Turyzm

okladka nr 25_1 druk

Turyzm


Redaktor naczelny:
dr Andrzej Stasiak

„Turyzm” to czasopismo naukowe poświęcone teorii turystyki i jako takie ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane są w nim prace przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką, prezentujące rezultaty badań, rozważania teoretyczne, a także opracowania o charakterze aplikacyjnym. W „Turyzmie” publikowane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.
„Turyzm” wydawany jest nieprzerwanie od 1985 r. W latach 1985–1990 publikowany był raz w roku w serii wydawniczej „Acta Universitatis Lodziensis” (7 zeszytów). Od 1991 r. „Turyzm” był czasopismem ukazującym się dwa razy w roku (w latach 1991–2000 wydano 20 zeszytów w ramach 10 tomów). W dziesięcioleciu 1991–2000 artykuły zawierały streszczenia w języku francuskim i angielskim. Od 2001 r. czasopismo jest dwujęzyczne (polski i angielski).

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

Komentarze