Ekonomia Międzynarodowa

zeszyt13

Ekonomia Międzynarodowa


Redaktor naczelny:
dr Piotr Gabrielczak

„Ekonomia Międzynarodowa” jest czasopismem naukowym skoncentrowanym na tematyce ponadnarodowych zjawisk gospodarczych zarówno w sferze finansowej, jak i realnej, w skali makro i mikro, w ujęciu historycznym i współczesnym. Interesujące są zarówno procesy w obrębie gospodarki światowej, jak i elementy gospodarek narodowych czy regionalnych, mające swoje międzynarodowe aspekty lub nadające się do porównania w skali międzynarodowej.

Celem czasopisma jest tworzenie platformy, dzięki której badacze, zarówno doświadczeni, jak i ci rozpoczynający dopiero swoje kariery, będą mogli dzielić się osiągnięciami i wynikami. Wierzymy, że pozwoli to przyspieszyć rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i pokrewnych subdyscyplin ekonomicznych w Polsce i nie tylko. Ekonomia Międzynarodowa jest bowiem otwarta na teksty zagranicznych autorów. Z kolei dzięki wydaniu zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, teksty publikowane w Ekonomii Międzynarodowej są łatwo dostępne on-line czytelnikom na całym świecie.

http://ekonomia-m.pl/archiwum

 

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Czasopismo afiliowane przy Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_eksoc_ul_h_pl_rgb_achromatyczne

 

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Redaktor naczelny: Rada Naukowa:
  • Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Janusz Świerkocki (Uniwersytet Łódzki)
  • prof. dr Costea Munteanu (Academia de Studii Economice din Bucuresti)
  • prof. dr hab. Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki)
  • Dr Agnieszka Chidlow (University of Birmingham)
  • dr Tilo Halaszovich (Universität Bremen)
  • dr Lilianna Jodkowska (Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin)
Redaktorzy: Redaktor statystyczny :
  • prof. dr hab. Mariusz Plich
Redaktorzy językowi:
  • Kinga Dudzik
  • Mark Muirhead

Komentarze

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby zamieścić swój tekst w naszym czasopiśmie. W periodyku publikowane są wyłącznie artykuły, w których widoczny jest wkład naukowy autora w postaci krytycznej analizy opisywanych zagadnień i/lub opisu rezultatów własnych dociekań, przy czym preferowane są teksty przedstawiające wyniki badań autorów.

Wszystkie prace podlegają recenzji w systemie double-blind, w którym autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. W Ekonomii Międzynarodowej publikowane są wyłącznie teksty zaakceptowane przez dwóch recenzentów. Składane prace powinny być napisane w języku polskim lub angielskim oraz odpowiadać wymogom edytorskim ustalonym przez redakcję.

http://ekonomia-m.pl/pdf/wymogi_edytorskie.pdf

Komentarze

Ekonomia Międzynarodowa jest indeksowana w następujących bazach:

 

ARIANTA

BazHum

BazEkon

Central and Eastern European Online Library

CEJSH

Index Copernicus

Research Papers in Economics (RePEc)/EconPapers

Google Scholar

ProQuest

Komentarze

We wszelkich sprawach, zwłaszcza związanych z przesyłaniem artykułów, prosimy kontaktować się z redaktorami:

Jakubem Kronenbergiem – kronenbe@uni.lodz.pl
Piotrem Gabrielczakiem – pgabrielczak@uni.lodz.pl
Tomaszem Serwachem – serwachtomasz@uni.lodz.pl

Komentarze

Komentarze