Wysokinska_Unia Europejska_OKL

Unia Europejska w procesie zrównoważonego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19

  Opis produktu

  Celem niniejszej książki jest przedstawienie skutków pandemii COVID-19 dla wybranych sektorów gospodarki światowej oraz gospodarki Unii Europejskiej, takich jak handel międzynarodowy, przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, gospodarka żywnościowa, sektor usług turystycznych oraz przemysł tekstylno-odzieżowy.

  Przedłożona Czytelnikom publikacja jest adresowana przede wszystkim do pracowników naukowych, studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych uniwersytetów oraz wyższych szkół ekonomicznych, a także słuchaczy szkół menedżerskich.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  Rozdział I. Unia Europejska w handlu międzynarodowym na drodze do zrównoważonej gospodarki cyfrowej w warunkach pandemii COVID-19 – Zofia Wysokińska 13
  Wprowadzenie 13
  1. Globalne skutki pandemii COVID-19 dla zrównoważonego rozwoju – prognoza ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego 15
  2. Unia Europejska na drodze do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 19
  3. Nowa zrównoważona, otwarta i asertywna polityka handlowa Unii Europejskiej 23
  4. Wspieranie transformacji cyfrowej i handlu usługami 30
  4.1. Główne trendy w handlu światowym w dobie pandemii COVID-19 32
  4.2. Unia Europejska w globalnym handlu towarowym w dobie pandemii COVID-19 36
  4.3. Handel zagraniczny Polski w dobie pandemii COVID-19 38
  5. Program „Cyfrowa Europa” – Cyfrowy Kompas – Digital Compass 41
  Aneks 52
  Podsumowanie 55

  Rozdział II. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a równoważenie rozwoju Unii Europejskiej: aspekty ekologiczne – Janina Witkowska 65
  Wprowadzenie 65
  1. Zmiany w przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej i Unii Europejskiej w warunkach pandemii COVID-19 66
  2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a równoważenie rozwoju w warunkach pandemii COVID-19 71
  3. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w transformacji ekologicznej Unii Europejskiej 75
  4. Polityka wobec inwestorów zagranicznych ukierunkowana na równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w okresie postpandemicznym 83
  4.1. Charakterystyka tradycyjnej polityki wobec inwestorów zagranicznych 83
  4.2. Koncepcje zmian polityki wobec inwestorów zagranicznych w warunkach postpandemicznych 85
  4.3. Polityka inwestycyjna Unii Europejskiej w warunkach wychodzenia z kryzysu pandemicznego 90
  Podsumowanie 94

  Rozdział III. Wyzwania dla nowej Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście Zielonego Ładu oraz zrównoważonego rozwoju Europy w dobie pandemii COVID-19 – Anna Rydz-Żbikowska 99
  Wprowadzenie 99
  1. Sektor rolnictwa w Unii Europejskiej a Zielony Ład 100
  2. Europejski Zielony Ład w świetle działań na rzecz zrównoważonego rolnictwa 103
  3. Strategia „Od pola do stołu” jako kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu 110
  3.1 Cele strategii „Od pola do stołu” 112
  3.2. Umożliwienie transformacji gospodarki w świetle strategii „Od pola do stołu” 116
  4. Nowa Wspólna Polityka Rolna UE 2021–2027 jako narzędzie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu 117
  5. Skutki pandemii COVID-19 dla rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce 120
  Podsumowanie 125

  Rozdział IV. Zrównoważony rozwój turystyki w dobie pandemii COVID-19 – przykład państw Bałkanów Zachodnich kandydujących do Unii Europejskiej – Radosław Dziuba 129
  Wprowadzenie 129
  1. Polityka spójności w ramach S3 (strategii inteligentnych specjalizacji) Platform Unii Europejskiej – strategiczne podejście do rozwoju specjalizacji regionalnych 130
  2. Zrównoważony rozwój turystyki – aspekty teoretyczne 135
  3. Światowa branża turystyczna podczas kryzysu COVID-19 140
  4. Branża turystyczna podczas pandemii COVID-19 w Unii Europejskiej 143
  5. Państwa Bałkanów Zachodnich kandydujące do UE w dobie pandemii COVID-19
  – przykład Czarnogóry 146
  Podsumowanie 157

  Rozdział V. Zmiany w polskim sektorze tekstylno-odzieżowym w warunkach pandemii COVID-19 w świetle polityk UE i jego perspektywy na przyszłość – Tomasz Czajkowski 163
  Wprowadzenie 163
  1. Sektor tekstylno-odzieżowy w UE w dobie pandemii COVID-19 oraz powiązane z nim polityki 164
  2. Sytuacja gospodarcza i geopolityczna oraz ich wpływ na sektor tekstylno-odzieżowy na świecie 167
  3. Polski przemysł tekstylno-odzieżowy w czasie pandemii COVID-19 169
  4. Perspektywy sektora tekstylno-odzieżowego w Polsce w świetle obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej 176
  Podsumowanie 178

  Zakończenie 183

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Unia Europejska w procesie zrównoważonego rozwoju w warunkach pandemii COVID-19”

  Tagi: , , , , , , ,