Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris

00 Cover 33c

Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris


Redaktor naczelny:
dr Marcin Bogusławski

Internetowe Czasopismo Hybris przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego powstało w 2001 r. Pierwsze dwa numery zostały zredagowane przez Bogdana Banasiaka i Tomasza Sieczkowskiego. Od trzeciego numeru Redaktorem Naczelnym Hybris został Mateusz Oleksy. Dzięki Niemu od 2007 roku Hybris ukazywał się jako półrocznik (od roku 2011 stał się kwartalnikiem), a recenzując teksty przestrzegamy zasady obustronnej anonimowości. Jesienią 2008 tragicznie zmarłego Mateusza Oleksego zastąpili na stanowisku Redaktora Naczelnego Paweł Grabarczyk i Tomasz Sieczkowski.

Od pierwszego numeru periodyk poświęcony jest szeroko pojętej tematyce filozoficznej. Jego celem jest promowanie oryginalnej twórczości filozoficznej (zwłaszcza młodych adeptów filozofii) oraz integrowanie środowiska filozoficznego. Publikuje na bieżąco recenzje najnowszych pozycji filozoficznych oraz przekłady interesujących, a mało znanych pozycji filozoficznych oraz tekstów przydatnych do celów dydaktycznych.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Liczba artykułów opublikowanych w ostatnim roku: 34

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Najnowszy numer Archiwum

 

http://magazynhybris.com/

***

The online philosophical magazine Hybris published by the Institute of Philosophy of the University of Lodz in association with the Centre for Philosophical Research was created in 2001. The first two issues have been published by Bogdan Banasiak and Tomasz Sieczkowski. Since the third issue the position of the editor-in-chief had been taken up by Mateusz Oleksy. Since 2007,thanks to Mateusz Oleksy, Hybris has started coming out as the quarterly journal and the double-blind peer reviewing process has been started. In the autumn of 2008, after Mateusz Oleksy’s tragic death, Paweł Grabarczyk and Tomasz Sieczkowski have taken up the positions of the editors-in-chief. At the moment, journal comes out as the quarterly. Since the eleventh issue, Hybris has been recognised by the Ministry of Science and Higher Education list of academic periodicals.
According to the current list of the scientific periodicals, published by the Ministry of Science and Higher Education for the period 2015-2016, Hybris’ authors are owed 9 points for their publications in our magazine. Since the twenty-fourth issue (2014) Hybris has been published in the cooperation with the Centre for Philosophical Research.

Since the first edition our magazine has been dedicated to the broadly defined philosophical subject matter. Our aim is to promote the original philosophical ideas as well as the philosophical community integration. Except from the original articles, the journal publishes interviews with a philosophers, reviews of the latest philosophical works, and translations of the little-known but still interesting philosophical texts that might be useful in a didactic process.

 

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

Amount of research and review articles which were published last year: 34

Publisher: Lodz University Press

 

 

 Current issue Archive

 

 

http://magazynhybris.com/

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktorzy naczelni / Editors-in-chief:
 • Marcin Bogusławski (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Sekretarz /Journal secretary :
 • Michał Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Kolegium redakcyjne / Editorial board:
 • Bogdan Banasiak (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Paweł Grabarczyk (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Tomasz Sieczkowski (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Dawid Misztal (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Małgorzata Gwarny (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Michał Zawidzki (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Krzysztof Kędziora (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki, Poland)

RADA NAUKOWA /ADVISORY BOARD

 • Prof. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Prof. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland)
 • Prof. Jérôme Heurtaux (Université Paris-Dauphine, France)
 • Prof. Leszek Kleszcz (Uniwersytet Wrocławski, Poland)
 • Prof. James E. McGuire (University of Pittsburgh, USA)
 • Prof. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku, Poland)
 • Prof. Paweł Pieniążek (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Prof. Paul Russell (University of British Columbia, Canada)
 • Prof. Barbara Tuchańska (Uniwersytet Łódzki, Poland)
 • Prof. Gianni Vattimo (Università di Torino, Italy)
 • Prof. Cezary Wodziński (IFiS PAN, Uniwersytet Jagielloński, Poland)
 • Prof. Ryszard Wójcicki (IFiS PAN, Poland)
 • Prof. Michel Serres (Stanford University, USA)

Komentarze

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)
Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Proces recenzji

Recenzja tekstów prowadzona jest w formacie double blind review. Każdy artykuł sprawdzany jest przez przynajmniej  dwóch recenzentów. Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego wydają tylko zrecenznowane artykuły naukowe o najwyższym poziome językowym i edytorskim. Nie wydajemy artykułów w ramach prepublikacji.

STANDARD EDYTORSKI

Tekst powinien mieć objętość nie większą niż 20 znormalizowanych stron w formacie .rtf, .doc lub .docx (Microsoft Word), a recenzje i inne drobne teksty nie większą niż 10 stron, czyli maksymalnie 40 tysięcy znaków w wypadku artykułów i 20 tysięcy znaków w wypadku recenzji i krótszych tekstów (not, sprawozdań etc.) (razem ze spacjami, przypisami i bibliografią).

Do tekstu należy dołączyć: abstrakt w języku angielskim (maksymalnie 150 słów), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (5-8), notkę o Autorze (około 5 linijek) i adres do korespondencji. Prosimy, aby wszystkie te elementy znajdowały się w jednym pliku (wysyłając teksty do recenzji zewnętrznej notkę będziemy wycinać).

  Czcionka:
 • tekst zasadniczy: czcionka 12 pt, odstęp 1,5;
 • przypisy: czcionka 10 pt, odstęp 1,5
  Motta:
 • justowane do prawej, kursywą, czcionką wielkości 10 pt.
  Śródtytuły:
 • czcionka pogrubiona, wyjustowanie do lewej strony
  Cytaty:
 • wewnątrz tekstu czcionką normalną (nie kursywą!) i w znakach cudzysłowu;
 • większe cytaty wyodrębnione, czcionka 10 pt.
  Przypisy:

Redakcja stosuje amerykański format przypisów, czyli nawiasy wewnątrz tekstu: [Nowak 199, 34]). W związku z tym konieczne jest sporządzenie na końcu tekstu alfabetycznej bibliografii w następującej postaci:

 • dla książek:

Nowak, Jerzy, 1988, Duch podstępu, Warszawa: PWN.

 • dla tekstów w zbiorówkach:

Nowak, Jerzy, 1999, Duch podstępu, [w:] Andrzej Kowalski (red.), Podstęp wczoraj i dziś, Kraków: WUJ, ss. 23-65.

 • dla artykułów z czasopism:

Nowak, Jerzy, 1998, Duch podstępu, „Principia”, XVI, ss. 23-48.

 • dla tekstów tłumaczonych:

Smith, Jerry, 2004, The Spirit of Deceit, przeł. Jerzy Nowak, “Nowa Krytyka”, 23, ss. 23-52.

Pozostałe elementy kompozycji tekstu powinny być konstruowane według reguł APA. Polski podręcznik APA znaleźć mozna TUTAJ.

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

PEER-REVIEW PROCESS

The review process is arranged by double-blind system. Every text is subject to at least two reviews.  Journals of University of Lodz are publishing scientific articles only after double-blind review, language and technical edition. We do not share our articles in pre-publication.

 

STYLESHEET

Hybris publishes the following types of texts:
– original papers (up to 40.000 characters – footnotes included);
– book reviews, opinions, comments (up to 20.000 characters – footnotes included);
– interviews (up to 30.000 characters).
Hybris publishes texts in Polish, English and German.

 

Manuscripts sent should contain:
– author’s name, afiliation and e-mail;
– abstract in English (up to 200 words);
– list of keywords (up to 6);
– English translation of the title if text is written in Polish or German;
– original text not published elsewhere or peer-reviewed simultaneously in other journal;
– text written according to guidelines provided in the stylesheet below;
– alphabetical list of references (bibliography) composed according to the guidelines below.

All manuscripts shoul be sent in .doc, .docx or .rtf format.

 

Font: 12pt, line spacing = 1,5 (footnotes: font = 10pt, line spacing = 1,5).
Citations: parenthetical within the text, e.g. (Roberts, 2009, p. 124); (Roberts, 2003, p. 43; Evans, 2005, p. 43).
Longer quotations (over 40 words): separate paragraph, font = 10pt.

 

References list should be alphabetical and provided at the end of the text in the following format:

For books:
Roberts, J. (1988). The Meaning of Truth. Oxford: Oxford University Press.
For book chapters:
Roberts, J. (1988). The Meaning of Truth. In M. Evans (ed.), About Truth (34-57). Cambridge: Cambridge University Press.
For journal articles:
Roberts, J. (1988). The Meaning of Truth. Mind, 34, 98-123.

Other elements of the text composition should be constructed according to APA rules.

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards: authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussionof its significance. The underlying data should be represented accurately in the manuscript. The paper should contain sufficient details and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behaviour and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: authors should ensure that they have written entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, they should ensure that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publications: in general, authors should not publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behaviour and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: appropriate acknowledgement of the work of others must be given at all times. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of the manuscript: authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in the “Acknowledgements” section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author’s list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved of the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: if the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: it takes place when the author has a financial, commercial, legal, or professional relationship with other organizations whichcould influence his research. This is why all authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: when the discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them in order to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

 

Editor Responsibilities

Accountability: the editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards (e.g. ethical conduct of research using animals and human subjects, publication on vulnerable populations or groups of people), and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: the editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to the race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: the editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Complaints and appeals: The publishing contacts (whistleblowers) are requested to help the editor to record and document the claim (e.g. data manipulation or fabrication, text recycling, plagiarism, research misconduct).  The report should include:

– specific information about the case (who, what, when, where, why),

– in case of plagiarism and text recycling, details should be given about the relevant texts/articles.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: the editor shall be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or another member of the editorial board instead to review and consider the manuscript) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should also pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Editors encourage readers to send by e-mail their opinions related to the material published. Editors are open to post-publication discussion.

Editors and editorial team members are excluded from publication decisions when they are authors or have contributed to a manuscript.

 

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions: peer review assists the editor in making editorial decisions and, through editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness: any invited reviewer who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality: any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity: reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is unacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources: reviewers should identify any relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument was previously reported should be accompanied by a relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest: privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Publisher responsibilities

Complaints and appeals: The Publisher is obliged to collect and share with journal editors all complains and appeals against the journal, its staff, editorial board and the Publishing Company itself. The company is also obliged to inform COPE, when there is any violation of Publication Ethics and any other regulations applicable in Lodz University Press.

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, którę pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

 

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Skargi i odwołania: osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów: Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

 

Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.

Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu naukowego zgłoszonego do publikacji, są wyłączeni z procesu jego wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

 

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym: Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

Zasady dotyczące wydawcy

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy.  Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej.

Komentarze

– PhilPapers

– Index Copernicus

– CEEOL

– BazHum

– OBF

– ERIH PLUS

 

Komentarze

Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Lindleya 3/5

90-131 Łódź

E-mail: magazyn.internetowy.hybris@gmail.com

Tel.: (48) (42) 635 61 35/(29)

Fax: (48) (42) 635 61 35/(29)

 

University of Lodz

Institute of Philosophy

Lindleya 3/5

90-131 Lodz, Poland

E-mail: magazyn.internetowy.hybris@gmail.com

Tel.: (48) (42) 635 61 35/(29)

Fax: (48) (42) 635 61 35/(29)

Komentarze

Komentarze