Marewicz-Zbiory poetyckie

Zbiory poetyckie

Opis produktu

Wincenty Ignacy Marewicz, którego apogeum aktywności pisarskiej przypada na lata Sejmu Czteroletniego, sytuuje się w gronie „chudych literatów” czasów stanisławowskich. Chociaż nieraz przypinano mu etykietę „grafomana”, to coraz częściej można usłyszeć głosy sprzeciwu, a w każdym razie wątpliwości wobec takiej oceny. Wsłuchująca się uważnie w opinie na temat literackich dokonań Marewicza Anna Petlak oddaje w ręce czytelników wczesne utwory poetyckie tego autora, wydane w trzech tomikach (Samotne zabawki wierszem, Sielanki i Różne wiersze) w latach 1786-1788. Autorka opracowania przygotowała edycję krytyczną wierszy Marewicza zewstępem analityczno­interpretacyjnym w połączeniuz biografią poety.

„Wydanie utworów – utrzymanych w różnych estetykach i podejmujących rozległą skalę tematów – po 230 latach od czasu ich pierwodruku ma na celu uchronienie ich przed zapomnieniem. Lektura wierszy Marewicza może dostarczyć sporo satysfakcji osobom zainteresowanym kulturą polskiego Oświecenia; ponadto otwiera drogę do prowadzenia dalszych badań nad twórczością autora.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Maksimowicz

Komentarze

Spis treści

Słowo wstępne 11

Wprowadzenie do lektury 13

SAMOTNE ZABAWKI WIERSZEM 85
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Władysława Gurowskiego, marszałka wielkiego W[ielkiego] Księstwa Lit[ewskiego], kawalera wielu orderów 86
Do Laury oświadczenie 87
Rozmysł 87
Motylek 88
Kwiatek 89
Rybak 90
Ostrzeżenie 90
Kalendarz powszechny na wszystkie lata 92
O świętach ruchomych i nieruchomych 92
O panu rocznym 92
O początku roku 92
O czterech częściach czasu 93
O urodzajach 93
O gromach i powodziach 93
O śmierci wielkich panów i małych ludzi 94
O zaćmieniach 94
Z powodu panującego teraz planety na rok ten i dalsze po nim lata następne wynikają dla powszechności szkodliwe te skutki 94
Do damy za granicę wyjeżdżającej 95
Kolęda na Nowy Rok dla Laury 98
Na imieniny pewnej damy 108
Do Laury 109
Do arfy 110
Do fijołka 111
Do Wilenki 112
Do skowronka 112
Do łóżeczka 113
Do sznurówki 113
Do malarza 114
Zdarzenie 115
Do Fraczków 117
Do przyjaciela 118
Do Zefirka 119
Porównanie 120
Do Miłości 120
Do wynalazcy pisania 121
Piesek 121
Do snu 123
Rozpacz 123
Bukiet na imieniny pewnej damy 126
Do tejże damy w oktawę imienin 126
Kolęda na Nowy Rok dla pewnej osoby 127
Na imieniny pewnego pana 127
Do pewnego marszałka trybunalskiego, w czasie limity trybunału 128
Do Jego Królewskiej Mości w czasie oddania memoriału Radzie Nieustającej w sprawie mojej, roku 1780 129
Na imieniny pewnego pana Bajka Rzeczka i strumyk 130

PIEŚNI 131
Aria, czyli Pieśń I 131
Pieśń II 132
Pieśń III 132
Pieśń IV 133
Pieśń V 134
Pieśń VI 134
Pieśń VII 135
Pieśń VIII 136
Pieśń IX 136
Pieśń X 137
Pieśń XI 137
Pieśń XII 138
Pieśń XIII 139
Pieśń XIV 139
Pieśń XV 139
Pieśń XVI 140
Pieśń XVII 141
Pieśń XVIII 142
Pieśń XIX 143
Pieśń XX 144

Do książki przy oddaniu jej do prasy 145
SIELANKI 147
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]M[oś]ci Pana Kazimierza Rzewuskiego, pisarza polnego koronnego, kawalera polskich orderów 148
Koryl z Damonem 151
Filon z Tyrsysem 154
Staruszek 154
Korydon z Filidą, czyli Miłość podejrzliwa 155
Uwaga majowa 160
Kotek 161
Spór Tyrsysa z Lindorą 161
Rybki 162
Filipek z Jagusią 165
Pasterz zdradzony 167
Do Laury 169
Do Rozyny 169
Do pana Jędrzeja 171
Wieśniaczka 173
Jeszcze do Rozyny 174
Jeszcze raz do Rozyny 174
Żal pasterza po Likorze 175
Stach z Jasiem 177
Przechadzka 178
Nasze nie dla nas 179
Portret Jaśnie Wielmożnej J[ej]m[oś]ci Pani Ludwiki z Rzewuskich, hrabini Chodkiewiczowej, starościny generalnej Księstwa Żmudzkiego 180

RÓŻNE WIERSZE 183
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Szymona Kossakowskiego, starosty zosielskiego, konsyliarza Rady Nieustającej 184
Nie zawsze, jak chcemy 185
Do Temiry 189
Przypomnienie 190
Przyjaciółki 192
Nie ma Kasi 194
Bilet do Izabeli 195
Do Zefirka 195
Żałoba Wincentego Ignacego Marewicza, r[otmistrza] w[ojewództwa] t[rockiego], z okoliczności śmierci urodz[onego] Bazylego Antoniego Marewicza, ojca swego, roku 1787, miesiąca maja dnia 30 196
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Adama Felkerzamba, kasztelana witebskiego 196
Żałoba 196
Nadgrobek 199
Do przyjaciela 199
Odpust 200
Sen Do Izabelki 200
Do Marylki 201
Nie tak 202
PIEŚNI 203
Pieśń I 203
Pieśń II 203
Pieśń III 204
Pieśń IV 205
Pieśń V 205
Pieśń VI 206
Pieśń VII 207
Pieśń VIII 208
Pieśń IX 208
Pieśń X 209

WIERSZE CHWALNE 210
Kolęda na Nowy Rok dla Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Szymona Kossakowskiego, starosty zosielskiego i konsyliarza Rady Nieustającej, roku 1788 210
Na imieniny W[ielmożnego] J[ego]m[oś]ci Księdza Michała Dłuskiego, pisarza sądów zadwornych diecezji wileńskiej, koadiutora kanonii wileńskiej 211
Na imieniny Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Adama Felkerzamba, kasztelana witebskiego 211
Do Jaśnie Wielmożnej J[ej]m[oś]ci Panny Anny Lipskiej, kasztelanki łęczyckiej, w czasie jej ślubowin 212
Bukiet na imieniny pewnej kasztelanki 213
Na imieniny pewnej senatorki 213
Na imieniny pewnego kasztelana 214
Na imieniny pewnego senatora 214
Do pewnego ministra 215
Kolęda na Nowy Rok dla pewnej damy 215
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Joachima Chreptowicza, podkanclerzego wielkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, kawalera orderów różnych 216
Kolęda na Nowy Rok dla tegoż, J[aśnie] W[ielmożnego] podkanclerzego litewskiego 217
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Jana Potockiego, krajczyca koronnego, z okoliczności przebrania się jego po polsku 217
Na imieniny pewnej mieszczki 220

INNE RÓŻNE WIERSZE 221
Do Jego Królewskiej Mości 221
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Jana Komarzewskiego, generała amploi, przy boku J[ego] K[rólewskiej] M[oś]ci i generała-lejtenanta w wojsku Obojga Narodów, kawalera różnych orderów 222
Do Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Księdza Andrzeja Gawrońskiego, kanclerza krakowskiego i lektora J[ego] K[rólewskiej] M[ości] 222
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Antoniego Giełguda, starosty generalnego księstwa żmudzkiego, kawalera polskich orderów 223
Wyznanie 224
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Jana Zyberga, wojewody brzeskiego litewskiego 225
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Księdza Antoniego Onufrego Okęckiego, biskupa poznańskiego i warszawskiego, eks-kanclerza wielkiego koronnego 226
Do pewnej damy, posyłając jej mój portret 226
Do Róży 227
Do Ismeny 227
Do pewnego odpis 228
Przestroga 228
Do nauczycielów 228
Westchnienie 228
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Pana Celestyna Czaplica, eksłowczego w[ielkiego] koronnego, kawalera polskich orderów 229
Do I*** S*** 229
Do sąsiada 230
Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]m[oś]ci Księdza H[ugona] Kołłątaja, referendarza w[ielkiego] W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego], kanonika krakowskiego 230
Zamęście poniewolne 230
Portret Jaśnie Oświeconej Księżny J[ej]mości Elżbiety z Hrabiów Flemingów Czartoryskiej, generałowej ziem podolskich 231
Do przyjaciela 231
Portret 231

KOMENTARZE 233
Komentarz edytorski 235
I. Wykaz znaków i skrótów przyjętych w edycji 235
II. Opis źródeł 237
III. Zasady transkrypcji 239
IV. Aparat krytyczny 252

Objaśnienia 271

Bibliografia 359

Spis ilustracji 365

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Zbiory poetyckie”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
9,90 zł
Produkt niedostępny
22,45 zł
  • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń