Kwartalnik Prawa Podatkowego

kwartal_org

Kwartalnik Prawa Podatkowego

Redaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

O CZASOPIŚMIE

 • Rada naukowa: 
 • prof. zw. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)
 • Redakcja:
 • Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Z-ca Redaktora naczelnego:
 • dr hab. Agnieszka Olesińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Redaktor tematyczny
 • dr hab. Wojciech Morawski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – sekretarz redakcji
 • Redaktor statystyczny:
 • dr Jarosław Neneman (Uczelnia Łazarskiego)
 • Redaktor językowy:
 • mgr Magdalena Odejewska

Komentarze

 • Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
 • Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • ul. Kopcińskiego 8/12
 • 90-232 Łódź
 • tel. 42 6354650
 • fax 42 6454649
 • email: kpp@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze