Kwartalnik Prawa Podatkowego

kwartal_org

Kwartalnik Prawa Podatkowego


Redaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

The Centre of Tax Documentation and Studies has published a periodical: „Tax Law Quarterly” („Kwartalnik Prawa Podatkowego”) since 1999. „The Tax Law Quarterly” is a scientific journal concerning national, international and European Union tax law. In the „Tax Law Quarterly” there are published mainly scientific articles regarding tax law and tax science. Besides, there are published reviews, reports on conferences and materials regarding tax law such as the Centre of Tax Documentation and Studies Reports about the state of polish tax law. Studies are prepared by famous and highly-regarded authors – both Polish and foreign – mainly from academic circles.

 

http://cdisp.uni.lodz.pl/kwartalnik-prawa-podatkowego/kwartalnik-opis

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Rada naukowa: 
 • prof. zw. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)
 • Redakcja:
 • Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Z-ca Redaktora naczelnego:
 • dr hab. Agnieszka Olesińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Redaktor tematyczny
 • dr hab. Wojciech Morawski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – sekretarz redakcji
 • Redaktor statystyczny:
 • dr Jarosław Neneman (Uczelnia Łazarskiego)
 • Redaktor językowy:
 • mgr Magdalena Odejewska

Komentarze

 • Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
 • Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • ul. Kopcińskiego 8/12
 • 90-232 Łódź
 • tel. 42 6354650
 • fax 42 6454649
 • email: kpp@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze