Promocja!
Szymanska-Uwarunkowania relacji

Uwarunkowania relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości

  Autor:


 • Liczba stron:
  156
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-672-5
  e-ISBN:
  978-83-8142-673-2

Opis produktu

Publikacja z zakresu psychologii rodziny. Autorka koncentruje się na zagadnieniu relacji między rodzeństwem we wczesnej dorosłości. Na podstawie rezultatów badań własnych została stworzona pierwsza polska autorska typologia relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości. W książce czytelnik znajdzie ponadto przegląd literatury światowej, omówienie wyników badań własnych, dyskusję na temat ich rezultatów oraz prezentację implikacji praktycznych.

*

Wartość pracy podnosi przeprowadzona przez Autorkę adaptacja dwóch testów do badania relacji między rodzeństwem. Dzięki starannie i wnikliwie przeprowadzonej analizie wyników badań własnych, w oparciu o analizę skupień, Autorce udało się opracować pierwszą w Polsce typologię relacji między rodzeństwem, uwzględniającą typy relacji: ambiwalentny, niechętny i wspierający. Fakt ten bardzo wyraźnie podnosi wartość publikacji i czyni ją bardzo wartościowym opracowaniem naukowym w tym obszarze tematycznym.

Z recenzji prof. dr hab. Teresy Rostowskiej (UG)

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Rodzeństwo u progu dorosłego życia 11
1.1. Rodzina i rodzeństwo w ujęciu systemowym 11
1.2. Rola rodzeństwa w dzieciństwie i adolescencji 19
1.3. Transfer w dorosłość a funkcjonowanie braci i sióstr 26
1.4. Typologie rodzeństw – przegląd stanowisk 29
1.5. Podsumowanie 35

Rozdział 2. Jakość relacji między dorosłym rodzeństwem – wybrane determinanty 37
2.1. Relacja między rodzeństwem w dorosłości – przegląd zagadnień 37
2.2. Socjodemograficzne uwarunkowania relacji między dorosłym rodzeństwem 40
2.3. Psychosomatyczne i relacyjne uwarunkowania relacji między dorosłym rodzeństwem 44
2.4. Podsumowanie 47

Rozdział 3. Metodologia badań własnych 49
3.1. Cele badań i pytania badawcze 49
3.2. Narzędzia badawcze 54
3.3. Charakterystyka grupy badanej 57
3.4. Analizy statystyczne 60

Rozdział 4. Czynniki socjodemograficzne a jakość relacji między rodzeństwem 63
4.1. Płeć a jakość relacji między rodzeństwem 63
4.2. Stan cywilny a jakość relacji między rodzeństwem 66
4.3. Miejsce zamieszkania a jakość relacji między rodzeństwem 67
4.4. Współzamieszkiwanie z partnerem a jakość relacji między rodzeństwem 68
4.5. Współzamieszkiwanie z rodzeństwem a jakość relacji między rodzeństwem 68
4.6. Liczba posiadanego rodzeństwa a jakość relacji między rodzeństwem 69
4.7. Kolejność urodzenia a jakość relacji między rodzeństwem 70
4.8. Podsumowanie 71

Rozdział 5. Czynniki psychologiczne i relacyjne a jakość relacji między rodzeństwem 73
5.1. Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzeństw a jakość relacji między nimi 73
5.2. Jakość relacji między rodzeństwem a funkcjonowanie ich rodziców 76
5.3. Funkcjonowanie systemu rodzinnego a jakość relacji między rodzeństwem w okresie wczesnej dorosłości 82
5.4. Podsumowanie 82

Rozdział 6. Predyktory jakości relacji między rodzeństwem we wczesnej dorosłości 83
6.1. Psychospołeczne wyznaczniki Wzajemności w relacji między dorosłym rodzeństwem 84
6.2. Psychospołeczne wyznaczniki Krytycyzmu w relacji między dorosłym rodzeństwem 91
6.3. Psychospołeczne wyznaczniki Dominacji w relacji między dorosłym rodzeństwem 92
6.4. Psychospołeczne wyznaczniki Obojętności w relacji między dorosłym rodzeństwem 96
6.5. Psychospołeczne wyznaczniki Rywalizacji w relacji między dorosłym rodzeństwem 99
6.6. Podsumowanie 103

Rozdział 7. Charakterystyka typów relacji z rodzeństwem w okresie wczesnej dorosłości 105
7.1. Porównanie typów relacji z rodzeństwem pod względem zmiennych psychospołecznych oraz relacyjnych 106
7.2. Charakterystyka typów relacji z rodzeństwem 113
7.3. Podsumowanie 115

Rozdział 8. Dyskusja wyników 117
8.1. Zmienne socjodemograficzne a jakość relacji między rodzeństwem 117
8.2. Psychologiczne i relacyjne zmienne a jakość związku między rodzeństwem 120
8.3. Psychospołeczne uwarunkowania jakości relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości 124
8.4. Typologia relacji z rodzeństwem jako integracja wyników 133

Rozdział 9. Zakończenie i wnioski 137
9.1. Praktyczne i terapeutyczne implikacje badań 137
9.2. Ograniczenia prowadzonych badań 139
9.3. Podsumowanie 141

Bibliografia 143

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Uwarunkowania relacji z rodzeństwem we wczesnej dorosłości”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
44,90 zł
22,45 zł
 • PDF
Ilość: