Promocja!
OKŁADKA

Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii

  (z elementami analizy jakościowej i ilościowej)
  Autor:


 • Liczba stron:
  162
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8088-291-1

Opis produktu

Skrypt ten został pomyślany jako materiał pomocniczy dla studentów I roku kierunku mikrobiologia i biotechnologia oraz II roku kierunku biologia do wykładów z chemii nieorganicznej prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Z moich obserwacji wynika, że przedstawienie niektórych tematów może być przydatne także dla studentów chemii, przy czym zwracam uwagę, iż materiał zawarty w tym skrypcie jest bardzo okrojony i nie obejmuje wszystkich zagadnień wymaganych na kierunku chemia.

Liczba godzin wykładów w porównaniu z ilością materiału obowiązującym w minimum programowym sprawia, że aby został on zrealizowany, wykłady muszą być prowadzone w dość dużym tempie, co z kolei powodowało błędy lub duże luki w notatkach studenckich. Mam nadzieję, że wraz z tym skryptem studenci będą mogli bardziej skoncentrować się na tłumaczonych zagadnieniach i na zrozumieniu omawianych tematów. Proszę nie traktować tego podręcznika jako substytut wykładów, lecz jedynie jako pomoc do nich, gdyż wytłumaczenie i objaśnienie zagadnień omawianych na wykładach nie znalazły się w tych materiałach.

W drugim uzupełnionym wydaniu zostały poprawione błędy znalezione w pierwszej edycji tego skryptu. Dodano też kilka nowych slajdów, które pojawiły się w trakcie kolejnych lat prowadzenia wykładów. Ze względu na zmniejszenie liczby godzin wykładów część materiału została przeniesiona i oznaczona jako dodatek, tak by studenci nie mieli problemów z weryfikacją obowiązkowego materiału, który ich dotyczy.

Komentarze

Spis treści

1. Słowo wstępne 4
2. Wprowadzenie 5
3. Budowa atomu i układ okresowy 21
4. Wiązanie chemiczne 31
5. Równowagi w roztworach 43
6. Analiza jakościowa kationów 63
7. Analiza jakościowa anionów 77
8. Równowagi kwasowo-zasadowe 83
9. Analiza ilościowa – wstęp i alkacymetria 101
10. Reakcje redoks 113
11. Potencjometria 125
12. Kompleksometria 133
13. Dodatek – Nazewnictwo i izomeria związków kompleksowych 143
14. Dodatek – Kolorymetria 151
15. Dodatek – Logarytmy 159
16. Literatura 161

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Wykłady z chemii ogólnej i nieorganicznej dla studentów biologii i biotechnologii”

DOSTĘPNE PRODUKTY:

Na stanie

32,90 zł24,60 zł
Ilość: