Promocja!
nawoj-sleszynski_wybrane_problemy

Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych

Opis produktu

Monografia dotyczy realizacji w praktyce zasady indywidualizacji w wykonywaniu kar kryminalnych, w szczególności kary pozbawienia wolności i niektórych środków probacyjnych. Ma ona charakter interdyscyplinarny i została napisana przez specjalistów z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, psychologii oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. W części pierwszej autorzy przybliżają rolę diagnozy penitencjarnej, specyfikę postępowania wobec niektórych grup skazanych na karę pozbawienia wolności (m.in. uzależnionych od alkoholu, sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, niepełnosprawnych fizycznie, wymagających szczególnej ochrony w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczeń, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego), problematykę niekonwencjonalnych środków oddziaływania wobec określonych grup skazanych i ochronę ich praw podmiotowych w warunkach więziennych. W części drugiej omówiono wykonywanie niektórych środków probacyjnych, oddziaływania resocjalizacyjne, postawy skazanych objętych tymi środkami oraz zadania kuratorów sądowych. Ponadto w książce znalazły się dwa artykuły przygotowane z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, współpracującego z Zakładem Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków, jak i praktyków zajmujących się problematyką wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, w szczególności wychowawców więziennych, kadrę oddziałów terapeutycznych, kuratorów sądowych, sędziów penitencjarnych oraz studentów prawa, pedagogiki resocjalizacyjnej i psychologii.

Komentarze

Spis treści

Słowo wstępne 7

Część I. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności 17
Małgorzata Łuczak, Ośrodki diagnostyczne – rola w indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności 19
Renata Tybura, Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych uzależnionych od alkoholu 31
Małgorzata Pietrucha-Hassan, Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 41
Beata Tomecka-Nabiałczyk, Niepełnosprawność fizyczna skazanych przebywających w jednostkach penitencjarnych na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi 57
Tomasz Kalisz, Szczególna ochrona osadzonych w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia 67
Paweł Małolepszy, Specyfika wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet 79
Agnieszka Sadło-Nowak, System elektronicznego dozoru jako sposób wykonywania kary pozbawienia wolności 89
Aleksandra Dziubińska, Cele kary pozbawienia wolności wykonywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 101
Robert Witkowski, Przygotowanie osób pozbawionych wolności do uczestnictwa w wolontariacie hospicyjnym. Rola personelu penitencjarnego 115
Anetta Jaworska, Wsparcie społeczne jako podstawa kapitału społecznego w warunkach wykonywania kary pozbawienia wolności 129
Monika Kotowska, Marta Romańczuk-Grącka, Wolność religijna w warunkach izolacji penitencjarnej 139
Mariusz Olężałek, Cenzura korespondencji skazanego pozbawionego wolności z obrońcą 157
Grażyna Rybicka, Rola sądowego kuratora zawodowego w przygotowaniu skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego w świetle art. 164 i 165 k.k.w 167
Anna Janus-Dębska, Zarządzenie zastępczej kary pozbawienia wolności w związku z uchylaniem się od wykonywania prac na cele społeczne – przyczyny i możliwości ograniczenia zakresu stosowania 179

Część II. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania środków probacyjnych 203
Renata Pietruszka, Uwagi na tle art. 77 § 2 k.k. 205
Renata Szczepanik, O dowodach (swojej) resocjalizacji recydywistów podejmujących starania o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary 221
Adam Kwieciński, Kamila Mrozek, Kilka uwag na tle stosowania art. 152 k.k.w. w świetle nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 r. 235
Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Zarządzenie wykonania kary jako wskaźnik stopnia efektywności pracy kuratora sądowego 243
Izabela Czyżykowska-Kobalczyk, Dozory sprawowane przez kuratorów sądowych, zakończone zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności lub odwołaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia – przyczyny 255

Varia 269
Tomasz Przesławski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej – nowa formuła organizacji pośredniej więziennictwa 271
Aldona Nawój-Śleszyński, Współpraca Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Łódzkiego z polskim więziennictwem 283

O Autorach 301

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
44,90 zł
49,90 zł
Produkt niedostępny
22,45 zł
  • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń