Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance

MS

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney

General information

Multicultural Shakespeare is an international journal devoted to Shakespearean studies; it is a forum in which researchers, especially those from non-English-speaking backgrounds, can air local concerns and themes that contribute to the creation and understanding of Shakespeare as global phenomenon.

Multicultural Shakespeare appeared for the first time in 1972 as Shakespeare Translation on the initiative of Professor Toshikazu Oyama, the President of Seijo University in Japan. Since then it has undergone various changes. In 1986 it became Shakespeare Worldwide: Translation and Adaptation, whose editor was Professor Yoshiko Kawachi, and in 2003, it took on its present title (and since then has been edited by Professor Yoshiko Kawachi and Professor Krystyna Kujawińska Courtney). From its very beginning, Multicultural Shakespeare has aroused interest around the world and attracted many prominent scholars, soon becoming an important publication in Shakespeare studies on a global scale.

 

Aim and scope

Initially devoted mainly to translations, Multicultural Shakespeare developed into a publication mediating vigorous discussions on the adaptation of Shakespeare’s texts, their ontology and cross-cultural significance. It created an opportunity to present the universal dimension of Shakespeare’s works by focusing on their local values found in the cultures of Australia, Brazil, China, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Holland, Hungary, India, Israel, Japan, Korea, Norway, Poland, Romania, Russia, Spain, Switzerland, and the USA.
First printed in Japan, now published in Łódź, Poland, Multicultural Shakespeare seeks co-operation with people who make, teach or simply enjoy theatre and literature, and who are interested in addressing the problems of translating, staging, reading and teaching Shakespeare worldwide.
We welcome contributions in various areas of Shakespearean studies, page and stage renditions of his plays, translations, critical analyses, book and theatre reviews.

Publisher: Lodz University Press

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

 

The Journal is also shared on Sciendo platform in Open Access.

 

CALL FOR PAPERS

Shakespeare, Blackface, and Performance: A Global Exploration

A special issue of Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance.

***

Informacje ogólne

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, poświęconym studiom szekspirowskim. Od 2003 wydawany jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, red. Yoshiko Kawachi, Krystyna Kujawińska Courtney. Wcześniej, tj. od 1972 ukazywał się jako Shakespeare Translation; od 1986 jako Shakespeare Worldwide: Translation and Adaptation,  red. Yoshiko Kawachi.

Od początku istnienia, Multicultural Shakespeare wzbudzał zainteresowanie badaczy z różnych zakątków świata, z czasem stał się istotną publikacją z zakresu studiów szekspirowskich o zasięgu międzynarodowym. Pierwotnie poświęcony głównie przekładom, przekształcił się w periodyk, zajmujący się adaptacjami/przywłaszczeniami tekstów Szekspira, nowymi odczytaniami i inspiracjami jego dziełami.

 

Cel i zakres tematyczny

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance stanowi forum, dzięki któremu naukowcy, zwłaszcza pochodzący z krajów nieanglojęzycznych, mogą analizować lokalne zagadnienia, przyczyniając się tym samym do zrozumienia Szekspira jako globalnego fenomenu. Periodyk stwarza możliwość spojrzenia na uniwersalny wymiar dzieł Szekspira, wydobywając ich lokalne wartości kulturowe np. australijskie, brazylijskie, chińskie, finlandzkie, francuskie, niemieckie, greckie, izraelskie, japońskie, koreański, polskie, rumuńskie, rosyjskie, hiszpańskie, czy też amerykańskie i brytyjskie. Istotnym elementem w publikacjach jest ontologiczne i międzykulturowe znaczenie dzieł Szekspira.

O znaczeniu i historii Multicultural Shakespeare ukazał się artykuł autorstwa prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney w The European English Messenger – vol. XXXI, Issue 1, Summer 2014, str. 49-52: http://essenglish.org/messenger/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/231-16-52.pdf

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

 

Numery tematyczne / Thematic issues:

 

– vol. 16 (2017) „(Re)Translations: Diachronic and Synchronic Perspectives on Giving New Voice to Shakespeare” (red. Lily Kahn, Márta Minier)

– vol. 15 (2017) „Shakespeare in Cross-Cultural Spaces” (red. Robert Sawyer, Varsha Panjwani)

– vol. 14 (2016) „Shakespeare in Modern Japan” (red. Yoshiko Kawachi)

– vol. 13 (2016) „Shakespeare, National Origins and Nationality” (red. José Manuel González)

– vol. 12 (2015) “Diversity and Homogeneity: Shakespeare and the Politics of Nation, Class and Gender” (red. Magdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus)

– vol. 11 (2014) “Global Shakespeare Performance for Anglophone Audience” (red. Sarah Dustagheer,  Aleksandra Sakowska)

– vol. 10 (2013) “Shakespeare in Old and New Asias” (red. Lingui Yang)

– vol. 8 (2011) “Interrogating the Spread of Shakespeare: Australia and New Zealand” (red. Laurence Wright)

– vol. 4 (2007) “Shakespeare and Europe: History – Performance – Memory”  (red. Lawrence Guntner)

 

Począwszy od numeru 8, periodyk  został udostępniony na platformie Sciendo w modelu Open Access.

 

CALL FOR PAPERS

Shakespeare, Blackface, and Performance: A Global Exploration

Numer specjalny czasopisma „Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance”.

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 
 • Rada programowa / Advisory Board
 • Catherine Alexander, The Shakespeare Institute, United Kingdom;
 • Alexey Bartoshevich, Russian University of Theater Art GITI, State Institute of Art Research, Russia;
 • Michael Best, University of Victoria, Canada;
 • Pia Brinzeu, University of the West, Romania;
 • Hardy M. Cook, The SHAKSPER World Web Site, USA;
 • John Drakakis, The University of Stirling, United Kingdom
 • Jacek Fabiszak, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland;
 • Nicole Fayard, University of Leicester, United Kingdom;
 • José Manuel González Fernández de Sevilla, University of Alicante, Spain;
 • Werner Habicht, The University of Würzburg, Germany;
 • Tianhu Hao, Zhejiang University, Hangzhou, CHINA
 • James L. Harner, Texas A&M University, USA (zm.)
  Coen Heijes, The University of Groningen, the Netherlands;
 • Peter Holland, University of Notre Dame, USA;
 • Tina Krontiris, The Aristotle University of Thessaloniki, Greece;
 • Hyon-u Lee, Soonchunhyang University, Korea;
 • Monica Matei-Chesnoiu, University Ovidius Constanta, Romania;
 • Peter W. Marx, University of Bern, Germany;
 • Ted Motohashi, The Tokyo University of Economics, Japan;
 • Martin Procházka, Charles University, Czech Republic;
 • Aimara da Cunha Resende, The University of the State of Minas Gerais, Brazil;
 • Bryan Reynolds, University of California, Irvine, USA;
 • Mark Sokolyanski, Odessa State University, Ukraine;
 • Andrzej Weseliński, Warsaw University Poland;
 • William B. Worthen, Columbia University in the City of New York, USA;
 • Bob White, University of Western Australia, Australia;
 • Lingui Yang, Donghua University, China;
 • Yukari Yoshihara, Tsukuba University, Japan.

Komentarze

CALL FOR PAPERS

The deadline submission of articles for publication in the next non-thematic issue of our journal is December, 31, 2019.

ATTENTION:

Both thematic and non-thematic volumes are published twice a year. The time from submission to publication may last from 6 months up to a year. 

NABÓR ARTYKUŁÓW

Termin zgłaszania artykułów do kolejnego nietematycznego numeru naszego czasopisma upływa w dniu 31 grudnia 2019 r.

UWAGA:

Tomy tematyczne i nietematyczne ukazują się półrocznie. Czas oczekiwania na przyjęty do druku artykuł wynosi od sześciu miesięcy do roku.

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

Review Form

Review Form Paper title:

Should the submission be accepted for publication? Please, select appropriate:  Yes, in its present form  Yes, with minor revisions (no further required)  Yes, with minor revisions (further review required)  Yes, with major revisions (further review required)  No If the paper is rejected, provide reasons for rejection and recommend revisions:

Please answer the following question, selecting appropriate answer:

 • Is the research material relevant? YES / NO
 • Is the content original? YES / NO
 • Is the presented material relevant to the subject of the paper? YES / NO
 • Is the approach / methodology appropriate? YES / NO
 • Is the theoretical / critical background presented? YES / NO
 • Are conclusions and interpretation sound and important? YES / NO
 • Is cited literature relevant and complete? YES / NO
 • Are the citations clearly marked following the journal Style Sheet? YES / NO
 • Is the structure appropriate? YES / NO Are the ideas presented in a clear way? YES / NO
 • Is language (incl. terminology used) appropriate? YES / NO
 • Is language correct (without grammatical and stylistic errors)? YES / NO
 • Does the paper follow the journal Style Sheet? YES / NO
 • Comments for the Author:
 • Comments for the Editor:
 • Date:
 • Reviewer’s signature:

Guidelines for Authors

Submit

Please submit your manuscripts to Multicultural Shakespeare via email to:  Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

Propozycje artykułów można nadsyłać na adres: Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

Recenzje książkowe / Book reviews:

Coen Heijes, The University of Groningen, the Netherlands c.p.a.heijes@rug.nl
Hao Tianhu, Zhejiang University, Hangzhou, China haotianhu@zju.edu.cn

Recenzje teatralne / Theater reviews:

Xenia Georgopoulou, University of Athens, Greece
georgopx@yahoo.com

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

Komentarze

 • ·         Arianta

  ·         Baidu Scholar

  ·         BazHum

  ·         CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

  ·         CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

  ·         CNPIEC – cnpLINKer

  ·         Dimensions

  ·         DOAJ (Directory of Open Access Journals)

  ·         EBSCO (relevant databases)

  ·         EBSCO Discovery Service

  ·         ERIH +

 • ·         Google Scholar

  ·         Index Copernicus

  ·         J-Gate

  ·         JournalTOCs

  ·         KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

 •           MIAR
 • ·         Microsoft Academic

  ·         MLA International Bibliography

  ·         Naviga (Softweco)

  ·         Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers

  ·         POL-index

  ·         Primo Central (ExLibris)

  ·         ProQuest (relevant databases)

  ·         Publons

  ·         QOAM (Quality Open Access Market)

  ·         ReadCube

  ·         SCImago (SJR)

  ·         SCOPUS

  ·         Sherpa/RoMEO

  ·         Summon (Serials Solutions/ProQuest)

  ·         TDNet

  ·         Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb

  ·         WanFang Data

  ·         Web of Science – Emerging Sources Citation Index

  ·         WorldCat (OCLC)

 

Komentarze

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 59a
90-131 Łódź
Polska
Tel.(+48) 42 665 56 15
Fax: (+48) 42 665 56 16

Krystyna Kujawińska Courtney

e-mail: Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

 

Monika Sosnowska, University of Lodz, Poland
e-mail: monika.sosnowska@uni.lodz.pl

 

Komentarze

Komentarze