Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris

00 Cover 33c

Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris


Redaktor naczelny:
dr Paweł Grabarczyk, dr Tomasz Sieczkowski

Internetowe Czasopismo Hybris przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego powstało w 2001 r. Pierwsze dwa numery zostały zredagowane przez Bogdana Banasiaka i Tomasza Sieczkowskiego. Od trzeciego numeru Redaktorem Naczelnym Hybris został Mateusz Oleksy. Dzięki Niemu od 2007 roku Hybris ukazywał się jako półrocznik (od roku 2011 stał się kwartalnikiem), a recenzując teksty przestrzegamy zasady obustronnej anonimowości. Jesienią 2008 tragicznie zmarłego Mateusza Oleksego zastąpili na stanowisku Redaktora Naczelnego Paweł Grabarczyk i Tomasz Sieczkowski. Od pierwszego numeru periodyk poświęcony jest szeroko pojętej tematyce filozoficznej. Jego celem jest promowanie oryginalnej twórczości filozoficznej (zwłaszcza młodych adeptów filozofii) oraz integrowanie środowiska filozoficznego. Publikuje na bieżąco recenzje najnowszych pozycji filozoficznych oraz przekłady interesujących, a mało znanych pozycji filozoficznych oraz tekstów przydatnych do celów dydaktycznych.

http://magazynhybris.com/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktorzy naczelni:
 • Paweł Grabarczyk
 • Tomasz Sieczkowski
Sekretarz:
 • Damian Rusek
Kolegium redakcyjne:
 • Bogdan Banasiak
 • Dawid Misztal
 • Marcin Bogusławski
 • Michał Zawidzki
 • Krzysztof Kędziora
 • Tomasz Załuski

RADA NAUKOWA

 • Prof. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Prof. Jérôme Heurtaux (Université Paris-Dauphine, Francja)
 • Prof. Leszek Kleszcz (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. James E. McGuire (University of Pittsburgh, USA)
 • Prof. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
 • Prof. Paweł Pieniążek (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Paul Russell (University of British Columbia, Kanada)
 • Prof. Barbara Tuchańska (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. Gianni Vattimo (Università di Torino, Włochy)
 • Prof. Cezary Wodziński (IFiS PAN, Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. Ryszard Wójcicki (IFiS PAN)
 • Prof. Michel Serres (Stanford University, USA)

Komentarze

STANDARD EDYTORSKI

Tekst powinien mieć objętość nie większą niż 20 znormalizowanych stron w formacie .rtf, .doc lub .docx (Microsoft Word), a recenzje i inne drobne teksty nie większą niż 10 stron, czyli maksymalnie 40 tysięcy znaków w wypadku artykułów i 20 tysięcy znaków w wypadku recenzji i krótszych tekstów (not, sprawozdań etc.) (razem ze spacjami, przypisami i bibliografią).

Do tekstu należy dołączyć: abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 150 słów), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (5-8), notkę o Autorze (około 5 linijek) i adres do korespondencji. Prosimy, aby wszystkie te elementy znajdowały się w jednym pliku (wysyłając teksty do recenzji zewnętrznej notkę będziemy wycinać).

  Czcionka:
 • tekst zasadniczy: czcionka 12 pt, odstęp 1,5;
 • przypisy: czcionka 10 pt, odstęp 1,5
  Motta:
 • justowane do prawej, kursywą, czcionką wielkości 10 pt.
  Śródtytuły:
 • czcionka pogrubiona, wyjustowanie do lewej strony
  Cytaty:
 • wewnątrz tekstu czcionką normalną (nie kursywą!) i w znakach cudzysłowu;
 • większe cytaty wyodrębnione, czcionka 10 pt.
  Przypisy:

Redakcja stosuje amerykański format przypisów, czyli nawiasy wewnątrz tekstu: [Nowak 199, 34]). W związku z tym konieczne jest sporządzenie na końcu tekstu alfabetycznej bibliografii w następującej postaci:

 • dla książek:

Nowak, Jerzy, 1988, Duch podstępu, Warszawa: PWN.

 • dla tekstów w zbiorówkach:

Nowak, Jerzy, 1999, Duch podstępu, [w:] Andrzej Kowalski (red.), Podstęp wczoraj i dziś, Kraków: WUJ, ss. 23-65.

 • dla artykułów z czasopism:

Nowak, Jerzy, 1998, Duch podstępu, „Principia”, XVI, ss. 23-48.

 • dla tekstów tłumaczonych:

Smith, Jerry, 2004, The Spirit of Deceit, przeł. Jerzy Nowak, “Nowa Krytyka”, 23, ss. 23-52.

Komentarze

– Directory of Open Access Journals (DOAJ)

– PhilPapers

– Index Copernicus

– CEEOL

– BazHum

– OBF

– ERIH PLUS

 

Komentarze

Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 16/18

90-232 Łódź

E-mail: magazyn.internetowy.hybris@gmail.com

Tel.: (48) (42) 635 61 35/(29)

Fax: (48) (42) 635 61 35/(29)

Komentarze

Komentarze