji (Editorial Secretaries):
 • Marcin M. Chojnacki
 • Rada redakcyjna (Academic Advisory Board)
 • Przewodniczący (Chairman):
 • dr hab. prof. UL Piotr Sitarski
 • Członkowie (Members):
 • prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczynski
 • dr hab. prof. SWPS Miroslaw Filiciak
 • Prof. Graeme Kirkpatrick, Ph.D.
 • Prof. Jaakko Suominen, Ph.D.
 • Prof. Melanie Swalwell, Ph.D.
 • Redaktorzy Założyciele (Founders Editors):
 • Maria B. Garda
 • Paweł Grabarczyk

Komentarze

 • Rozpoczynamy nabór tekstów do numeru szóstego, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do jego współtworzenia.
 • Informacje dla autorów:
 • Artykuły prosimy przesyłać na adres replay@uni.lodz.pl, termin przyjmowania zgłoszeń to 28 lutego 2020.
 • Tekst powinien mieć objętość nie większą, niż 22 tysiące znaków (razem ze spacjami, przypisami i bibliografią) w formacie .rtf, .doc lub .docx (Microsoft Word).
 • Do tekstu należy dołączyć: abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 150 słów), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (5-8), notkę o Autorze (około 5 linijek) i adres mailowy. Prosimy, aby wszystkie te elementy znajdowały się w jednym pliku.
 • Szczegółowe wytyczne edytorskie

Replay… adheres to the APA (American Psychological Association) style. Each manuscript should consist of no more than 8000 words (including references, notes, tables, etc.). The manuscript must include: summary/abstract (max. 150 words), keywords (5-8), references, ludography, short biographical note (max. 50 words) and correspondence address.

 • Font: Times New Roman 12 point, double-spaced
 • Mottos: Times New Roman 10 point, single-spaced
 • Headings: bold, left-justified
 • Quotations: a) no longer than 40 words – font 12 point, within main text (without italics!) and within quotation marks, b) longer than 40 words – font 10 point, use line breaks to separate.
 • References: latest APA style
 • Ludography: modified DiGRA style

CD Projekt RED (2007). The Witcher [PC]. Poland : Atari.

Blizzard Entertainment (2004). World of Warcraft [PC Computer, Online Game]. Blizzard Entertainment : played 12 February 2010.

Komentarze

BazHum
ERIH PLUS
ProQuest

Komentarze

Marcin Chojnacki: marcin.chojnacki@uni.lodz.pl

Dominika Staszenko-Chojnacka: dominika.staszenko-chojnacka@uni.lodz.pl

 

Any posted correspondence should be sent to the Replay… Editorial Office as follows:

 

Department of Electronic Media

Faculty of Philology, University of Lodz

ul. Pomorska 171/173

90-236 Lodz

Poland

Komentarze

Komentarze