wozniak_bobinska_wspolczesna_diaspora_asyryjsko

Współczesna diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji

  Opis produktu

  Publikacja powstała na podstawie badań Autorki przeprowadzonych wśród społeczności asyryjsko-aramejskiej w Szwecji. Asyryjczycy/Aramejczycy trafili do Skandynawii w późnych latach 60. XX wieku, uciekając z Turcji, Syrii, Iraku i Libanu przed wojnami oraz brakiem perspektyw. Obecnie stanowią prężną, liczącą ponad sto dwadzieścia tysięcy osób diasporę, która na różne sposoby przyczynia się do rozwoju swojej przybranej ojczyzny. Szwedzki model, aczkolwiek niedoskonały, w ich przypadku się sprawdził. Autorka opisuje politykę migracyjną i integracyjną Szwecji, etapy i formy instytucjonalizacji w tym kraju, historię wspólnoty asyryjsko-aramejskiej na Bliskim Wschodzie, dynamikę wewnętrzną tej grupy i jej relacje z otoczeniem oraz powiązania transnarodowe. W monografii został poruszony niezwykle aktualny temat, jakim jest akulturacja osób z Bliskiego Wschodu w Europie. Podjęto go jednak z nowej na gruncie polskim perspektywy ukazując, jak z integracją radzą sobie bliskowschodni chrześcijanie.

  Dowiedz się więcej na naszym BLOGU.

  Więcej o książce na portalu Przegląd Bałtycki

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 11
  Aspekty teoretyczno-metodologiczne 25
  1. Metody badawcze 28
  2. Główne kategorie 38
  3. Model Johna W. Berry’ego 43
  4. Bikulturalizm 46
  5. Integracja 48

  Rozdział 1. Polityka migracyjna i integracyjna Szwecji 51
  1.1. Kształtowanie się szwedzkiej państwowości 52
  1.2. System polityczny Szwecji 55
  1.3. System partyjny 57
  1.4. Państwo opiekuńcze – rola socjaldemokracji 59
  1.5. Wielokulturowość po szwedzku 63
  1.6. System szwedzkiej polityki imigracyjnej i integracyjnej 71
  1.7. Relacje państwo–Kościół w Szwecji 77
  1.8. Szwedzki model 81
  1.9. Podsumowanie 82

  Rozdział 2. Asyryjczycy/Aramejczycy: historia wspólnoty na Bliskim Wschodzie 85
  2.1. Starożytne korzenie Kościołów syryjskich 87
  2.2. Asyryjski Kościół Wschodu 90
  2.3. Chaldejski Kościół Katolicki 93
  2.4. Syryjski Kościół Ortodoksyjny 96
  2.5. Syryjski Kościół Katolicki 99
  2.6. Asyryjskie/aramejskie Kościoły protestanckie 99
  2.7. Pod panowaniem muzułmańskim 100
  2.8. Imperium Osmańskie – system milletów 101
  2.9. Trudny wiek XX: Sejfo, Simele 103
  2.10. Funkcjonowanie wspólnoty w państwach Bliskiego Wschodu 107
  2.11. Asyryjski nacjonalizm 117
  2.12. Asyryjskie partie 123
  2.13. Podsumowanie 126

  Rozdział 3. Diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji: etapy i formy instytucjonalizacji 129
  3.1. Powody emigracji do Szwecji 130
  3.2. Historia asyryjskiej/aramejskiej emigracji do Szwecji 133
  3.3. Początki socjalizacji migrantów w społeczeństwie i państwie szwedzkim 142
  3.4. Kościoły Asyryjczyków/Aramejczyków w Szwecji 150
  3.5. Stowarzyszenia asyryjskie/aramejskie w Szwecji 153
  3.6. Zarys aktywności asyryjskich/aramejskich instytucji w Szwecji 156
  3.7. Podsumowanie 160

  Rozdział 4. Diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji: dynamika wewnętrzna wspólnoty 163
  4.1. Religijność i rola Kościoła 164
  4.2. Dostęp do budynków sakralnych a praktyki religijne 168
  4.3. Asyryjskie/aramejskie domy 175
  4.4. Języki używane w Kościele 178
  4.5. Języki używane w życiu codziennym 180
  4.6. Tradycje i rytuały 186
  4.7. Rola młodzieży 197
  4.8. Stosunki międzypokoleniowe 199
  4.9. Pozycja kobiet 204
  4.10. Pochodzenie z różnych krajów 209
  4.11. Wpływ ostatniej fali na sytuację wspólnoty 211
  4.12. Duchowni versus świeccy 215
  4.13. Konflikt asyryjsko-aramejski 217
  4.14. Autoidentyfikacja 220
  4.15. Piłka nożna a tożsamość narodowa 227
  4.16. Przywódcy i ich postrzeganie przez członków wspólnoty 232
  4.17. Wyzwania stojące przed wspólnotą 235
  4.18. Podsumowanie 237

  Rozdział 5. Diaspora asyryjsko-aramejska i jej relacje w środowisku społeczno-politycznym Szwecji 239
  5.1. Asyryjczycy/Aramejczycy wobec etnicznych Szwedów 240
  5.2. Modelowi obywatele? 245
  5.3. Södertälje – asyryjska/aramejska „stolica” 249
  5.4. Kwestie moralne i dyskusje wokół nich 256
  5.5. Relacje z Kościołem Szwecji 261
  5.6. Stosunki ekumeniczne na poziomie narodowym 265
  5.7. Stosunki ekumeniczne na poziomie lokalnym 270
  5.8. Relacje z muzułmanami 273
  5.9. Asyryjczycy/Aramejczycy a inni migranci 279
  5.10. Religia jako tabu i problem błędnej identyfikacji 281
  5.11. Medialny wizerunek Asyryjczyków/Aramejczyków 284
  5.12. Zaangażowanie polityczne 286
  5.13. Podsumowanie 298

  Rozdział 6. Diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji i jej powiązania transnarodowe 303
  6.1. Kontakty i relacje transnarodowe: więzi rodzinne 306
  6.2. Powiązania transnarodowe Kościołów syryjskich w Szwecji 311
  6.3. Asyryjczycy bez Granic – przykład transnarodowej organizacji pomocowej 314
  6.4. Potrzeba Działania – przykład transnarodowej organizacji politycznej 318
  6.5. Asyryjczycy/Aramejczycy w Szwecji a polityka w krajach pochodzenia 321
  6.6. Powrót do ojczyzny? 329
  6.7. Podsumowanie 337

  Zakończenie 341
  Bibliografia 351
  Aneks 1. Najważniejsze daty w historii Asyryjczyków/Aramejczyków 387
  Aneks 2. Zadania w projekcie DIMECCE 391
  Aneks 3. Ankieta DIMECCE 395
  Wykaz ilustracji, rysunków, tabel, wykresów 403
  Od Redakcji 405

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Współczesna diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji”

  Tagi: , , , , , , ,