International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal

IS

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney

Informacje ogólne

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, zgodnie z nazwą, jest interdyscyplinarnym czasopismem o międzynarodowym zasięgu. Półrocznik ukazuje się od 2000 roku, a redakcję naukową pisma tworzą pracownicy Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Funkcję redaktor naczelnej pełni prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney.

International Studies składa się z dwóch stałych części: artykułów naukowych („Articles”) oraz recenzji („Book Reviews”). Pozostaje jednak otwarte na komentarze odautorskie w postaci listów do redaktor naczelnej („Letters to the Editor”). W ostatnim czasie pismo ukazuje się w formie numerów specjalnych, o czym świadczy np. tom o tematyce ukraińskiej (19, jesień 2016). Redakcja zachęca do nadsyłania nie tylko tekstów naukowych, ale też pomysłów na tomy tematyczne.

Od numeru 13 periodyk  został udostępniony na platformie DeGruyter w formacie Open Access:   https://www.degruyter.com/view/j/ipcj

 

Cele oraz zakres tematyczny czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia: stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, polityka, nauki politologiczne i społeczne. Wszystkie teksty w International  Studies poddane są tzw. “double blind review” (podwójnej anonimowej recenzji), ponieważ zależy nam na publikowaniu najlepszych artykułów, które w istotny sposób wzbogacają dziedzinę naukową, której dotyczą.

Celem oraz głównym założeniem czasopisma jest interdyscyplinarność – budowanie mostów między różnymi obszarami nauki oraz umożliwienie współpracy badaczom z Polski, jak i z zagranicznych ośrodków akademickich.

Dowodem skuteczności naszych działań jest wpisanie International Studies na listę czasopism punktowanych przez MNiSW (11 punktów).

Wskaźnik odrzuconych tekstów wynosi 32%.

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelna
 • Krystyna Kujawińska Courtney, University of Lodz, POLAND
krystyna.kujawinska52@gmail.com
 • Sekretarz naukowy
 • Tomasz Fisiak, University of Lodz, POLAND tomasz.fisiak@uni.lodz.pl
 • Rada programowa
 • Krzysztof Batorowicz, University of South Queensland, AUSTRALIA
 • Reghina Dascal, University of Timisoara, ROMANIA
 • Samrat Laskar, University of Kalyani, INDIA
 • Tomasz Domański, University of Lodz, POLAND
 • Marek Dziekan, University of Lodz, POLAND
 • Christoph Hauswitschka, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, GERMANY
 • Stefan Hojelid, Linnaeus University, SWEDEN
 • Robert Łoś, University of Lodz, POLAND
 • Elżbieta H. Oleksy, University of Lodz, POLAND
 • Gesine Palmer, Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, GERMANY
 • Jurgen Pieters, University of Gent, BELGIUM
 • Małgorzata Pietrasiak, University of Lodz, POLAND
 • Eugeniusz Ponczek, University of Lodz, POLAND
 • Andrzej Sepkowski, University of Lodz, POLAND
 • Alicja Stępień-Kuczyńska, University of Lodz, POLAND
 • Magdalena Śniadecka-Kotarska, University of Lodz, POLAND
 • Donald L. Wallace, Central Missouri State University, USA
 • Adi Wimmer, University of Klagenfurt, AUSTRIA

Komentarze

Propozycje artykułów prosimy nadsyłać na adresy: krystyna.kujawinska52@gmail.com, tomasz.fisiak@uni.lodz.pl.

Obowiązującym stylem edytorskim jest MLA.

Akceptujemy wyłącznie teksty w języku angielskim.

Więcej informacji na temat zasad publikowania znajduje się na stronie: https://www.degruyter.com/view/j/ipcj

Obowiązująca procedura recenzyjna: podwójne anonimowe recenzje (double blind review)

 

Zasady etyczne:

opublikowanie listy recenzentów przynajmniej raz w roku

powoływanie minimum dwóch niezależnych recenzentów do każdego artykułu naukowego

wymaganie od recenzentów podpisania oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów

przygotowanie recenzji w wersji pisemnej, zawierającej jednoznaczny wniosek odnośnie dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji

publiczne udostępnianie formularza recenzji

publiczne udostępnianie kryteriów kwalifikacji lub odrzucenia artykułów naukowych

 

 

Komentarze

Arianta

Baidu Scholar

BazHum

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Celdes

CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

CNPIEC

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO (relevant databases)

EBSCO Discovery Service

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

Google Scholar

Index Copernicus

J-Gate

JournalGuide

JournalTOCs

KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

Naviga (Softweco)

Philosophy Documentation Center – Philosophy Research Index

PhilPapers

POL-index

Primo Central (ExLibris)

ProQuest (relevant databases)

ReadCube

ResearchGate

Sherpa/RoMEO

Summon (Serials Solutions/ProQuest)

TDNet

Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb

WanFang Data

WorldCat (OCLC)

 

Komentarze

Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Uniwersytet Łódzki

Narutowicza 59a

90-131 Łódź

Polska

Tel.(+48) 42 665 56 1

Fax: (+48) 42 665 56 16

 

e-mail: Krystyna.Kujawinska52@gmail.com, tomasz.fisiak@uni.lodz.pl

https://www.degruyter.com/view/j/ipcj

Komentarze

Komentarze