Promocja!
glinkowska

Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw

  Opis produktu

  Książka Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka oparta jest na analizie teoretycznej i badaniach praktycznych. Zasadniczą treścią książki są opis i analiza zarządzania międzynarodowego w kontekście internacjonalizacji organizacji i gospodarki. Autorzy wychodzą poza konwencjonalny opis, dodając nowe zagadnienia i wątki, podkreślając zwłaszcza rosnącą rolę kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacjami.

  Analiza teoretyczna dotyczy problemów zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym; głównie obszarów zarządzania finansowego, kadrowego, zarządzania kulturą i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw.

  Analiza praktyczna została oparta na badaniach przeprowadzonych w polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, dotyczących ich skłonności do internacjonalizacji, strategii i dróg internacjonalizacji, a także motywów i barier w analizowanym procesie. Wykorzystanie w publikacji wyników przeprowadzonych badań oraz zamieszczenie studiów przypadków, daje możliwość konfrontacji dróg internacjonalizacji polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze znanymi w świecie modelami.

   

   

  Komentarze

  Spis treści

  Spis treści
  Wstęp 9
  1
  Beata Glinkowska
  Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw 11
  1.1. Geneza i rys historyczny 11
  1.2. Teoretyczne aspekty procesu internacjonalizacji
  przedsiębiorstw 15
  1.3. Definicje i istota procesu internacjonalizacji 20
  1.4. Modele internacjonalizacji przedsiębiorstw 25
  1.5. Motywy i bariery w procesie internacjonalizacji
  przedsiębiorstw 50
  1.6. Reasumpcja 58

  2
  Beata Glinkowska
  Przedsiębiorstwo międzynarodowe
  w procesie internacjonalizacji 61
  2.1. Definicje i istota 61
  2.2. Formy i aspekty organizacyjno-prawne
  przedsiębiorstw międzynarodowych 67
  2.3. Reasumpcja 86

  3
  Bogusław Kaczmarek
  Podstawy zarządzania międzynarodowego 89
  3.1. Zarządzanie międzynarodowe – zagadnienia ogólne 89
  3.2. Teoretyczne podstawy i problemy zarządzania
  międzynarodowego 98
  3.3. Wymiary zarządzania międzynarodowego 111
  3.3.1. Wymiar kulturowy zarzadzania
  międzynarodowego 113
  3.3.2. Zarzadzanie międzykulturowe 121
  3.3.3. Etyka w przedsiębiorstwach
  międzynarodowych 135
  3.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  w przedsiębiorstwach międzynarodowych
  – wybrane elementy 139
  3.5. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach
  międzynarodowych – istota i elementy składowe
  rynku finansowego 164
  3.5.1. Specyfika zarządzania finansowego
  w przedsiębiorstwach międzynarodowych 164
  3.6. Wybrane elementy nadzoru właścicielskiego
  w przedsiębiorstwach międzynarodowych
  (corporate governance) 173
  3.7. Społeczna odpowiedzialność
  przedsiębiorstw międzynarodowych 178
  3.8. Reasumpcja 185

  4
  Beata Glinkowska
  Procesy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw 187
  4.1. Wpływ internacjonalizacji
  na strukturę organizacyjną przedsiębiorstw 187
  4.2. Strategie i formy internacjonalizacji
  polskich przedsiębiorstw 198
  4.3. Studia przypadków internacjonalizacji
  polskich przedsiębiorstw 212
  4.3.1. Motywy i bariery internacjonalizacji
  przedsiębiorstw 212
  4.3.2. Przykłady firm – analiza 222
  4.4. Modele internacjonalizacji
  polskich przedsiębiorstw w praktyce 243
  4.5. Budowanie relacji polskich przedsiębiorstw
  z partnerami zagranicznymi 247
  4.6. Internacjonalizacja przedsiębiorstw
  z sektora MSP – kierunki rozwoju 255
  4.7. Reasumpcja 262

  Zakończenie 265

  Bibliografia 267
  International Management and Internationalization of Enterprises. Theory and Practice (Summary) 285

  Spis tabel 286

  Spis rysunków i wykresów 288

  Informacja o autorach 289

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw”

  Tagi: , , , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:
  40,40 zł
  44,90 zł
  22,45 zł
  • PDF
  Ilość: