Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance

MS

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney

Informacje ogólne

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, poświęconym studiom szekspirowskim. Od 2003 wydawany jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, red. Yoshiko Kawachi, Krystyna Kujawińska Courtney. Wcześniej, tj. od 1972 ukazywał się jako Shakespeare Translation; od 1986 jako Shakespeare Worldwide: Translation and Adaptation,  red. Yoshiko Kawachi.

Od początku istnienia, Multicultural Shakespeare wzbudzał zainteresowanie badaczy z różnych zakątków świata, z czasem stał się istotną publikacją z zakresu studiów szekspirowskich o zasięgu międzynarodowym. Pierwotnie poświęcony głównie przekładom, przekształcił się w periodyk, zajmujący się adaptacjami/przywłaszczeniami tekstów Szekspira, nowymi odczytaniami i inspiracjami jego dziełami.

Cel i zakres tematyczny

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance stanowi forum, dzięki któremu naukowcy, zwłaszcza pochodzący z krajów nieanglojęzycznych, mogą analizować lokalne zagadnienia, przyczyniając się tym samym do zrozumienia Szekspira jako globalnego fenomenu. Periodyk stawarza możliwość spojrzenia na uniwersalny wymiar dzieł Szekspira, wydobywając ich lokalne wartości kulturowe np. australijskie, brazylijskie, chińskie, finlandzkie, francuskie, niemieckie, greckie, izraelskie, japońskie, koreański, polskie, rumuńskie, rosyjskie, hiszpańskie, czy tez amerykańskie i brytyjskie. Istotnym elementem w publikacjach jest ontologiczne i międzykulturowe znaczenie dzieł Szekspira.

O znaczeniu i historii Multicultural Shakespeare ukazał się artykuł autorstwa prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney w The European English Messenger – vol. XXXI, Issue 1, Summer 2014, str. 49-52: http://essenglish.org/messenger/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/231-16-52.pdf

 

Począwszy od numeru 8 periodyk  został udostępniony na platformie DeGruyter w modelu Open Access:   http://www.degruyter.com/view/j/mstap

Wydawane są także numery tematyczne:

– vol. 4 (2007) “Shakespeare and Europe: History – Performance – Memory”  (red. Lawrence Guntner

-vol. 8 (2011) “Interrogating the Spread of Shakespeare: Australia and New Zealand” (red. Laurence Wright)

– vol. 10 (2013) “Shakespeare in Old and New Asias” (red. Lingui Yang)

– vol. 11 (2014) “Global Shakespeare Performance for Anglophone Audience” (red. Sarah Dustagheer,  Aleksandra Sakowska)

– vol. 12 (2015) “Diversity and Homogeneity: Shakespeare and the Politics of Nation, Class and Gender” (red. Magdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

 

 

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

   
 • Rada programowa:
 • Aimara da Cunha Resende, The University of the State of Minas Gerais, Brazil;
 • Andrzej Weseliński, Warsaw University Poland;
 • Bob White, University of Western Australia, Australia;
 • Bryan Reynolds, University of California, Irvine, USA;
 • Catherine Alexander, The Shakespeare Institute, United Kingdom;
 • Coen Heijes, The University of Groningen, the Netherlands;
 • Filomena Louro, University of Minho, Portugal;
 • Hardy M. Cook, The SHAKSPER World Web Site, USA;
 • Hyon-u Lee, Soonchunhyang University, Korea;
 • James L. Harner, Texas A&M University, USA (zm.);
 • John Drakakis, The University of Stirling, United Kingdom;
 • José Manuel González Fernández de Sevilla, University of Alicante, Spain;
 • Lingui Yang, Donghua University, China;
 • Mark Sokolyanski, Odessa State University, Ukraine;
 • Martin Procházka, Charles University, Czech Republic;
 • Michael Best, University of Victoria, Canada;
 • Monica Matei-Chesnoiu, University Ovidius Constanta, Romania;
 • Peter Holland, University of Notre Dame, USA;
 • Peter W. Marx, University of Bern, Germany;
 • Pia Brinzeu, University of the West, Romania;
 • R. W. Desai, The University of Delhi, India;
 • Ted Motohashi, The Tokyo University of Economics, Japan;
 • Tina Krontiris, The Aristotle University of Thessaloniki, Greece;
 • Werner Habicht, The University of Würzburg, Germany;
 • William B. Worthen, Columbia University in the City of New York, USA;
 • Yukari Yoshihara, Tsukuba University, Japan.

Komentarze

Propozycje esejów można nadsyłać na adres: Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

Recenzje książkowe:

Sarbani Chaudhury, University of Kalyani, India
sarbanich@gmail.com

Recenzje teatralne:

Xenia Georgopoulou, University of Athens, Greece
georgopx@yahoo.com

Więcej informacji na temat zasad publikowania znajduje się na stronie:

http://www.degruyter.com/view/j/mstap

Recenzenci współpracujący w r. 2015

Mark Sokolyansky, Andrzej Weseliński, Marta Wiszniowska-Majchrzyk

Procedura recenzyjna: podwójne anonimowe recenzje (double blind review)

Zasady etyczne:

 • opublikowanie listy recenzentów przynajmniej raz w roku
 • powoływanie minimum dwóch niezależnych recenzentów do każdego artykułu naukowego
 • wymaganie od recenzentów podpisania oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów
 • przygotowanie recenzji w wersji pisemnej, zawierającej jednoznaczny wniosek odnośnie dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji
 • publiczne udostępnianie formularza recenzji
 • publiczne udostępnianie kryteriów kwalifikacji lub odrzucenia artykułów naukowych

Komentarze

 

 • Baidu Scholar
 • BazHum
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • Celdes
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • DOAJ
 • EBSCO Discovery Service
 • Elsevier – SCOPUS
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • MLA International Bibliography
 • Naviga (Softweco)
 • POL-index
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest (relevant databases)
 • ReadCube
 • ResearchGate
 • SCImago (SJR)
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WorldCat (OCLC)

 

 

Komentarze

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 59a
90-131 Łódź
Polska
Tel.(+48) 42 665 56 1
Fax: (+48) 42 665 56 16

e-mail: Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

Komentarze

Komentarze