International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal

cover_issue_2019_en_US

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal


Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney

ministerstwo-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-logo

Zadanie „Zwiększenie udziału uznanych zagranicznych recenzentów w ocenie czasopisma “International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal” finansowane w ramach umowy nr 665/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

 

International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal (IS) is a learned journal devoted to political and cultural studies in the international context. We hope that all scholars specializing in these fields will find our journal a valuable resource, and that it will also have a broader appeal to academics working in other such areas as social studies and international relations. It is one of the first journals of this kind, not only in Poland, but in Central and Eastern Europe, but its scope is not limited to the region; on the contrary, we aim to bring our readers the most interesting perspectives and voices of opinion about current global issues and the most topical and innovative research in the area of international, cultural and political studies. To this end, IS publishes essays that vary in focus and methodology. In pursuit of the goal of continued excellence, we have inevitably been dependent on the contributions of our colleagues working in other disciplines, such as philosophy, literature and anthropology.

 

Why subscribe and read?

 • IS publishes high-quality, peer-reviewed articles from various fields in the humanities and social sciences.
 • All its papers concern topical affairs in culture and politics.
 • IS is interdisciplinary—it is dedicated to building bridges and creating synergies between different areas of study, such as international relations, communication, anthropology, social and political geography, philosophy, literature, cultural studies, journalism, and mass media studies.
 • IS is a journal that provides state-of-the-art research in these fields.

Why submit?

 • The journal has an international circulation.
 • Its contributors include scholars from all over the world.
 • It is an effective channel for the fast and far-reaching dissemination of research results.
 • The reviewing and editing process is very swift.
 • Contributors can count on a fast and constructive double-blind peer-review by experts.
 • IS has been highly assessed by the Polish Ministry of Science and Higher Education and has the reputation of being a leading journal in political and cultural scholarship.

Rate of rejected articles: 32%

Publisher: Lodz University Press

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

* * *

Informacje ogólne

International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal, zgodnie z nazwą, jest interdyscyplinarnym czasopismem o międzynarodowym zasięgu. Półrocznik ukazuje się od 2000 roku, a redakcję naukową pisma tworzą pracownicy Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Funkcję redaktor naczelnej pełni prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney.

Od numeru 13 periodyk  został udostępniony na platformie DeGruyter w formacie Open Access:  https://content.sciendo.com/view/journals/ipcj/ipcj-overview.xml

 

Cele oraz zakres tematyczny czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia: stosunki międzynarodowe, komunikacja społeczna, polityka, nauki społeczne i politologiczne. Wszystkie teksty w International  Studies poddane są tzw. “double blind review” (podwójnej anonimowej recenzji), ponieważ zależy nam na publikowaniu najlepszych artykułów, które w istotny sposób wzbogacają dziedzinę naukową, której dotyczą.

Celem i głównym założeniem czasopisma jest interdyscyplinarność – budowanie mostów między różnymi obszarami nauki (m.in. socjologia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne) oraz umożliwienie współpracy badaczom z Polski, jak i z zagranicznych ośrodków akademickich.

Dowodem skuteczności naszych działań jest wpisanie International Studies na listę czasopism punktowanych przez MNiSW (11 punktów).

Wskaźnik odrzuconych tekstów wynosi 32%.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelna
 • Krystyna Kujawińska Courtney, University of Lodz, POLAND
krystyna.kujawinska52@gmail.com
 • Sekretarz naukowy
 • Agnieszka Miksza, University of Lodz, POLAND angiemiksza@o2.pl
 • Rada programowa
 • Krzysztof Batorowicz, University of South Queensland, AUSTRALIA
 • Reghina Dascal, University of Timisoara, ROMANIA
 • Samrat Laskar, University of Kalyani, INDIA
 • Tomasz Domański, University of Lodz, POLAND
 • Marek Dziekan, University of Lodz, POLAND
 • Christoph Hauswitschka, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, GERMANY
 • Stefan Hojelid, Linnaeus University, SWEDEN
 • Robert Łoś, University of Lodz, POLAND
 • Elżbieta H. Oleksy, University of Lodz, POLAND
 • Gesine Palmer, Zentrum Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, GERMANY
 • Jurgen Pieters, University of Gent, BELGIUM
 • Małgorzata Pietrasiak, University of Lodz, POLAND
 • Eugeniusz Ponczek, University of Lodz, POLAND
 • Andrzej Sepkowski, University of Lodz, POLAND
 • Alicja Stępień-Kuczyńska, University of Lodz, POLAND
 • Magdalena Śniadecka-Kotarska, University of Lodz, POLAND
 • Donald L. Wallace, Central Missouri State University, USA
 • Adi Wimmer, University of Klagenfurt, AUSTRIA

Komentarze

Opłaty od autorów

Nasze czasopismo pobiera następujące opłaty za publikację.

Przy złożeniu tekstu do rozpatrzenia: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za rozpatrywanie tekstów.

Za publikację tekstu: 0.00 (PLN)

Nasze czasopismo nie pobiera opłat za prace redakcyjne nad tekstami ani za ich publikację.

 

Author fees

This journal charges the following author fees.

Article Submission: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for submission of the manuscript.

Article Publication: 0.00 (PLN)
The journal does not charge for processing or publication of the manuscript.

 

Propozycje artykułów prosimy nadsyłać na adresy: krystyna.kujawinska52@gmail.com, tomasz.fisiak@uni.lodz.pl.

Obowiązującym stylem edytorskim jest MLA.

Akceptujemy wyłącznie teksty w języku angielskim.

 

Obowiązująca procedura recenzyjna: podwójne anonimowe recenzje (double blind review) / The review process is arranged by double blind system. Every text is subject to at least two reviews.

Instructions for authors

Please use this section as a guideline for preparing your article for submission. This set of guidelines (updated October 2012) replaces all previously issued guidelines. Please make sure that you consider all of the following points before you submit your article. If there is any doubt about the standard to be used, please note that we refer to the 2009 edition of the MLA Handbook for Writers of Research Papers.

We only accept texts written in English. We do not cover the costs of translating articles from other languages into English.

Texts should include:

 • the title of the article,
 • the author’s name,
 • institutional identification,
 • the address of this institution,
 • and the author’s e-mail address.

Essays should not exceed 5,000 words (20 A4 pages), including tables and references; announcements and reviews should be no longer than 2,500 words (10 A4 pages). All texts should be edited using Times New Roman 12 p., line spacing 11/2.

Manuscripts should be delivered either as hard copy (with an electronic version included on a CD-ROM) or online, via e-mail as an attachment. Contributors are also expected to supply at the beginning of their article:

 • an abstract (of not more than 100 words),
 • a maximum of 10 keywords,
 • And (in a separate attachment or file) their biographical blurb (150 words maximum).

In the manuscript, the title should precede the author’s name, affiliation, full institutional address information and the author’s e-mail address (everything bold, centred, with the first letter of each major word capitalized).

All tables and illustrations should be titled and numbered. The author’s explanatory notes should be numbered consecutively and placed underneath as footnotes, not at the end of the manuscript (please keep all notes to a minimum).

Works cited should correspond to the MLA format, and should be included after the main body of the manuscript. Submissions that do not conform to the MLA style sheet requirements will not be considered for publication.

International Studies Style Sheet

Main stylistic points:

1. Abbreviations are expressed without full stops (e.g. USA).

2. Bold is restricted to essay titles and subheadings.

3. Essay subheadings have an initial capital for each major word and are unnumbered.

4. Italics are used for titles of books, journals, newspapers, films, plays, etc. Italics are also used for foreign words and also for emphasis where necessary.

5. Spelling: British English.

6. Dashes: Unspaced em dashes—are used for parenthetical comments.

7. Dates in the body of the text: February 18, 2011.

8. Foreign language words or phrases are accompanied by a translation in brackets. Book titles and article titles in a foreign language are accompanied by translation in square brackets.

9. Hyphenation: we use “worldwide”,  “postwar” and “postcolonial” but “socio-political”,  “anti-terrorist”.

10. Numbers that begin a sentence are spelled out (e.g. Eighty percent).

11. Percent: written as % but spelled out when at the beginning of a sentence.

12. Numbers of centuries are spelled out (e.g. twentieth century)

13. Elision of numbers: we use 135-36 not 135-136. This does not apply to tens or when the first number ends in zero (40-43 rather than 40-3).

14. Omission of text is shown by an ellipsis. The form is . . . with a character space on either side. If a sentence ends before the ellipsis a full stop follows it without a space. . . . Then the rest of the ellipsis is spaced as already stated.

15. Quotation marks: we use double curly quotation marks. Single quotation marks are only for quotes within quotes. MLA: “By convention, commas and periods that directly follow quotations go inside the closing quotation marks, but a parenthetical reference should intervene between the quotation and the required punctuation. . . . All other punctuation marks–such as semicolons, colons, question marks, and exclamation points–go outside a closing quotation mark, except when they are part of the quoted material.”

16. Parenthesis: the full stop goes inside if the parenthesis forms an independent sentence (and outside if it is part of a sentence).

17. The names of publishers are spelled out (Oxford University Press rather than OUP).

18. We use English spelling for foreign geographical names.

19. Margins: 2.5 cm all around.

20. Leave only one space after full stops or other punctuation marks.

21. Create a header that numbers all the pages consecutively (in the bottom the right-hand corner).

22. Indent the first line of paragraphs 1.5 cm from the left margin.

23. Works Cited: the heading is centred and in bold.

In-text citations:

Publications are referred to in the text in one of the forms shown below.

1. If the author’s name occurs in the sentence only, the page number is given in parentheses.

2. If the name does not occur naturally in the sentence, both the author’s surname and page number are given in parentheses, e.g. (Austin 17).

3. If you refer to two or more books by the same author, please use the author’s surname followed by coma, then the title of the work you are referring to and the page number, e.g. (Austin, Sense and Sensibility 17).

4. When referring to a source quoted in another work, please provide information on the secondary source by using the abbreviation “qtd. in” and list the work used in the works cited.

5. A short quotation of less than four lines may be included in the body of the text in quotation marks, but if it is longer, block quotations indented from the left margin (use Tab) should be used instead.

6. Web documents should be cited using the title in parenthesis. If the source includes fixed page numbers (not page numbers of a printout) or section numbering (e.g. paragraphs), the relevant numbers should be cited.
Works Cited (examples):

Books and chapters form books:

Austen, Jane. Sense and Sensibility. Ed. Claudia Johnson. New York: Norton, 2001.

Bourdieu, Pierre, and Jean-Claude Passeron. Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage, 1977.

Friedman, T. L. The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. New York: Farrar Straus & Giroux, 2005.

Follett, Ken. Lie Down with Lions. New York: Signet, 1986.

Scholte, J. A. “The Globalization of World Politics.” The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. Eds. J. Baylis, S. Smith, Oxford: Oxford University Press, 1997.

The MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th ed. New York: Modern Language Association of America, 2009.

Journal articles:

Sewerynski, M. “Legal Countermeasures Against Unemployment in Poland During Political System Transformation.” International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal 1 (2000): 51-62.

Kelley, Klara and Harris Francis. “Traditional Navajo Maps and Wayfinding.” American Indian Culture and Research Journal 29.2 (2005): 85-111.

Online article:

Kaplan, N. “E-Literacies: Politexts, Hypertexts, and Other Cultural Formations in the Late Age of Print.” Computer-Mediated Communication Magazine, 2.3 (March, 1995): 1-4. Web. 14 May 2004 <http://www.december.com/cmc/mag/1995/mar/kaplan.html>.

TV programmes, series:

Blair, Tony. Interview. Six O’clock News. BBC1. 29 Feb. 1997.

Films, videos:

Macbeth. Dir. Orson Welles. Film. Republic Pictures, 1948.

Birds in the Garden. Video. London: Harper Videos, 1998.

Reference works:

Bergman, Peter G. “Relativity.” Encyclopedia Britannica. Vol. 26. 15th ed. Chicago: Encyclopaedia Britannica, 1998. 501–508.

IS publishing policy:

Manuscripts submitted must not be under simultaneous consideration by any other journal. The authors must submit a statement about the originality of his/her article, which must be signed and posted to the IS Journal Office. Our goal is to eliminate ghostwriting and guest authorship practices, i.e. situations in which the real author or major contributor has not been acknowledged, or, conversely, there are, among the contributors, people whose involvement was minimal or none. We consider such practices unethical, as they undermine the credibility of the entire publication system. All cases of ghostwriting and guest authorship will be disclosed and reported to the institutions where the suspect authors are affiliated. Upon acceptance of an article, author(s) will be asked to transfer the copyright

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady dotyczące autorów

Zasada rzetelności naukowej: Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.

Zasady oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.

Zasada udostępnienia danych: Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

Zasady autorstwa pracy: Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.

Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady dotyczące członków redakcji

Odpowiedzialność: Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Zasada fair play: Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

Zasada poufności: Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy oraz wydawca.

Weryfikacja materiałów już opublikowanych oraz przeciwdziałanie konfliktom interesów:

Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.

Decyzje dotyczące publikacji: Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada rzetelności naukowej: Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji.

Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

Wycofanie tekstu: Zespół redakcyjny może rozważyć wycofanie tekstu jeżeli:

 • są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
 • wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
 • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.

Zasady dotyczące recenzentów

Współpraca z zespołem redakcyjnym

Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).

Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.

Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

PUBLICATION ETHICS

Author Responsibilities

Reporting standards:  Authors reporting results of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the manuscript. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism: The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, redundant or concurrent publication:  An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Parallel submission of the same manuscript to more than one journal constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

Acknowledgement of sources: Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should also cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Authorship of a manuscript: Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be named in an Acknowledgement section.

The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors (according to the above definition) and no inappropriate co-authors are included in the author list of the manuscript, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Hazards and human or animal subjects: If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the authors must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and conflicts of interest: All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and cooperate with them to either retract the paper or to publish an appropriate erratum.

Editor Responsibilities

Accountability: The editor of a peer-reviewed journal is responsible for deciding which articles submitted to the journal should be published, and, moreover, is accountable for everything published in the journal. In making these decisions, the editor may be guided by the policies of the journal’s editorial board as well as by legal requirements regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may confer with other editors or reviewers when making publication decisions. The editor should maintain the integrity of the academic record, preclude business needs from compromising intellectual and ethical standards, and always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

Fairness: The editor should evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the author(s). The editor will not disclose any information about a manuscript under consideration to anyone other than the author(s), reviewers and potential reviewers, and in some instances the editorial board members, as appropriate.

Confidentiality: The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure, conflicts of interest, and other issues: The editor will be guided by COPE’s Guidelines for Retracting Articles when considering retracting, issuing expressions of concern about, and issuing corrections pertaining to articles that have been published in International Studies: Interdisciplinary Political and Cultural Journal.

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor’s own research without the express written consent of the author. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage.

The editor is committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

The editor should seek to ensure a fair and appropriate peer review process. Editors should recuse themselves (i.e. should ask a co-editor, associate editor or other member of the editorial board instead to review and consider) from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers. Editors should require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are revealed after publication. If needed, other appropriate action should be taken, such as the publication of a retraction or expression of concern.

Involvement and cooperation in investigations: Editors should guard the integrity of the published record by issuing corrections and retractions when needed and pursuing suspected or alleged research and publication misconduct. Editors should pursue reviewer and editorial misconduct. An editor should take reasonably responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Reviewer Responsibilities

Contribution to editorial decisions

Peer review assists the editor in making editorial decisions and, through the editorial communication with the author, may also assist the author in improving the manuscript.

Promptness

Any invited referee who feels unqualified

to review the research reported in a manuscript or knows that its timely review will be impossible should immediately notify the editor so that alternative reviewers can be contacted.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except if authorized by the editor.

Standards of objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inacceptable. Referees should express their views clearly with appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor’s attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published data of which they have personal knowledge.

Disclosure and conflict of interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider evaluating manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the submission.

 

Komentarze

Arianta

Baidu Scholar

BazEkon

BazHum

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Celdes

CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)

CNPIEC

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO (relevant databases)

EBSCO Discovery Service

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

Index Copernicus

J-Gate

JournalGuide

JournalTOCs

KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)

Naviga (Softweco)

Philosophy Documentation Center – Philosophy Research Index

PhilPapers

POL-index

Primo Central (ExLibris)

ProQuest (relevant databases)

ReadCube

ResearchGate

Sherpa/RoMEO

Summon (Serials Solutions/ProQuest)

TDNet

Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb

WanFang Data

WorldCat (OCLC)

 

Komentarze

Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Uniwersytet Łódzki

Narutowicza 59a

90-131 Łódź

Polska

Tel.(+48) 42 665 56 1

Fax: (+48) 42 665 56 16

 

Krystyna Kujawińska Courtney

e-mail: Krystyna.Kujawinska52@gmail.com

 

Agnieszka Miksza

e-mail: angiemiksza@o2.pl

 

Komentarze

Komentarze