Promocja!
antologia_okladka_BROSZURA_krzywe

W poszukiwaniu innej historii

  Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  928
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-7969-933-9
  e-ISBN:
  978-83-7969-934-6

  Opis produktu

  Jerzy Giedroyc miał dwie pasje – politykę i historię. Nie ulega wątpliwości, że przez ponad pół wieku konsekwentnie realizował własną politykę historyczną. Zajmowała Redaktora społeczna funkcja historii oraz związana z nią edukacyjna misja zmierzająca do gruntownej rewizji historycznego imaginarium Polaków. W najogólniejszym sensie, dążenie to wyrastało z doświadczeń II Rzeczypospolitej i bolesnej lekcji II wojny światowej. Społeczną funkcję wiedzy o przeszłości Jerzy Giedroyc rozumiał jako krytyczny, wielogłosowy i wolnych od wszelkich tematów tabu namysł nad przeszłością Polski, jej relacjami z sąsiadami oraz miejscem w Europie. Chciał, aby była to refleksja wolna od wszelkich „fanatyzmów narodowych, klasowych, rasowych, religijnych, obyczajowych”.

  Prezentowany Czytelnikowi tom rozpoczyna serię wydawnictw źródłowych przygotowanych w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Jerzy Giedroyc, historycy i świadkowie historii. W ślad za nim ukażą się dwa kolejne zawierające wybór korespondencji Redaktora z badaczami przeszłości oraz jej bohaterami. Niepodobna wykluczyć, że poszczególne woluminy będą uważane za odrębne publikacje.

  Czytaj recenzję na portalu HISTMAG.ORG 

  Więcej o książce na blogu Wydawnictwa UŁ

  Komentarze

  Spis treści

  Przesłanie 9
  Rafał Stobiecki, Sławomir M. Nowinowski, O polityce historycznej Jerzego Giedroycia słów kilka 1

  Część I. Teksty programowe 27
  Michał Sokolnicki, Prolegomena do historii naszych czasów 29
  Benedetto Croce, Historiografia wyłącznie polityczna i pesymizm moralny 43
  Paweł Zaremba, Kilka uwag o historii 51
  Tymoteusz Klempski [Tadeusz Chrzanowski], Polaków z historią kłopoty 61
  Piotr Wandycz, O historycznych analogiach 74
  Wojciech Karpiński, Ideologia i historia 79

  Część II. Marksizm – Komunizm – Związek Sowiecki 93
  N. N. Stalin i nowa koncepcja historii Rzymu 95
  Bertram D. Wolfe, Agonia sowieckiej historiografii 107
  Zbigniew Jordan, O prawach historii124
  Stanisław Bóbr-Tylingo, Marksistowskie dzieje Polski 133
  Ignazio Silone, „Archiwum Rewolucji” 139
  Michał Heller, Historia sowiecka w interpretacji amerykańskiej 141
  Recenzja z Moskwy o polskich podręcznikach historii 145

  Część III. Wokół historiografii Polski Ludowej 163
  Piotr Wandycz, „Drętwa mowa”. Uwagi na marginesie „makiety” Historii Polski165
  Paweł Zaremba, Interpretacja nie tworzy faktów. Na marginesie „Makiety” Historii
  Polski 172
  Stanisław Kościałkowski, Spostrzeżenia i uwagi krytyczne 188
  Józef Lewandowski, List do Jerzego Topolskiego. 216
  Paweł Korzec, Materiały do studiów nad historiografią Polski Ludowej (w zakresie
  historii najnowszej) 219
  Józef Lewandowski, O krytyce 278
  Józef Lewandowski, Glossy historiograficzne (na marginesie Pawła Korca Materiałów
  do studiów nad historiografią Polski Ludowej…) 282
  Aleksander Litwin, Trzy listy do Pawła Korca 293
  Marcin Wyziembło [Józef Lewandowski] Życie rocznicowe w PRL298

  Część IV. Dzieje emigracji polskiej 303
  Marian Kamil Dziewanowski, Wiosna Ludów w Hotelu Lambert 305
  Tymon Terlecki, Emigracja i Kraj 310
  Juliusz Mieroszewski, Literatura „Oblężonego Miasta” 323
  Wiktor Weintraub, O Czartoryskim 329
  Paweł Zaremba, Po 150 pogadankach historycznych 333
  Tadeusz Wyrwa, Historyk polski na obczyźnie 336
  Tadeusz Wyrwa, Dzieje emigracji w londyńskim wydaniu 347

  Część V. Stanowiska – interpretacje – polemiki 351
  Adolf Bocheński, Duch dziejów Polski 353
  Jan Ulatowski, Dzieje głupoty w Polsce 359
  Jan Tokarski, Papież pokoju 367
  Juliusz Mieroszewski, Kronika angielska 378
  Tytus Komarnicki, Owoc pracowitego żywota 381
  Michał Borwicz, Ten jest z ojczyzny mojej 388
  Adam Ciołkosz, Historiozofia czy mitomania? 398
  Józef Lewandowski, „Historia Polski” Stefana Kieniewicza 404
  Paweł Zaremba, „Dzieje Polski” Adama Krzyżanowskiego 414
  Tadeusz Nowacki, „Polska wojna” – jak ją widzi Leszek Moczulski 425
  Bartłomiej [Adam Michnik], Cienie zapomnianych przodków 435
  Gustaw Herling-Grudziński, Szkielet w szafie 454
  Andrzej Rapaczyński, Historia odmitologizowana 457
  Jan Ciechanowski, Jan Nowak, Piotr Wandycz, Bić się czy nie bić? 471
  Piotr Wandycz, Historia dwudziestolecia 494
  Piotr Wandycz, Janusz K. Zawodny, Dwugłos o książce Jana Karskiego, „Wielkie
  mocarstwa a Polska 1919–1945” 498
  Tomasz Mianowicz, Polskie paradoksy z perspektywy historyka 520

  Część VI. Sąsiedzi 529
  Włodzimierz Bączkowski, Sprawa ukraińska 530
  Paweł Hostowiec [Jerzy Stempowski], Początki Rosji 547
  Jouzas Girnius, W poszukiwaniu dialogu polsko-litewskiego 553
  Jerzy Iwanowski, Dialog polsko-litewski 560
  Józef Mackiewicz, Gdybym był chanem 565
  Georgij P. Fiedotow, Polska i my 584
  P.H. [Jerzy Stempowski], Nagroda Literacka „Kultury” za rok 1961 588
  Kazimierz Okulicz, O Łobodowskim i „cywilizacji jagiellońskiej” 590
  Tytus Komarnicki, Sympozjon historyków polskich i niemieckich w Londynie 594
  Richard Pipes, „Historia imperium rosyjskiego” 609
  Jerzy Pomianowski, Rozprawka o metodzie 613

  Część VII. Dialogi 627
  Mieczysław Pruszyński, Rozmowa z prof. Górką 629
  Bohdan Strumiński, Rozmowa z prof. Omelianem Pricakiem 636
  Radek Sikorski, Człowiek z zewnątrz. Rozmowa z Normanem Daviesem 651
  Jerzy Łojek, Historia nie jest obrazem czarno-białym 659
  Droga przez mgłę. Z profesor Marią Turlejską rozmawia Ryszarda Socha 675
  Anielstwo i imperializm. Rozmowa z prof. Danielem Beauvois 683
  Rozmowy o braciach 691

  Część VIII. Sylwetki 719
  Profesor Stanisław Kościałkowski 721
  Aleksander Kawałkowski, Instytut jednego człowieka 723
  Boyden Marison, Wspomnienie o Profesorze 734
  Józef Lewandowski, Paweł Jasienica 747
  Józef Lewandowski, Tadeusz Manteuffel 757
  In memoriam 761
  Piotr Wandycz, O dwóch historykach 764
  Nika Kłosowska, Mistrz 769
  Bohdan Osadczuk, Iwan Łysiak–Rydnyckyj 772
  Nina Kozłowska, Profesor Hans Roos 775
  Krzysztof Pomian, Przestrzeń i czas historii 778
  Władysław Żeleński, Jerzy Łojek 783
  Tadeusz Konopka, Wspomnienie o doktorze Jerzym Lichtenie 786
  Bronisław Baczko, Odszedł historyk 789
  Tadeusz Zawadzki, Emanuel Mateusz Rostworowski (1923–1989) 795
  Piotr Wandycz, Wspomnienie o Henryku Wereszyckim 798
  Andrzej Zahorski, Tadeusz Łepkowski (21 I 1927 – 16 XII 1989) 807
  Zbigniew S. Siemaszko, Ks. prałat Stanisław Bełch 811
  Piotr Wandycz, Henri Rollet 817
  Piotr Wandycz, Wspomnienie o Wacławie Jędrzejewiczu 818
  Maria Danilewicz-Zielińska, Przeoczony (Wspomnienie o Jakubie Hoffmanie i „Roczniku
  Wołyńskim”) 822
  Jerzy Giedroyc, Michał Heller 825
  Maria Danilewicz-Zielińska, O Karolinie Lanckorońskiej w setną rocznicę urodzin
  – 1998 827
  Piotr Wandycz, Pożegnanie Aleksandra Gieysztora 829
  Tadeusz Wyrwa, Profesor Henryk Batowski – nestor historyków polskich 834
  Część IX. Teksty przypomniane 839
  Józef Conrad-Korzeniowski, Zbrodnia rozbiorów 841
  Henryk Jabłoński, Piłsudski jako historyk 846
  List Wiktora Hugo do Herzena 850
  Targowica. Akt Konfederacyi Generalney Wolney Koronney 852
  Adam Mickiewicz, O ludziach rozsądnych i ludziach szalonych 864
  Józef Piłsudski, Strzeżcie się agentur 867

  Noty biograficzne autorów tekstów 879

  Indeks nazwisk 895

  Ilustracje 913

  Komentarze

  1 opinia o W poszukiwaniu innej historii

  1. :

   […] W poszukiwaniu innej historii […]

  Dodaj opinię

  Tagi: , , , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:
  Mała ilość w magazynie
  53,00 zł
  58,89 zł
  29,45 zł
  • PDF
  Ilość: