Pluciennik_Tworczosc_zatrudnialnosc

Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet

  Opis produktu

  Publikacja z cyklu badań nad twórczym uniwersytetem. Autorzy zajmują się aktualnymi tendencjami w szkolnictwie wyższym, które powinno przygotowywać absolwentów do wejścia na rynek pracy.

  Potrzeba kształtowania postaw i umiejętności staje się dla współczesnych uczelni ważniejsza niż dostarczanie wiedzy. Istnieją postawy i umiejętności uniwersalne, ale pojawia się wiele nowych. Współpraca szkół wyższych ze światem biznesu obejmuje różnorodne działania, m.in. tworzenie rad biznesu przy konkretnych jednostkach, włączanie praktyków do rad kierunków i specjalności, powierzanie im prowadzenia zajęć. Jest to szczególnie istotne dla kierunków, które wybrały profil praktyczny w ramach studiów pierwszego stopnia, przygotowujących do podjęcia pracy zawodowej. Coraz częściej absolwenci studiów licencjackich decydują się na stałą pracę, odkładając kształcenie magisterskie „na później” bądź realizują je w trybie studiów zaocznych. […] Odpowiedzią na potrzeby rynku jest takie przekształcanie programów studiów, aby – umożliwiając osiąganie założonych efektów kształcenia – wypełniały istniejącą lukę kompetencyjną. Efektem tych działań ma być zwiększenie zatrudnialności absolwentów. Nie jest to droga ani łatwa, ani szybka, wydaje się wszak jedyną z możliwych. Szkoły wyższe muszą nią kroczyć, jeśli chcą konkurować z uczelniami w Europie i na świecie.

  Z Wprowadzenia

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie (Jarosław Płuciennik, Maria Czajkowska, Michał Wróblewski) 7
  Tomasz P. Czapla – Kompetencje uniwersalne jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy 15
  Stanisław Goźdź-Roszkowski, Jacek Makowski – Jak twórczo kształcić humanistów dla potrzeb rynku pracy? Studium przypadku: kierunek lingwistyka dla biznesu na Uniwersytecie Łódzkim 25
  Monika Marcinkowska – Bankowiec jutra, czyli o praktycznym programie kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim 37
  Paweł Drapikowski, Joanna Wesołowska – Studia dualne w Politechnice Poznańskiej – program i doświadczenia 57
  Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski – Uniwersytet i jego współpraca z otoczeniem biznesowym. Przypadek projektu The iProfessional (iPro) 65
  Hanna Sieja-Skrzypulec – Wyobraźnia, empatia i twórcze pisanie 79
  Krzysztof Zajas – Dlaczego profesor od literatury pisze kryminały? 101
  Gabriela Matuszek-Stec – Twórcze pisanie – specyfika studiów podyplomowych (na przykładzie najstarszej w Polsce szkoły pisarzy – Studium Literacko-Artystycznego UJ) 111
  Paulina Kwiatkowska – Artcoaching jako nowoczesna forma wspierania artystów 125
  Patrycja Mizera-Pęczek, Katarzyna Wojtaszczyk – Blog jako narzędzie wspierające kandydatów do pracy 141
  Ewelina Niedzielska – O tym, dlaczego ekonomiści potrzebują humanistów 153
  Abstrakty 165

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet”

  Tagi: , , , , ,