Journal of Capital Market and Behavioral Finance

Bez tytułu1

Journal of Capital Market and Behavioral Finance


Redaktor naczelny:
dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ

„Journal of Capital Market and Behavioral Finance” to czasopismo wydawane w Katedrze Finansów Korporacji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Cel i zakres tematyczny

Celem periodyku jest publikowanie oryginalnych wyników empirycznych badań porównawczych z zakresu nauk ekonomicznych i finansowych. W ramach badań ekonomicznych i społecznych, szczególnie istotne jest znaczenie:

a) Zagadnień finansowych: rynku kapitałowego, bankowości, rachunkowości zarządczej, rynku finansowego, kursów walut, transferu technologii, ekonomii rozwoju.

b) Zagadnień mikroekonomicznych, związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

http://www.jcmbf.uni.lodz.pl/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny:
 • dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ
  Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych:
 • dr Monika Bolek
  Sekretarz redakcji:
 • mgr Małgorzata Jabłońska
  Redaktorzy tematyczni:
 • Prof. Beata Guziejewska – finanse publiczne
 • Prof. Danuta Zawadzka – finanse przedsiębiorstwa
 • Dr Adam Kucharski – ekonometria
 • Dr Dariusz Parys – statystyka
 • Dr Monika Bolek – rynek kapitałowy
 • Dr Elżbieta Kubińska – finanse behawioralne
Recenzenci współpracujący w r. 2015:
 • dr hab. Sebastian Majewski prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. Danuta Zawadzka, prof. nadzw. Politechniki Koszalińskiej

Komentarze

The volume of publication, taking into account the editorial requirements, should be between 10 and 15 pages.

Layout of publication:

 1. Name of the author and (in the footnote marked with an asterisk) the degree / academic title, name of university
 2. Title of publication
 3. Abstract in English
 4. Introduction
 5. The main part of the article divided into sections
 6. Conclusion
 7. References
 8. Summary of the article in the Polish language, preceded by the title of the article in that language

TECHNICAL REQUIREMENTS:

  1. MS Word text editor.
  2. Page Setup:
   Margins:

   • top 3 cm,
   • bottom 3 cm,
   • internal 3 cm,
   • external 3 cm.

Select an option: mirror margins.

 1. The main text:
  • font : Times New Roman, 12 pt, justified
 2. Titles
  • paper title: centered, Times New Roman font, bold, 12 pt e.g.Is Corporate Income Tax Harmonization Possible in an Enlarged European Union?
 3. Pages should not be numbered
 4. Mathematical text (centered), please compose in the equations editor. Any formula numbers should be aligned to the right margin. e.g.

  GDPt/Lt = At f(Kt/Lt)

  (13)
 5. Przypisy (będące objaśnieniem do treści zawartej w artykule) zamieszczone pod tekstem właściwej strony:
  • Font Times New Roman, 9 pt,
  • Justified.
 6. A reference to the literature in the article text, please write in parentheses, as in the example below: (Name year of publication, page number) e.g.
  • (Aksman 2005, pp. 112–118),
  • (Aksman 2005, p. 110).
 7. List of references at the end of the paper in alphabetical order, without a range of pages.
  • Font Times New Roman, 9 pt,
  • Justified.
   • Books
    NName (year of publication), Title, Publisher, Place of publication e.g.Blaug M. (1994), The theory of economics. Backward Shot, PWN, Warsaw
   • Compact publications
    Name (year of publication) Title of development, [in:] Your name (ed.), Book Title, Publisher, Place of publicatione e.g.JJózefiak C. (2007), Terms of economic development, [in:] Ryszard Piasecki (eds) Development Economics, Polish Economic Publishing House, Warsaw
  • Articles in journals
   Name (year of publication) Title of the article, ‚Journal Title’, Publisher, Place of publication, number e.g.Aksman E. (2005), Redistributable effect of social welfare payments and income tax, ‚Economist’, the Committee of Economic Sciences, Polish Academy of Sciences and the Polish Economic Society, Key Text Publishing, Warsaw, no. 6
 8. Tables and graphs:
  • Tables and graphs should have a separate numbering (Arabic numerals), e.g.:
   Table 1 Table title
   Chart 1 Chart Title
  • Table content – font Times New Roman 9 pt
  • Place a data source under the table /graph
  • Diagrams must also be sent as separate files along with the data (in MS Excel format).
  • Do not make color charts

Komentarze

BazEkon

Komentarze

Katedra Finansów Korporacji

Uniwersytet Łódzki, ul.Rewolucji 1905 r.

nr 39, 90–214 Łódź

mail: jcmbf@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze