570b2e1e2e92252bcd9ccd91ed3720f4

Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  192
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-096-1
  e-ISBN:
  978-83-7969-713-7
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Zasadniczym celem książki jest przedstawienie teoretyczno-empirycznych wyników badań naukowych prowadzonych nad szeroko rozumianymi problemami kształtowania wyników finansowych, wartości rynkowej, struktury kapitału i efektywności przedsiębiorstwa. Problemy te zaliczyć należy do kwestii o kluczowym znaczeniu nie tylko dla samych przedsiębiorstw, lecz także gospodarki i społeczeństwa. Są to m.in.: kreowanie wyniku finansowego z wykorzystaniem narzędzi rachunkowości; relacja postępu technicznego i efektywności przedsiębiorstwa; wpływ czynników determinujących podejmowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach; poziom dojrzałości i wartości utylitarnej stosowanego rachunku kosztów w publicznych spółkach giełdowych; efektywne funkcjonowanie relacji inwestorskich w spółkach notowanych na GPW w Warszawie; charakter relacji kooperencyjnych zachodzących między badanym przedsiębiorstwem a jego kontrahentami; koncepcja nowej ekonomii instytucjonalnej; pomiar dokonań na potrzeby zarządzania pomysłami; występowanie zróżnicowanych rynkowych efektów procesów dezinwestycji funduszy private equity; przyczyny wycofania spółek z giełdy; czy wzrostowi wartości kapitału zakładowego towarzyszą zmiany efektywności działania przedsiębiorstw i ich wartości.
  Wspólną wartością wszystkich artykułów jest dążenie do poznawania prawdy, formułowania tez i podejmowania badań przydatnych rozwojowi teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwami.

  Komentarze

  Spis treści

  DURAJ NATASZA – Wprowadzenie 7
  BUK HALINA – Wykorzystanie odroczonego podatku dochodowego do kreowania wyniku finansowego przedsiębiorstwa 11
  CHĘCIŃSKI SEBASTIAN, SOBOLEWSKI HENRYK – Przesłanki podejmowania przedsięwzięć inwestycyjnych w mikroprzedsiębiorstwach 23
  COMPOREK MICHAŁ – Poziomy stosowanej techniki a efektywność przemysłowych spółek giełdowych 39
  KOCHALSKI CEZARY, ZIELIŃSKI TOMASZ M. – Badania nad zastosowaniem rachunków kosztów w spółkach giełdowych w Polsce 59
  MIKOŁAJEK-GOCEJNA MAGDALENA – Asymetria informacyjna a otwartość informacyjna spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 69
  NOWAK DARIUSZ – Relacje kooperencyjne w układach biznesowych. Studium przypadku 83
  PIELOCH-BABIARZ ALEKSANDRA – Wewnętrzne determinanty kształtowania kursu giełdowego akcji w pierwszym dniu ich notowań „bez dywidendy” 99
  SAJNÓG ARTUR – Reakcje efektywności oraz wartości rynkowej na wzrost kapitału zakładowego spółek budowlanych 119
  SAMBORSKI ADAM – Nadzór korporacyjny w kontekście instytucjonalnym – doniesienia z badań 141
  SKOCZYLAS WANDA – Pomiar dokonań w zarządzaniu pomysłami pracowników przedsiębiorstw 153
  SOSNOWSKI TOMASZ – Rynkowe efekty implementacji strategii częściowego i pełnego wyjścia z inwestycji funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej 165
  WOJTKOWIAK GRZEGORZ – Charakterystyka spółek wycofywanych z rynku kapitałowego w Polsce 181

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Wartość rynkowa, struktura kapitału i efektywność przedsiębiorstwa”

  Tagi: , , , , , , , ,