Promocja!
gorecki-wolnosc-czlowieka

Wolność człowieka i jej granice

  Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starożytności do Monteskiusza
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  448
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-180-5
  e-ISBN:
  978-83-8142-181-2

Opis produktu

Trzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów antycznych aż do współczesności. W prezentowanej publikacji omówiono koncepcje myślicieli starożytnych (Platona, Arystotelesa, stoików, Cycerona, św. Augustyna), założenia chrześcijańskich filozofów średniowiecza (św. Tomasza, Wiliama z Ockham), a także najwybitniejsze teorie renesansu (Machiavellego, utopii renesansowych, reformacji, szkoły z Salamanki). Ukazano też polską renesansową myśl polityczną – przynoszącą odrodzenie antycznej tradycji, wyrażającą się zarówno w traktatach z zakresu dyskursu republikańskiego XVI wieku, jak i w rozwiniętej formie u Andrzeja Maksymiliana Fredry. Ponadto w monografii znajdują się interpretacje założeń Tomasza Hobbesa, Algernona Sidneya, Johna Locke’a oraz studium myśli Monteskiusza z omówieniem teorii podziału władzy, a w szczególności trójpodziału władzy z perspektywy konstytucjonalizmu.

Przegląd zaprezentowanych stanowisk pozwala dostrzec skalę rozbieżności w postrzeganiu pojęcia wolności nie tylko w różnych epokach, lecz także pomiędzy reprezentantami głównych doktryn politycznych. Bogactwo przywołanych koncepcji wskazuje jednoznacznie na interdyscyplinarną specyfikę badania kategorii wolności. Ukazanie spektrum ich różnorodności przez pryzmat analizy naukowej wydaje się więc niezbędnym fundamentem umożliwiającym kompleksowe i wielopoziomowe zrozumienie idei wolności.

Komentarze

Spis treści

Od Redaktora 7

Olgierd Górecki – Wprowadzenie. Stan badań nad kategorią wolności w literaturze przedmiotu 9
Michał Bizoń – Powstanie i znaczenia pojęcia wolności w Grecji. Platon i ἐλεύθερία. Arystoteles i ἐλεύθερία 27
Janina Gajda-Krynicka – Paradoks wolności w filozofii stoickiej 67
Romuald Piekarski – Mówca – myśliciel – pisarz humanista, czyli Cyceron o wolności 99
Jacek Salij OP – Wolność w refleksji św. Augustyna 137
Artur Andrzejuk – Wolność w doktrynie Tomasza z Akwinu 149
Jakub Skomiał – Wolność w poglądach Williama z Ockham 171
Romuald Piekarski – Główne znaczenia wolności w myśli Niccolò Machiavellego 207
Dawid Nowakowski – Czy wolność jest do szczęścia potrzebna? Wolność w renesansowych utopiach 239
Tomasz Szczech – Wolność w myśli reformacji 263
Bogdan Szlachta – Wolność w refleksji przedstawicieli szkoły z Salamanki 277
Dorota Pietrzyk-Reeves – Civitas libera. Wolność w koncepcjach republikańskich XVI wieku 299
Iwona Barwicka-Tylek – Tomasz Hobbes: od wolności do posłuszeństwa – od posłuszeństwa do wolności 327
Marek Tracz-Tryniecki – Wolność w pismach Andrzeja Maksymiliana Fredry 347
Jacek Malczewski – W pogoni za wolnością: przypadki Algernona Sidneya 369
Zbigniew Rau – Czy wolność Johna Locke’a jest naszą wolnością? 399
Andrzej Sylwestrzak – Liberalizm Monteskiusza i konstytucjonalizm polski 415

Noty biograficzne autorów 443

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Wolność człowieka i jej granice”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
Mała ilość w magazynie
53,90 zł
59,90 zł
29,95 zł
 • PDF
Ilość: