---

Call for Papers

Authors are invited to submit articles for publication in „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” 10/2020. Manuscripts should be submitted through Open Journal Systems  by April 30th, 2020.

„Studia Ceranea” is an international, peer-reviewed, open access scholarly journal published by Lodz University Press (Poland), devoted to various aspects of the Mediterranean Area and South-East Europe within the chronological limits of the 1st through the 18th century AD. We welcome research articles as well as book reviews in all areas of Late Ancient, Byzantine and Slavic studies: philosophy, religion, archaeology, history, law, politics, literature, philology and art. We accept manuscripts written in English. The high standard of the journal is ensured by its current presence in the Web of Science Core Collection (Emerging Sources Citation Index).


Contact with the Editorial Board: s.ceranea@uni.lodz.pl

More information

---

Czasopismo „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe” zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (10/2020). Teksty należy zgłaszać za pomocą systemu Open Journal Systems pod adresem: https://czasopisma.uni.lodz.pl/sceranea/user/register do dnia 30 kwietnia 2020.

Rocznik przyjmuje prace dotyczące różnych aspektów późnoantycznej, bizantyńskiej i słowiańskiej kultury Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej, zamykające się w przedziale chronologicznym od I w. n.e. do XVIII stulecia włącznie. Ze względu na międzynarodowy charakter czasopisma, przyjmowane są teksty napisane w języku angielskim. Wysoka wartość merytoryczna artykułów publikowanych w „Studia Ceranea” poświadczona jest obecnością czasopisma w bazie „Web of Science”.


Kontakt mailowy z Redakcją: s.ceranea@uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje