Promocja!
f22a868c60ee8d436648f4732e43fac4

Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi

  Autor:


 • Liczba stron:
  276
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-189-0
  e-ISBN:
  978-83-7969-741-0
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Książka doktora Jarosława Kazimierczaka dotyczy niezwykle aktualnej tematyki kształtowania nowego obszaru centralnego w mieście w wyniku rewitalizacji terenów poprzemysłowych, a w konsekwencji generowania relacji przestrzenno-funkcjonalnych, jakie zachodzą między tym obszarem – „nowym” centrum miasta a istniejącym wcześniej, czyli „starym” centrum miasta. Jest to pierwsza kompleksowa praca podejmująca ten problem badawczy zarówno w krajowych, jak i zagranicznych studiach miejskich. Stanowi ona unikatowe studium porównawcze trzech dawnych wielkich europejskich ośrodków przemysłu włókienniczego, w których rewitalizacja terenów postindustrialnych stała się impulsem do wtórnego zdefiniowania przestrzeni centralnej po latach jej kryzysu, w wymiarze gospodarczym, społecznym i przede wszystkim urbanistyczno-architektonicznym. W tym kontekście praca jest próbą odpowiedzi na kluczowe dla gospodarowania przestrzenią miasta pytanie o skutki, jakie niesie ze sobą rewitalizacja terenów poprzemysłowych dla organizacji przestrzeni centralnej. Okazuje się bowiem, że wbrew powszechnemu przekonaniu proces ten nie zawsze prowadzi do zmian pozytywnych. W pracy podjęta została ponadto próba identyfikacji czynników determinujących współczesne przekształcenia organizacji przestrzeni centralnej i jej przestrzeni publicznej na przykładzie badanych miast, także w kontekście odmiennych uwarunkowań rozwojowych w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XX w. Książka stanowi wyraźny głos w debacie o problemach skoordynowanego i zrównoważonego procesu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w odniesieniu do transformacji centrów miast europejskich. Jej wartość naukową jako pracy geograficznej podnosi rejestracja zjawisk in situ dokonana przez Autora. Istotnym walorem pracy jest katalog rekomendacji dla sposobu kształtowania przestrzeni centralnej w Łodzi, opracowany w oparciu o wnioski płynące z analizy doświadczeń Manchesteru i Lyonu oraz nowatorską procedurę badawczą.

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie 7

  Rozdział 1. Problematyka badawcza w świetle literatury 11
  1.1. Podstawy teoretyczne 11
  1.2. Problem badawczy, założenia i cele pracy 19
  1.3. Zakres pojęciowy 26

  Rozdział 2. Procedura badawcza 39
  2.1. Założenia metodologiczne i model struktury procesu badawczego 39
  2.2. Charakterystyka parametrów 43
  2.3. Materiały źródłowe i ich ocena 53

  Rozdział 3. Ewolucja przestrzeni centralnej w miastach europejskich 59
  3.1. Przestrzeń centralna w miastach europejskich w okresie przedindustrialnym 59
  3.2. Przestrzeń centralna w miastach europejskich w okresie industrialnym i przekształceń terenów przemysłowych 68

  Rozdział 4. Rewitalizacja jako element kształtowania przestrzeni centralnej we współczesnych miastach europejskich 75
  4.1. Istota rewitalizacji w procesie kształtowania przestrzeni centralnej w miastach europejskich 75
  4.2. Formy przekształceń przestrzeni centralnej w miastach europejskich pod wpływem rewitalizacji wewnątrzmiejskich terenów poprzemysłowych 80

  Rozdział 5. Przekształcenia organizacji przestrzeni centralnej w Manchesterze 87
  5.1. Geneza przestrzeni centralnej w Manchesterze 87
  5.2. Przestrzeń centralna w Manchesterze przed rewitalizacją 97
  5.3. Cechy współczesnej przestrzeni centralnej w Manchesterze 101
  5.4. Wnioski 128

  Rozdział 6. Przekształcenia organizacji przestrzeni centralnej w Lyonie 131
  6.1. Geneza przestrzeni centralnej w Lyonie 131
  6.2. Przestrzeń centralna w Lyonie przed rewitalizacją 141
  6.3. Cechy współczesnej przestrzeni centralnej w Lyonie 148
  6.4. Wnioski 177

  Rozdział 7. Przekształcenia organizacji przestrzeni centralnej w Łodzi 179
  7.1. Geneza przestrzeni centralnej w Łodzi 179
  7.2. Przestrzeń centralna w Łodzi przed rewitalizacją 191
  7.3. Cechy współczesnej przestrzeni centralnej w Łodzi 194
  7.4. Wnioski 225

  Rozdział 8. Konkluzja 227
  8.1. Rewitalizacja a rozwój przestrzeni centralnej w mieście europejskim w świetle wyników badań 227
  8.2. Rekomendacje dla sposobu kształtowania przestrzeni centralnej w Łodzi 236

  Literatura 243
  Aneks 257
  Revitalization of post-industrial urban areas and its impact on organization of central space in Manchester, Lyon and Łódź. Summary 259
  L’effet de la revitalisation des friches industrielles dans lʼorganisation de lʼespace central á Manchester, Lyon et Łódź. Resumé 263
  Spis tabel 267
  Spis rysunków 269
  Spis fotografii 273

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi”

  Tagi: , , , , , , , ,