Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen

Convivium_OKLADKA

Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen


Czasopismo Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen jest rocznikiem wydawanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, finansowanym ze środków Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). Publikuje artykuły w języku niemieckim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz dydaktyki nauczania języka niemieckiego jako języka obcego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach w Polsce a także we wszystkich krajach niemieckojęzycznych.

http://www.convivium.edu.pl/begutachtungsverfahren.html

Komentarze

O CZASOPIŚMIE

CEJSH(The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Komentarze

Komentarze