Kwartalnik Prawa Podatkowego

kwartal_org

Kwartalnik Prawa Podatkowego


Redaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

The Centre of Tax Documentation and Studies has published a periodical: „Tax Law Quarterly” („Kwartalnik Prawa Podatkowego”) since 1999. „The Tax Law Quarterly” is a scientific journal concerning national, international and European Union tax law. In the „Tax Law Quarterly” there are published mainly scientific articles regarding tax law and tax science. Besides, there are published reviews, reports on conferences and materials regarding tax law such as the Centre of Tax Documentation and Studies Reports about the state of polish tax law. Studies are prepared by famous and highly-regarded authors – both Polish and foreign – mainly from academic circles.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

 

http://cdisp.uni.lodz.pl/kwartalnik-prawa-podatkowego/kwartalnik-opis

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Rada naukowa: 
 • prof. zw. dr hab. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)
 • Redakcja:
 • Redaktor naczelny: prof.zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)
 • Z-ca Redaktora naczelnego:
 • dr Michał Wilk (Uniwersytet Łódzki)
 • Redaktor statystyczny:
 • dr Jarosław Neneman (Uniwersytet Łódzki)
 • Redaktor językowy:
 • mgr Magdalena Odejewska
 • Sekretarz redakcji:
 • mgr Aleksandra Barwaniec

Komentarze

 • Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
 • Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • ul. Kopcińskiego 8/12
 • 90-232 Łódź
 • tel. 42 6354650
 • fax 42 6454649
 • email: kpp@uni.lodz.pl

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Williama Lindleya 8
90-131 Łódź

Komentarze

Komentarze