Promocja!
wolska-prylinska_wspoldzialanie

Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych

Opis produktu

Publikacja dotyczy kategorii współdziałania w obrębie profesji społecznych i medycznych, także w kontekście kształcenia do tych zawodów. Autorka. dysponująca obszerną wiedzą teoretyczną oraz bogatym doświadczeniem praktycznym, stawia tezę, że współdziałanie w praktyce społecznej i medycznej jest realizowane w ograniczonym zakresie. Rozumiane jest bowiem bardziej jako sporadyczna współpraca niż aktywność równoprawnych partnerów. W toku analizy autorka wskazuje na znaczenie i możliwości współdziałania, podkreśla walory jego uczestników, omawia warunki przygotowania do współdziałania reprezentantów profesji społecznych i medycznych. a także wskazuje na przeszkody w realizacji tego zadania. Książka jest adresowana do wszystkich, którzy twierdzą. że współdziałają albo chcieliby profesjonalnie współdziałać.

„Język monografii jest na tyle komunikatywny, że praca będzie czytelna dla osób spoza środowiska akademickiego, a działających w profesjach społecznych i medycznych oraz innych służbach ukierunkowanych na pomoc człowiekowi […]. Publikacja z pewnością zainteresuje nie tylko środowiska akademickie – nauczycieli kształcących pedagogów, pracowników socjalnych i nauczycieli kształcących w zawodach medycznych – lecz także studentów kierunków humanistyczno-społecznych. Może być wykorzystywana w procesie kształcenia na studiach podyplomowych i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe w zawodach społecznych i medycznych. Z pewnością będzie służyć wszystkim, którzy decydują o treściach kształcenia przyszłych specjalistów działających w tych dwóch obszarach.”

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Syrek

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział I. Odkrywanie instytucji działania profesjonalnego 15
1.1. Metodologiczne aspekty analizy działania i współdziałania 18
1.1.1. Spotkanie interdyscyplinarne podczas wywiadu 22
1.1.2. Wykorzystanie refleksji studentów w badaniu współdziałania 26
1.2. Działanie profesjonalne 28
1.3. Podmioty działania. Podmiotowość w działaniu 34
1.3.1. Relacje specjalista – podopieczny 37
1.3.2. Relacje pomiędzy specjalistami. Praca w zespole 43

Rozdział II. Współdziałanie jako „zjawisko” niemożliwe (?) 47
2.1. Istota współdziałania 48
2.2. Walory uczestników współdziałania 53
2.3. Koordynowanie współdziałania 59

Rozdział III. Przygotowanie do działań złożonych 65
3.1. Wąski lub szeroki profil kształcenia 67
3.2. Innowacyjność w kształceniu. Wizja człowieka kreatywnego 74
3.3. Rozbudzanie postaw. W kierunku gotowości do współdziałania 81
3.4. Kształcenie do profesji społecznych. Przygotowanie do działania w obszarze zdrowia 88
3.4.1. Projektowanie socjalne. Metoda kształcenia do działań złożonych 97
3.4.2. Potrzeba kształcenia medycznego pedagogów 104
3.5. Kształcenie do profesji medycznych. Przygotowanie do działania społeczno-wychowawczego 106
3.5.1. Przedmioty niemedyczne w ofercie dydaktycznej 113
3.5.2. Wymiary integracji w kształceniu 119
3.5.3. „Socjalizowanie” przyszłych lekarzy 124

Rozdział IV. Wspólne pola działania reprezentantów profesji społecznych i medycznych – egzemplifikacja współistnienia 127
4.1. Oczekiwania pacjentów – zachowania lekarzy 130
4.2. Wspólne pola działania związane z chorobą 134
4.3. Wspólne pola działania związane ze zdrowiem 140
4.4. Wielcy reprezentanci działania interdyscyplinarnego 148

Rozdział V. Podejście w kształceniu – nadawanie znaczeń i konstruowanie sensu współdziałania 159
5.1. Nadawanie znaczeń w sytuacjach kształcenia 163
5.2. Udział nauczyciela w konstruowaniu sensu współdziałania przez studenta 170
5.3. Przygotowanie nauczycieli 175

Rozdział VI. Przeszkody w tworzeniu atmosfery do współdziałania 181
6.1. Przeszkody tkwiące w kształceniu 182
6.2. Trudności ze stowarzyszaniem się wykładowców 195
6.3. Rozchwianie w świecie wartości 201

Zakończenie 205
Bibliografia 211
Co-Activity in the Field of Social and Medical Professions. Preparation – Conditions – Opportunities (Summary) 223
Od Redakcji 227

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Na stanie

46,90 zł42,20 zł
Ilość: