Promocja!
marinov_varia_medievalia

Varia Mediaevalia

Opis produktu

Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach – na wybranych, konkretnych przykładach – podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, sztuki, architektury i artefaktów życia codziennego, jak również światopoglądu ludzi wieków, średnich. Tak różnorodne problemy badawcze zaciekawią wszystkich, którzy interesują się historią średniowiecza, w tym heraldyką, genealogią, archeologią czy historią sztuki.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Część I. Monarchowie i ich familie 9
Marek Stefański – Wojownik, polityk… i ojciec. Kilka słów o potomstwie Bolesława Chrobrego 11
Robert Stasiak – Aleksy I Komnen kontra Zachód, czyli o relacjach bizantyńsko-łacińskich w początkach ruchu krucjatowego w świetle Aleksjady 23
Kamil Szadkowski – Kazimirus, Dei gracia rex Poloniae etc. Rozważania o wielkości ostatniego Piasta na polskim tronie 33
Karolina Sztachańska – Kodeks Gertrudy, przypadkowa autobiografia księżnej? 49

Część II. O społeczeństwie i jego poczynaniach 59
Łukasz Ćwikła – Rozsiedlenie rodu Prusów w ziemi łęczyckiej w średniowieczu 61
Justyna Dworniak – Zdrowie bez pomocy lekarza, czyli medycyna i wiara pośród angielskich bogatych i biednych w okresie średniowiecza 69
Przemysław Kaleta – Średniowieczne rycerstwo wielkopolskie do roku 1370 na przykładzie wybranych rodów 81
Kamil Kosztowny – Buntownicy czy reformatorzy? Z badań nad konfederacją Maćka Borkowica 89
Jakub Parol – Działalność Mikołaja z Kutna na Mazowszu w początkach jego kariery politycznej 101
Mikołaj Wojciechowski – Charakter działalności gospodarczej Żydów w średniowiecznej Polsce 109

Część III. Sztuka, architektura i artefakty codzienności 121
Anna Czajka – Fantazja czy rzeczywistość? Średniowieczny strój kata w wyobraźni Jana Matejki 123
Marcel Knyżewski – O sposobach wznoszenia zamków krzyżackich na przykładzie warowni w Działdowie 133
Karol Łukomiak – Zamykanie pomieszczeń w późnośredniowiecznych siedzibach mieszkalno-obronnych na podstawie źródeł archeologicznych 141
Marcin Młynarczyk – W obliczu rzeczy ostatecznych. Nowotestamentowa parabola o pannach mądrych i pannach głupich (Mt 25, 1–13) jako motyw w ikonografii średniowiecznej 155
Jadwiga Olbrot – Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne kafle z przedstawieniami o tematyce bożonarodzeniowej 173
Sebastian Siembora – Późnośredniowieczne importowane czarki typu Maigelein z terenu ziem polskich 183
Szymon Swoboda – Średniowieczne relikty kultu św. Kingi. Historia i aranżacja kaplicy św. Kingi przy kościele klasztornym sióstr klarysek w Starym Sączu 193
Gabriela Zbirohowska-Kościa – Niedawno odkryte piętnastowieczne freski w kościele parafialnym pod wezwaniem Bożego Ciała w Pręgowie k. Gdańska 209

Część IV. W świecie wiary i wyobraźni 225
Marta Nowaczyk – Średniowieczne wierzenia – nieczysta siła w kulturze Słowian 227
Ewa Paczkowska – Magia, czarownice, prześladowania – prawda czy średniowieczny mit? 235
Maciej Stawiski – Eudajmonizm w twórczości Mistrza Eckharta 245

Noty o Autorach 255

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Varia Mediaevalia”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
36,80 zł
40,90 zł
Produkt niedostępny
20,45 zł
  • PDF
Ilość: