Promocja!
20a0aa347966edc2d672546191794efc

Zjawisko wielopracy

  Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje
  Autor:


 • Liczba stron:
  250
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-7969-023-7
  e-ISBN:
  978-83-7969-181-4
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Zjawisko wielopracy oglądane jest z perspektywy psychologicznej, co pozwala zrozumieć mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacji zaangażowania w wiele rodzajów pracy jednocześnie. Ten ważny problem współczesnej psychologii pracy został włączony w nurt badań nad najważniejszą przemianą cywilizacyjną naszych czasów w zakresie stosunków pracy, jakim jest przemiana form i systemów zatrudnienia.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9
  Rozdział 1. Czas pracy i jego różnicowanie. Wielopraca – wynik łączenia elastycznych form organizacji czasu pracy i elastycznych form zatrudnienia 13
  1.1. Czas pracy 14
  1.1.1. Elastyczne formy organizacji czasu pracy 16
  1.1.2. Elastyczne formy zatrudnienia 18
  1.2. Pracownik portfolio 20
  1.3. Podsumowanie 26
  Rozdział 2. Wybrane konsekwencje wielopracy. Konflikt, pozytywne promieniowanie oraz równowaga praca-rodzina a zadowolenie z pracy i zadowolenie z małżeństwa 29
  2.1. Konflikt, pozytywne promieniowanie czy równowaga praca-rodzina? 30
  2.1.1. Modele ról płciowych 31
  2.1.2. Teoria zachowania zasobów S. Hobfolla 33
  2.1.3. Model wymagań-kontroli R. Karaska 34
  2.1.4. Teoria akumulacji ról S.D. Siebera 35
  2.1.5. Teoria prężności rodzinnej J. Patterson 36
  2.2. Konflikt, pozytywne promieniowanie oraz równowaga praca-rodzina – definicja i pomiar 37
  2.3. Przyczyny i skutki konfliktu, pozytywnego promieniowania oraz równowagi praca-rodzina 41
  2.4. Zadowolenie z pracy, czyli bezpośrednie konsekwencje wielopracy 45
  2.5. Zadowolenie z małżeństwa, czyli ciąg dalszy konsekwencji wielopracy 48
  2.6. Podsumowanie 51
  Rozdział 3. Poznawczy aspekt zadowolenia z życia a wielopraca 53
  3.1. Zadowolenie i satysfakcja z życia – wyjaśnienie terminów 53
  3.2. Wybrane koncepcje zadowolenia i satysfakcji z życia 55
  3.3. Modele zadowolenia i satysfakcji nie tylko z…życia 58
  3.4. Wielopraca, zmienne demograficzne a zadowolenie i satysfakcja z życia 64
  3.5. Konsekwencje zadowolenia i satysfakcji z życia 67
  3.6. Podsumowanie 68
  Rozdział 4. Zmienne podmiotowe i sytuacyjne a wielopraca 69
  4.1. Zmienne podmiotowe 71
  4.1.1. Regulacyjna Teoria Temperamentu a wielopraca 71
  4.1.2. System wartości a wielopraca 73
  4.1.3. Płeć psychologiczna a wielopraca 75
  4.2. Zmienne sytuacyjne – klimat organizacyjny a wielopraca 78
  4.3. Inne zmienne podmiotowe i sytuacyjne a wielopraca 80
  4.4. Podsumowanie 82
  Rozdział 5. Metodologia badań własnych 85
  5.1. Ogólne założenia i cele badań 86
  5.2. Osoby badane i procedura badań 94
  5.3. Techniki badań i wskaźniki zmiennych 96
  5.3.1. Ankieta – wskaźnik wielopracy, motywów podejmowania zatrudnienia, obciążenia pracą, czasu przeznaczanego na dojazdy, leave control i flextime control oraz innych zmiennych demograficznych 97
  5.3.2. Skala Wartości (SW) M. Rokeacha – wskaźnik wartości i sfer motywacji 98
  5.3.3. Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperementu (FCZ-KT) B. Zawadzkiego i J. Strelaua – wskaźnik cech temperamentu 98
  5.3.4. Skala Męskości i Kobiecości (SMiK) A. Lipińskiej-Grobelny i K. Gorczyckiej – wskaźnik płci psychologicznej, męskości i kobiecości 99
  5.3.5. Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego (KKO) D.A. Kolba – wskaźnik autonomii, wsparcia i innych zmiennych sytuacyjnych 99
  5.3.6. Konflikty: praca-rodzina i rodzina-praca (P-R/R-P) R.G. Netemeyera, J.S. Bolesa i R. McMurriana – wskaźnik konfliktów P-R i R-P 100
  5.3.7. Kwestionariusz pozytywnego i negatywnego promieniowania praca-rodzina i rodzina-praca (PRS) P. Moena, E. Kelly’ego i R. Huanga – wskaźnik pozytywnego i negatywnego promieniowania P-R i R-P oraz równowagi P-R i R-P 100
  5.3.8. Arkusz Opisu Pracy (AOP) O. Neubergera i M. Allerbeck – wskaźnik poznawczego zadowolenia z pracy, zadowolenia z kontroli czasu pracy oraz zadowolenia ze związku . 101
  5.3.9. Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (KKM) M. Kaźmierczak i M. Plopy – wskaźnik zadowolenia z małżeństwa oraz wsparcia i deprecjacji w związku 102
  5.3.10. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) E. Dienera, R.A. Emmonsa, R.J. Larsena oraz S. Griffina – wskaźnik poznawczego zadowolenia z życia 103
  5.4. Sposób opracowywania wyników 103
  Rozdział 6. Psychologiczne uwarunkowania wielopracy – wyniki badań. Portret współczesnego pracownika portfolio 105
  6.1. Portret współczesnego pracownika portfolio 105
  6.1.1. System wartości i sfery motywacji a wielopraca 105
  6.1.2. Cechy temperamentu a wielopraca 123
  6.1.3. Płeć psychologiczna a wielopraca 129
  6.1.4. Autonomia, kontrola i wsparcie a wielopraca 131
  6.1.5. Inne zmienne podmiotowe i sytuacyjne a wielopraca 135
  6.2. Psychologiczne uwarunkowania wielopracy 137
  6.3. Wnioski 143
  Rozdział 7. Wybrane konsekwencje wielopracy – wyniki badań 149
  7.1. Konflikt i negatywne promieniowanie praca-rodzina (P-R) 150
  7.2. Konflikt i negatywne promieniowanie rodzina-praca (R-P) 156
  7.3. Pozytywne promieniowanie praca-rodzina i równowaga praca-rodzina (P-R) 161
  7.4. Pozytywne promieniowanie rodzina-praca i równowaga rodzina-praca (R-P) 166
  7.5. Poznawcze zadowolenie z pracy i zadowolenie ze związku 170
  7.6. Poznawcze zadowolenie z życia 176
  7.7. Wnioski 179
  Rozdział 8. Modele wielopracy – wyniki badań 185
  8.1. Model zależności między wymaganiami w pracy i w rodzinie, konfliktem P-R i R-P a poznawczym zadowoleniem z pracy, z małżeństwa i z życia 187
  8.2. Model zależności między wymaganiami w pracy i w rodzinie, negatywnym promieniowaniem P-R i R-P a poznawczym zadowoleniem z pracy, z małżeństwa i z życia 190
  8.3. Model zależności między wymaganiami w pracy i w rodzinie, pozytywnym promieniowaniem P-R i R-P a poznawczym zadowoleniem z pracy, z małżeństwa i z życia 192
  8.4. Model zależności między wymaganiami w pracy i w rodzinie, równowagą P-R i R-P a poznawczym zadowoleniem z pracy, z małżeństwa i z życia 195
  8.5. Wnioski 198
  Rozdział 9. Dyskusja wyników badań i wnioski praktyczne 203
  9.1. Portret współczesnego pracownika portfolio 204
  9.2. Psychologiczne uwarunkowania wielopracy 209
  9.3. Konsekwencje wielopracy 210
  9.4. Modele wielopracy 217
  9.5. Wnioski praktyczne 221
  Bibliografia 225
  Portfolio working. Psychological determinants and consequences (Summary) 237
  Aneks 245
  Od Redakcji 249

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Zjawisko wielopracy”

  Tagi: , , , , ,