Promocja!
rybowska_zboznosc_i_bezboznosc

Zbożność i bezbożność w kulturze Greków

  Autor:


 • Liczba stron:
  672
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-721-3
  e-ISBN:
  978-83-8088-722-0

Opis produktu

Autorka bada przejawy greckiej pobożności i śledzi reguły rządzące tą sferą w obszarze religii i obyczajowości starożytnych Greków. Opiera się na zachowanych źródłach literackich oraz szeroko pojmowanym piśmiennictwie, np. na materiałach inskrypcyjnych. Ze względu na zakres tematyczny praca wykracza daleko poza analizy filologiczne i sytuuje się na pograniczu religioznawstwa, antropologii kulturowej i filozofii. Jej niewątpliwym walorem jest kompleksowe ujęcie omawianej problematyki, zwłaszcza w obliczu obszernego i wielowątkowego zakresu badań. Czytelnik zapozna się z dyskusją na takie tematy, jak: Czy istniały normy religijne i instytucje o panhelleńskim znaczeniu, które kształtowały relacje Greków z bogami, czy też możemy mówić jedynie o religii poszczególnych poleis? Jaką rolę odgrywały niepisane normy religijne w życiu społecznym mieszkańców Hellady i jaki miały one wpływ na ukształtowanie się pojęcia prawa zwanego koinos nomos i koinos nomos kata fyseos? Dlaczego wystąpienia sofistów były wymierzone przeciwko tradycyjnie pojmowanej pobożności? Czy oskarżenie Sokratesa było wymierzone przeciwko bezbożnikowi? Dlaczego Sokrates, mogąc uniknąć kary śmierci, dobrowolnie poddał się wymierzonej mu karze?

Dowiedz się więcej na naszym BLOGU.

Komentarze

Spis treści

WSTĘP 1-33
A: Therapeia sive religio antiqorum Graecorum? Kult czy religia starożytnych Greków? 9-13
B: Jedna religia czy wiele religii? 13-24
C: Czy pobożność Greków może być zdefiniowana? 24-33

ROZDZIAŁ I. W poszukiwaniu znaczenia słów, określających pobożność Greków i związanych z nimi nakazów i zakazów 34-67

ROZDZIAŁ II. Prawa boskie i ludzkie w koncepcji starożytnych Greków 68-153
1. Agrapha – prawa czy normy moralne? 68-79
2. Agrapha jako νόμοι θεῶν 79-88
3. Agrapha jako τὰ κοινὰ νόμιμα i ὁ κοινὸς νόμος 88-96
4. Prawo natury, a koinos nomos kata fyseos u Arystotelesa 96-105
5. Jońscy filozofowie przyrody, a teologiczna koncepcja jednego prawa bogów i ludzi u Heraklita 105-125
6. Bogini Themis i themistes 125-130
7. Zeus jako dawca praw i najwyższy sędzia 130-148
8. Niepisane prawa Kreteńczyków i Spartan 148-153

ROZDZIAŁ III. Eusebeia w praktyce 154-433
1. Świat bogów i ludzi 154-290
1.1. Pantes theoi. Fasma, epifaneia 154-164
1.2. Bogowie natury i hiera 164-171
1.3. Nowi bogowie (ξενικοὶ θεοὶ) 171-175
1.4. Rola i znaczenie znaków w kontaktach ludzi z bogami 175-182
Wyrocznie i Asklepiejony 182-194
1.5. Święte igrzyska olimpijskie–„agony pod boskim przewodnictwem” 194-203
1.6. Amfiktionie 203-205
1.7. Od ludzi do bogów timē i charis 205-212
1.7.1. Anathemata (ἀναθήματα) 212-222
1.7.2. Modlitwy (εὐχαί) i zaklęcia (κατάδεσμοι) 223-243
1.7.3. Thysia i jej przeciwnicy 243-282
1.8. Świat bogów i ludzi w koncepcji filozoficznej Epikura 282-290
2.1 Time okazywana rodzicom jako przejaw posłuszeństwa prawom ludzkim i boskim 291-303
2.2. Agrapha w Państwie i w Prawach Platona 303-313
2.3. Arystoteles o szacunku rodziców jako jednej z norm etycznych 313-315
3. Rytuały przejścia związane ze śmiercią czyli opowieść Greków o zbożnym bądź bezbożnym końcu ludzkiego żywota 316-359
3.1 Słowo o zjawisku śmierci z różnych perspektyw 316-318
3.2 Sposób chowania zmarłych jako oznaka pobożności 318-319
3.3 Podstawowe nakazy nomima 319-322
3.4 Geras thanonton – dar jako wyraz czci dla zmarłych 322-333
3.5 Nomima w trudnych czasach 333-338
3.6 Śmierć w oikos i w polis 338-348
3.7 Pamięć o zmarłych 348-350
3.8 Nomima pod kontrolą nomoi 350-353
3.9 Prawa zabraniające grzebania bezbożników w ziemi ojczystej 353-359
4. Horkia, horkos i Zeus Horkios 360-386
5. Xenia i Zeus Xeinios 387-400
6. Hiketeia i Zeus Hiketesios 401-433

ROZDZIAŁ IV. Czym jest to, co zbożne i bezbożne? 434-536
1. Atimia, hierosilia, atheotēs, a asebeia 434-458
2. Procesy o bezbożność 458-485
3. Pytania stawiane przez sofistów: Czy istnieją agrapha? 485-508
4. O Sokratesie czyli o człowieku, który chciał służyć bogu 508-508
4.1 Sokrates obywatel Aten 509-515
4.2 Daimonion Sokratesa czyli co? 515-517
4.3 Sokrates a bogowie ateńskiej polis 517-520
4.4. Bogowie Sokratesa i krytyka tradycyjnie pojmowanej therapheia theōn 520-523
4.5. Rozmowa Sokratesa z Eutyfronem O świętości (Peri hosiou) 523-529
4.6. Proces Sokratesa (399 p.n.e.) 529-536

Ilustracje (osobny plik) 537-558
Indeksy 559-567
Bibliografia 568-600
Summary 601-603

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Zbożność i bezbożność w kulturze Greków”

Tagi: , , , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
49,40 zł
54,89 zł
27,45 zł
 • PDF
Ilość: