Promocja!
Nawój_więziennictwo

Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa

  Księga jubileuszowa z okazji dziesięciolecia działalności Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  390
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-449-3
  e-ISBN:
  978-83-8142-450-9

Opis produktu

Celowość wydania omawianego tu opracowania nie budzi wątpliwości zwłaszcza z dwóch powodów. Stanowią je podsumowanie dziesięcioletniego okresu działalności Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego, utworzonego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, oraz zaprezentowanie w nim wielu wartościowych i ciekawych tekstów. […] Poza autorami pracującymi naukowo wśród autorów znaleźli się też sędziowie, a także inni pracownicy związani z wymiarem sprawiedliwości. Na podkreślenie zasługuje fakt, że autorami części opracowań byli również studenci.

Z recenzji prof. Teodora Szymanowskiego

Komentarze

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wprowadzenie (Aldona Nawój-Śleszyński) 9

Część I. Wybrane problemy modernizacji i modyfikacji systemu penitencjarnego w Polsce 21

Aldona Nawój-Śleszyński, Wpływ oddziałów penitencjarnych na zachowanie osób pozbawionych wolności patalogizujących funkcjonowanie jednostek więziennych 23
Agata Hulak, Minimalny standard powierzchni celi mieszkalnej 4 m² na więźnia – niezrealizowane zalecenie CPT 49
Adam Michalczewski, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 57
Justyna Matynia, Kontrowersje wokół wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 65
Piotr Mroczkowski, Prywatyzacja więzień 73
Tomasz Przesławski, Polityka penitencjarna – wyzwania przyszłości 83

Część II. Oddziaływania penitencjarne wobec więźniów 91

Karolina Piasecka, Zatrudnianie osób pozbawionych wolności – zarys problemu 93
Aleksandra Grubalska, Walory readaptacyjne zatrudnienia więźniów podczas odbywania kary pozbawienia wolności 103
Eliza Mazur, Resocjalizacja przez pracę w percepcji osób odbywających karę pozbawienia wolności 115
Michał Powszedniak, Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania i w systemie zwykłym. Różnice normatywne 123
Angelika Kalinowska, Atrakcyjność i skuteczność form oddziaływań penitencjarnych 133
Mateusz Góralczyk, Wartość resocjalizacyjna podtrzymywania kontaktów z rodziną dla recydywistów penitencjarnych 141
Grażyna Rybicka, Mediacja jako jeden z czynników wspomagających readaptację społeczną skazanych 149
Ilona Kowalczyk, Katarzyna Podgórska, Aleksandra Zapała, Magdalena Mirosławska, Barbara Bugajewska, Oddziaływania resocjalizacyjne realizowane przez członków Koła Naukowego „Prison” 159
Kamil Dominik Ryś, Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Podstawowe założenia i ich realizacja z perspektywy sądu penitencjarnego 167

Część III. Postępowanie z niektórymi grupami więźniów 187

Ewa Dawidziuk, Analiza sytuacji osób tymczasowo aresztowanych z niepełnosprawnością psychiczną 189
Justyna Ryter, Erwin Ryter, Problemy wykonywania kary pozbawienia wolności wobec kobiet 197
Joanna Michałowska, Bartłomiej Oręziak, Postulowany model wspólczesnego więzienia dla kobiet w Polsce 209
Aleksandra Polak, Kobieta w zakładzie karnym. Rozważania w świetle badań własnych 219
Kamil Miszewski, Gotowość skazanych długoterminowych do naprawiania szkód 229

Część IV. Niektóre prawa więźniów 237

Aleksandra Leszczyńska, Prawa i obowiązki osób pozbawionych wolności 239
Dominika Sujka-Kujawiak, Problem ochrony zdrowia w kontekście readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności 255

Część V. Varia penitencjarne i inne 265

Dominik Jerzy Wzorek, Po co nam więzienie? Analiza antynaturalistycznej myśli penologicznej w perspektywie praw człowieka 267
Krystyna Sitarz, Ucieczki osadzonych z więzienia w Tarnowskich Górach w okresie międzywojennym w świetle spuścizny archiwalnej Archiwum Państwowego w Katowicach 277
Inga Grodzicka, Zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – fiasko założeń ustawodawcy o prymacie kar wolnościowych 285
Michał Błoński, Przesłanki odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w ujęciu praktycznym 295
Damian Michalski, Systemy penitencjarne wybranych państw azjatyckich 305
Krzysztof Eichstaedt, Wykonanie izolacyjnego środka zabezpieczającego – tryb postępowania (zagadnienia wybrane) 313
Aleksandra Ługowska, Rozważania na tle ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 325

Bibliografia 337
Aneks. Studencki ruch penitencjarnych kół naukowych w Polsce (Aleksandra Leszczyńska) 365
Wspomnienie. Joanna Michałowska (1994–2018) 381
O autorach 383

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa”

Tagi: , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
49,40 zł
54,90 zł
Produkt niedostępny
27,45 zł
 • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń