Kuchciak i in. Wzmacnianie_Bank STAY

Wzmacnianie potencjału pracowników 50+

  Opis produktu

  Bank wdrożeń STAY stanowi opracowanie komplementarne względem Banku ćwiczeń STAY. Oba opracowania mają przede wszystkim aplikacyjny charakter i są kierowane do pracodawców, instytucji szkoleniowych, instytucji otoczenia biznesu i innych podmiotów zainteresowanych problematyką utrzymania aktywności zawodowej osób 50+.

  Celem Banku wdrożeń STAY jest dostarczenie konkretnych studiów przypadków, które mogą być wykorzystywane w organizacjach. Bank wdrożeń zawiera dwanaście najważniejszych i najczęściej wstępujących problemów z obszaru utrzymania aktywności zawodowej osób w wieku 50+, zidentyfikowanych podczas prowadzenia doradztwa w przedsiębiorstwach opisanych zgodnie z metodologią: PROBLEM – AKCJA – REZULTAT. Takie ujęcie sprawia, że publikacja ta łączy wymiar edukacyjny i praktyczny. Zawarty w niej opis MODELU STAY oraz przestawione przykłady zastosowania poszczególnych narzędzi tworzących model w przedsiębiorstwach należących do sektora MŚP mogą służyć jako wsparcie do samodzielnego wdrożenia narzędzi w przedsiębiorstwie.

  Publikacja opracowana w projekcie pt. STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwie. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca (STAY. SupporTing ActivitY for people 50+ in the company. Healthy and motivated employee – satisfied employer) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie 4
  1. Uwarunkowania wdrażania rozwiązań na rzecz zarządzania wiekiem w MŚP 6
  1.1. Uwarunkowania makroekonomiczne 6
  1.2. Krajowe uwarunkowania strategiczne 7
  1.3. Regionalne uwarunkowania strategiczne 11
  1.4. Uwarunkowania wdrażania rozwiązań projektu STAY w MŚP – badania ewaluacyjne projektu 19
  1.5. Analiza SWOT/TOWS uwarunkowań wdrażania narzędzi mających na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób w wieku 50+ 26
  2. Główne założenia MODELU STAY 40
  3. Wdrożenia rozwiązań MODELU STAY w praktykę MŚP 48
  3.1. Przebieg procesu wdrażania narzędzi MODELU STAY w MŚP 48
  3.2. Charakterystyka MŚP uczestniczących we wdrożeniach 55
  4. Rozwiązania zagraniczne dla polskich MŚP 59
  4.1. Emerytalne narzędzie diagnostyczne Age Positive 59
  4.2. Balance – szkolenie w zakresie zachowania dobrego stanu zdrowia 63
  5. Wdrożenia projektu STAY w MŚP – PROBLEM – AKCJA – REZULTAT 74
  5.1. Metoda PROBLEM – AKCJA – REZULTAT 74
  5.2. Jak mówić, aby nie bolało? Przełamywanie barier w komunikacji 75
  5.3. „GROW” – czyli jak „uprawiać” dobrą komunikację w zespole? 76
  5.4. Kiedy pracownik 50+ może zostać Yodą? Komunikacja i współpraca w zespołach różnorodnych wiekowo 77
  5.5. Higiena… niekoniecznie rąk. Work-life balance 79
  5.6. Aby się innym chciało, nawet, jak im się nie chce. Prawa motywacji dla każdego 81
  5.7. Nie oceniaj książki po okładce. Przełamywanie stereotypów wieku w organizacji 86
  5.8. Zatrudniać doświadczonych. Otwarcie się na kandydatów 50+ 87
  5.9. Komunikacja jest ważna. Jak poprzez rozmowy zachęcać do rozwoju? 89
  5.10. Zatrzymać doświadczenie. Jak rozmawiać z pracownikami, którzy są przed emeryturą? 91
  5.11. Zasoby w ludziach, ludzie jako zasoby. Ile można zyskać dzięki różnicom i mimo różnic? 92
  5.12. Dojrzałe drzewo także rodzi owoce. Warto dbać o rozwój każdego pracownika 94
  5.13. Polubić zmianę. Jak dobrze zaprojektować i wdrożyć zmianę? 99
  6. Partnerzy, specjaliści i trenerzy projektu STAY 103
  7. Podsumowanie 110
  8. Literatura 111

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Wzmacnianie potencjału pracowników 50+”

  Tagi: , , , , ,