Promocja!
KITA_Zycie_prywatne_t7_

Życie prywatne Polaków w XIX wieku

Opis produktu

Kolejny tom „Życia prywatnego Polaków w XIX wieku” ma charakter interdyscyplinarny, plasuje się na styku badań historycznych, literaturoznawczych i socjologicznych. Znajdziemy w nim różne ujęcia metodologiczne dotyczące wybranych źródeł osobistych – listów. Teksty odsłaniają realia egzystencji Polaków w różnych częściach Europy i świata – w Anglii, we Francji, Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Korespondencja stała się podstawą ukazania problemów dnia codziennego polskich kobiet, m.in. Elizy Orzeszkowej czy Marii Curie-Skłodowskiej. Od strony intymności poznajemy również znane postacie – Władysława Reymonta, Zygmunta Krasińskiego, Kazimierza Bartoszewicza, Józefa Piłsudskiego.

Różnorodność metod i ujęć „prywatnych światów zamkniętych w listach” daje w efekcie monografię inspirującą, pogłębiającą biografistykę, wzbogacającą wiedzę o tle epoki, pobudzającą do dalszych badań nad społeczeństwem polskim XIX stulecia.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7
Iwona Maciejewska, Trudna droga do prywatności – o ewolucji epistolarnej konwencji w XVIII stuleciu 13
Kinga Raińska, Tajniki XIX-wiecznej sztuki epistolarnej dla dziewcząt 27
Jerzy Kuzicki, Korespondencja kapelanów polskich powstań narodowych w XIX wieku jako źródło do dziejów emigracji 49
Krzysztof Marchlewicz, Emigracja bez znieczulenia. Londyńskie listy Ignacego Jackowskiego do Leonarda Niedźwieckiego ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej 65
Jarosław Kita, Podróż w nieznane. Losy chłopskich emigrantów do Ameryki z okresu „gorączki brazylijskiej” w świetle listów do kraju z lat 1890–1891 77
Roman Jurkowski, Rosja i Rosjanie w korespondencji Elizy Orzeszkowej. Listy do Wacława Makowskiego, Leopolda Mėyeta, Erazma Piltza i Józefa Sikorskiego z lat 1866–1909 91
Marta Sikorska-Kowalska, Okruchy życia intymnego w świetle listów wojennych Józefa Piłsudskiego do Aleksandry Szczerbińskiej z lat 1914–1918 103
Elżbieta Klimus, Korespondencja Filomatów z lat 1817–1823 jako źródło do historii związków młodzieży akademickiej 113
Maria Korybut-Marciniak, „Widać z listów, że nas kochasz […]”. Portrety kobiet w świetle korespondencji rozproszonej rodziny kresowej (1845–1877) 127
Jolanta Załęczny, Kobiece troski, pasje i marzenia w listach Florentyny Skierskiej (1839–1890) do przyjaciółki Zofii Romanowiczówny 149
Karolina Studnicka-Mariańczyk, Miłość, modlitwa, mazurki w sztuce pisania listów Stanisława Grabowskiego z Gutanowa 165
Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, „[…] W wielkim pośpiechu i na prędce w sam dzień wyjazdu do Anglii ostatnie słówko z Paryża przesyłam”. Codzienność i niecodzienność w wybranych listach córek Tytusa Działyńskiego (1796–1861) ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej 183
Anna Śmiechowicz, Sport w życiu rodziny Curie w świetle korespondencji prywatnej 205
Ilona Florczak, Literatów dole i niedole. Z korespondencji do Kazimierza Bartoszewicza 217
Jolanta Kowalik, Obraz Warszawy w świetle korespondencji publikowanych na łamach „Sankt-Pietiersburskich Wiedomosti” z lat 1855–1881 235
Aldona Łyszkowska, Ojcostwo i macierzyństwo w świetle listów Zygmunta i Elizy Krasińskich 247
Wojciech Jerzy Górczyk, Pułkownik Tadeusz Wyleżyński, przyjaciel czy „substytut” ojca Zygmunta Krasińskiego 265
Agnieszka Wojcieszek, „[…] jestem bowiem z tych, którzy jeśli coś czują, to całą potęgą, jeśli kochają, to już całym huraganem”. Historia pewnej miłości w świetle korespondencji Władysława Stanisława Reymonta 281
Urszula Klemba, Życie małżeńskie Stefanii z Lemańskich i Wacława Rzewuskich w świetle źródeł epistolarnych 291
Bibliografia (wybór) 303

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Życie prywatne Polaków w XIX wieku”

Tagi: , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Na stanie

39,90 zł35,90 zł
Ilość: