Berezowski-Translatoryka

Translatoryka i Translacje

  Przekład w XXI wieku. Wyzwania – możliwości – trendy
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  158
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8142-760-9
  e-ISBN:
  978-83-8142-761-6

  Opis produktu

  Podejmowane przez autorów prezentowanej publikacji kwestie, zarówno te natury systemowej […], jak i te traktujące o merytorycznych aspektach profesji translatorskiej […] z pewnością nie przyniosą gotowych rozwiązań wszelkich napotykanych problemów i nie udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania stawiane przez tłumaczy. […] omawiane zagadnienia przyczynią się jednak do wzbogacenia katalogu przekładoznawczych pozycji wydawniczych o wartościowe wystąpienia autorów, będących nie tylko naukowcami-teoretykami, lecz także specjalistami-praktykami.

  Ze Wstępu

  Podczas lektury tomu rzuca się w oczy cenna obecność środowiska tłumaczy prawniczych (a nie tylko językoznawców czy literaturoznawców zwykle zajmujących się przekładami), pouczający zarys historii tłumaczeń sądowych, podparty i obudowany aparatem naukowym, a także inne interesujące dla tłumaczy-praktyków teksty oraz na koniec zapis dyskusji o przyszłości zawodu tłumacza, w której nie unika się trudnych, ale ciekawych kwestii – zwłaszcza tam, gdzie mowa o kształceniu tłumaczy.

  Z recenzji prof. dr. hab. Romana Sosnowskiego

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie 7

  Część I. Przekład specjalistyczny

  Łukasz Jan Berezowski, Historia tłumaczeń sądowych: od Norymbergi do Hagi (70 lat doświadczeń) / The history of court interpreting: from Nuremberg to The Hague (70 years of experience) 15
  Łukasz Jan Berezowski, Pozycja i rola tłumacza jako biegłego w postępowaniu sądowym Wybór orzecznictwa krajowego i Unii Europejskiej / The position and role of a translator or an interpreter as a court expert: a selection of Polish and EU case-law decisions 23
  Joanna Kulawiak-Cyrankowska, Tłumaczenie niezbędne? Garść uwag na temat języka łacińskiego w świecie polskiej romanistyki prawniczej / Is translation indispensable? Several remarks on the Latin language in the world of Roman law studies in Poland 31
  Piotr Pieprzyca, Les termes du droit successoral en Pologne et en France : les problèmes traduc- tologiques / The terminology of inheritance law in Poland and in France: translation difficulties 39
  Dominika Romanowska, Traduzioni nel campo di assicurazioni sociali / Translations in the area of social insurance scheme 47

  Część II. Przekład humanistyczny i artystyczny

  Elżbieta Tomasi-Kapral, Il ruolo e la posizione del traduttore letterario nel XXI secolo Traduttore letterario − il mediatore tra le culture / The role and position of literary translator in the 21st century: a cultural intermediary 59
  Justyna Groblińska, Katarzyna Kowalik, Gli slavi dal punto di vista italiano – difficoltà traduttologiche nella traduzione de Gli slavi. Storia, cultura e lingue dalle origini ai nostri giorni di Marcello Garzaniti / Slavs from the Italian perspective: difficulties in the translation of Gli slavi. Storia, cultura e lingue dalle origini ai nostri giorni by Marcello Garzaniti 73
  Katarzyna Muszyńska, La riscoperta dell’idealismo filosofico di Benedetto Croce tramite la traduzio- ne del saggio “Perché non possiamo non dirci «cristiani»” / Rediscovering Benedetto Croce’s philosophical idealism throughout the translation of ‘Perché non possiamo non dirci «cristiani»’ 87
  Piotr Kowalski, Sognando la California. Le traduzioni italiane delle canzoni beat / Sognando la California. Italian translations of beat song lyrics 97
  Joanna Ciesielka, Tomasz Kaczmarek, Barbapoux de Charles Malato, ou comment traduire le théâtre de contestation sociale / Barbapoux by Charles Malato: several remarks on the translation of theathre of the social protest 109
  Marcin Kosman, „Tramwaj zwany pożądaniem” według Jacka Poniedziałka / “A streetcar named desire” and its translation into Polish by Jacek Poniedziałek 121
  Marta Wągrowska, Strategie przekładu a teorie postkolonialne na przykładzie tłumaczeń powieści Alaina Mabanckou / The strategies of translation versus postcolonial theories on the example of novels’ translation by Alain Mabanckou 131
  Debata o przyszłości zawodu tłumacza w XXI wieku (uczestnicy: Joanna Miler-Cassino, Aleksandra Matulewska, Joanna Maria Spychała, prowadzenie: Łukasz Jan Berezowski, Artur Gałkowski) 141

  Afiliacje autorów 157

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Translatoryka i Translacje”

  Tagi: , , ,