Konwersatorium Wiedzy o Mieście

konwersatorium_wiedzy_o_miescie_1_29_16_Strona_1

Konwersatorium Wiedzy o Mieście


Redaktor naczelny:
prof.dr hab. Ewa Szafrańska

“Konwersatorium Wiedzy o Mieście” jest czasopismem, którego geneza sięga lat 80. XX wieku, do kiedy ukazywało się w formie corocznej monografii w serii pod tym samym tytułem. Tematyka czasopisma obejmuje prace z szeroko rozumianej geografii osadnictwa ze szczególnym uwzględnieniem geografii miast. Publikowane prace mają charakter teoretyczny, przeglądowy, empiryczny i metodologiczny. Czasopismo adresowane jest do przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, których przedmiotem badań są różne formy osadnictwa miejskiego i zasięgi ich oddziaływania, m.in.: geografii, socjologii, architektury i urbanistyki, demografii, ekonomii, gospodarki przestrzennej oraz praktyków zajmujących się się problematyką miejską.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

 • Skład redakcji:
 • Anita Wolaniuk – redaktor naczelny
 • Ewa Szafrańska – sekretarz redakcji
 • Stanisław Mordwa – redaktor statystyczny
Skład rady naukowej:
 • Mariusz Czepczyński, Uniwersytet Gdański
 • Annegret Haase, Helmholtz Centre for Environmental Research, Niemcy
 • Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Uniwersytet Łódzki
 • Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • René Matlovič, University of Presov, Słowacja
 • Szymon Marcińczak, Uniwersytet Łódzki
 • Joseph Salukvadze, Tbilisi State University, Gruzja
 • Dariusz Sokołowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Zdenĕk Szczyrba, Palacký University of Olomouc, Czechy
 • Przemysław Śleszynski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
 • Petra Špačková, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
 • Tiit Tammaru –  University of Tartu
 • Grzegorz Węcławowicz – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
   

Komentarze

Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Kopcińskiego 31

90-131 Łódź

Komentarze

Komentarze