szymanska_ubezpieczenia_i_finanse

Ubezpieczenia i finanse

  Rozwój i perspektywy
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  198
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-628-5

  Opis produktu

  W monografii omówiono wyzwania i problemy dotyczące współczesnych finansów i ubezpieczeń, dyskutowane w ramach seminarium naukowego „Ubezpieczenia. Rozwój i perspektywy”. Znajdziemy tu rozważania na temat perspektyw rozwoju finansów oraz zaawansowane ujęcie problemów w sektorze ubezpieczeniowym. W publikacji podjęto próbę oszacowania wymiernych i niewymiernych korzyści dla gospodarki i społeczności lokalnych, związanych z działaniem i organizacją sektora ubezpieczeniowego.

  Komentarze

  Spis treści

  Andrzej Borowicz, Eugeniusz Wojciechowski, Profesor Stanisław Wieteska – naukowiec, dydaktyk, organizator, kolega 9

  Teresa H. Bednarczyk, Stymulowanie prywatnych oszczędności emerytalnych na przykładzie Kanady i Nowej Zelandii 17

  Iwona Dorota Czechowska, Architektura bezpieczeństwa i ochrony interesów konsumentów na rynku usług finansowych 33

  Małgorzata Jeziorska, Wpływ starzenia się społeczeństwa na organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce 51

  Anna Jędrzychowska, Ilona Kwiecień, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Wydłużanie trwania życia a płatności rentowe z ubezpieczeń OC 65

  Bożena Kołosowska, Ranking światowych systemów emerytalnych według Melbourne Mercer Global Pension Index 79

  Jacek Lisowski, Rynek brokerski w Polsce a zmiany otoczenia ekonomicznego 91

  Tomasz Michalski, Paradygmat finansów na przełomie XX i XXI w. Ewolucja czy rewolucja? 103

  Wanda Ronka-Chmielowiec, Ryzyko ubezpieczeniowe – współczesne wyzwania dla zakładów ubezpieczeń 117

  Wanda Sułkowska, Przyczynek do dyskusji nad skutkami wdrożenia zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do usług ubezpieczeniowych 131

  Agata Szczukocka, Ubezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu 145

  Włodzimierz Szkutnik, Alicja Wolny, Jakościowe szacowanie pewnych zagrożeń generujących ryzyko ubezpieczeniowe 157

  Anna Szymańska, Systemy bonus–malus jako element procesu taryfikacji w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC 175

  Waldemar Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych jako alternatywa dla modelu Markowitz’a 187

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Ubezpieczenia i finanse”

  Tagi: , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie