Promocja!
OKLEJKA_krzywe_DRUK

XIX-wieczne Maroko w Kitāb al-istiqṣā

Opis produktu

Książka zawiera przekład ostatniej części XIX-wiecznej kroniki dotyczącej historii Maroka w latach 1792-1894. Jej autorem jest Aḥmad Ibn H̱ālid an-Nāṣirī – jeden z najwybitniejszych uczonych muzułmańskiego Maghrebu, prawnik i historyk. Szczegółowo opisuje on panowanie czterech sułtanów, sposoby funkcjonowania państwa rządzonego przez dynastię Alawitów, a także procesy, które na początku XX wieku doprowadziły do utraty niezależności przez Maroko. Kronikę poprzedza obszerny wstęp ukazujący dzieje Maroka w omawianym okresie oraz przedstawiający na szerokim tle historyczno-kulturowym biografię autora i dokładną charakterystykę jego twórczości ze szczególnym naciskiem na Kitāb al-istiqṣā. Publikacja jest pierwszym tak obszernym przekładem kroniki arabskiej na język polski, pozwalającym dostrzec ważne różnice w pojmowaniu historii i polityki pomiędzy światem arabskim a Europą.

Komentarze

Spis treści

Aḥmad Ibn H̱ālid an-Nāṣirī as-Salāwī i jego Al-Istiqṣā VII
Biografia XVI
An-Nāṣirī między iṣlāḥem a salafiyyą XXI
Dzieła XXIV
Prace autorskie XXIV
Komentarze XXIX
Bractwo nāṣiriyya XXXI
Kitāb al-istqiṣā XXXV
Charakterystyka ogólna XXXV
Wydania Kitāb al-istqiṣā XLIX
Skróty Kitāb al-istqiṣā L
Przekłady Kitāb al-istiqṣā na języki zachodnie LI
Przekłady na język francuski LI
Przekłady na język hiszpański LII
Przekład na język angielski LIV
Przekład na język polski LIV
Al-Istiqṣā w Internecie LV
Wczesna recepcja Kitāb al-istiqṣā w Europie LVI An-Nāṣirī a XIX-wieczne zachodnie piśmiennictwo na temat Maroka LVII
O niniejszym przekładzie Kitāb al-istiqṣā LX

O wyższości nauk historii 3
[Część I. Panowanie sułtana Mawlāy Sulaymāna] 9
[Część II. Panowanie sułtana Mawlāy ʽAbd ar-Raḥmāna Ibn Hišāma] 119
[Część III. Panowanie sułtana Muḥammada Ibn ʽAbd ar-Raḥmāna] 215
[Część IV. Panowanie sułtana Al-Ḥasana Ibn Muḥammada] 273
Taqrīẓ Aḥmada Ibn al-Ma’mūna al-Balġīṯīego al-Ḥusayniego 367
Taqrīẓ Ibrāhīma Raḍīego al-Azharīego 373
Dynastia Alawitów do czasów An-Nāṣirīego 375
Spis ilustracji 377
Bibliografia 379
Indeks osób Kitāb al-Istiqṣā 409
Od Redakcji 419

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “XIX-wieczne Maroko w Kitāb al-istiqṣā”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
53,90 zł
59,90 zł
29,95 zł
  • PDF
Ilość: