Promocja!
OKLADKA

Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach

Opis produktu

W prezentowanej publikacji autorzy spoglądają w przeszłość uniwersytetu, by zadać również pytania o współczesny sens podejmowanych wcześniej zobowiązań i sposób wywiązywania się z nich. Zajmują się kwestią różnic dyscyplinarnego podejścia do rzeczywistości i postulują, by różnice te traktować jako drugoplanowe wobec wagi wspólnego zadania, jakim jest pomyślne kształcenie-wychowanie. Proponują „wspólnotę myśli”, przeciwstawioną „wspólnocie instytucjonalnej”, i to z nią wiążą nadzieje na pozytywne zmiany w edukacyjnej praktyce.

Drugi zasadniczy temat podejmowany w książce to pytanie o wiarygodność. Autorów interesuje społeczny i kulturowy kontekst kultury akademickiej, która jest, ich zdaniem, w dużej mierze kulturą racjonalizowania niepewności dotyczącej wiedzy, radzenia sobie z jej różnorodnymi odmianami. Podkreślają, że rozwiązywanie dylematów w tym zakresie ma sens egzystencjalny i wpływa na praktykę społeczną. Odnoszą się do zgłaszanych współcześnie wątpliwości dotyczących kultury akademickiej i jej wiarygodności, które sprawiają, że często mówi się już nawet o „zagubieniu” – wskazują na trudności w udzieleniu odpowiedzi na zasadnicze pytania: czym jest nauka, uniwersytet, dyscyplina wiedzy, czy też kim się jest osobiście jako jej zaangażowany uczestnik.

Komentarze

Spis treści

Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak-Zając – Dyskusja o wiarygodności akademickich dyscyplin wiedzy ‒ wprowadzenie 7

I. Dyscypliny akademickie – wiarygodność przekazu 19
Jacek Piekarski – Dlaczego pytamy o wiarygodność? Pogranicza dyscyplinarne w praktyce akademickiej 21
Krzysztof Maliszewski – Reformacja przekazu. O warunkach wiarygodności dyscyplin uniwersyteckich 49
Bogusław Śliwerski – Wiarygodność pedagogiki jako dyscypliny naukowej w świetle kształcenia i promowania kadr naukowych 57
Daniel Kontowski – Zbawienie poprzez interdyscyplinarność? Pedagogiczna wiarygodność edukacji liberalnej 75
Agata Czajkowska – Współczesne strategie edukacyjne na styku autorytetu i tradycji 95

II. Akademicka formacja pedagogów 107
Dorota Wolska-Prylińska ‒ Identyfikowanie społecznych efektów kształcenia. Pogranicze fikcji pedagogiczno-metodologicznej 109
Piotr Koprowski – Twórcza postawa nauczyciela akademickiego i jej konsekwencje dydaktyczne 121
Anna Pawiak – Wymiary wiarygodności nauczyciela akademickiego znaczące dla relacji międzyludzkich w ocenie studentów 129
Małgorzata Kamińska – Wiarygodność pedagogiczna nauczyciela w warunkach dysonansu społecznego i wychowawczego 143

III. O odczytywaniu tradycji 157
Michał Paluch – Miary-godności pedagogów a wiary-godność dyscypliny. Granice (nie)przekraczalne 159
Marcin Rojek – Wiarygodność nauczyciela przyszłych nauczycieli – sygnalizacja problemu osadzona w twórczości Sergiusza Hessena i Karola Kotłowskiego 189
Arkadiusz Żukiewicz – Prawda jako konstytutywny wyznacznik nauki. Przykład odniesień do kategorii prawdy w działalności naukowej Heleny Radlińskiej 201
Dyskusja panelowa wokół książki Lecha Witkowskiego, Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce (oprac. Ewa Marynowicz-Hetka) 213

Noty o Autorach 241

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
  • PDF
Ilość: