Promocja!
trzmielak_transfer_wiedzy

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Opis produktu

Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnozują sytuację polskich uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z biznesem, badają różne grupy interesariuszy biorących udział w profesjonalnych procesach transferu wiedzy i technologii w Polsce, Norwegii, Francji, Czechach, na Węgrzech, a także w USA i Kanadzie. Analizują studia dobrych praktyk – zarówno polskich, jak i zagranicznych – aby na tej podstawie zaprezentować rekomendacje niezbędnych zmian dla uczelni w obszarze kształtowania dobrych relacji z przedsiębiorstwami w celu zwiększania potencjału innowacyjnego i wzrostu konkurencyjności gospodarki.

 

„Książka skierowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, menedżerskich, technicznych i innych (np. medycznych) oraz pracowników naukowych z tych środowisk akademickich. Należy ją polecić również menedżerom i przedsiębiorcom oraz pracownikom instytucji z sektora „aniołów biznesu” (centra technologii, inkubatory przedsiębiorczości, banki, fundusze inwestycyjne). […] Publikacja zawiera solidne studia dobrze dobranej literatury światowej oraz obszerne wyniki badań własnych. Zostały one pokazane na tle badań innych autorów zajmujących się problematyką transferu wiedzy do biznesu czy tzw. przedsiębiorczości akademickiej lub technologicznej. Jest to opracowanie o charakterze naukowym, wzbogacone wieloma zaleceniami i rekomendacjami praktycznymi, które mogą być wykorzystane w polskiej gospodarce. […] W pracy zaprezentowano wiele oryginalnych analiz, modeli i propozycji dla praktyki gospodarczej. Uwzględnianie tych rozwiązań w sferze polityki gospodarczej oraz działalności organizacji naukowo-badawczych i podmiotów biznesowych może wyraźnie zwiększyć efektywność współpracy w relacji nauka-gospodarka”.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Stefana Lachiewicza

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Innowacyjność i teorie współpracy nauki i biznesu 11
Wprowadzenie 11
1.1. Innowacyjność i przedsiębiorczość akademicka 12
1.2. Teoretyczne modele współpracy nauki i biznesu 19
1.3. Budowanie i specyfi a relacji w procesach transferu wiedzy i komercjalizacji technologii 40

Rozdział 2. Integracja wiedzy i komercjalizacja technologii w wybranych polskich uczelniach 49
2.1. Badania wstępne – metodyka i analiza materiału empirycznego 50
2.2. System transferu wiedzy i technologii w fazie początkowej – Uniwersytet Szczeciński i Politechnika Lubelska 54
2.3. Działalność networkingowa – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 60
2.4. Uczelniane ośrodki innowacji w fazie początkowego wzrostu – Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 63
2.5. Komercjalizacja przez spółkę celową – Politechnika Łódzka 67
2.6. Ośrodki innowacji w fazie zaawansowanego rozwoju – Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska 70
2.7. Działalność naukowo-badawcza uczelni i ich orientacja na współpracę z biznesem na przykładzie uniwersytetów polskich 74

Rozdział 3. Współpraca nauki z biznesem w świetle badań empirycznych w Polsce i wybranych krajach 81
Wprowadzenie 81
3.1. Metodyka badań ilościowych 82
3.2. Współpraca nauki i biznesu 85
3.3. Postrzegana jakość usług badawczych i czynniki wpływające na rozwój relacji nauka–biznes 86
3.4. Bariery współpracy w sferze badań między nauką i biznesem 92
3.5. Transfer wiedzy i komercjalizacja technologii w ujęciu sektorowym 96
3.6. Współpraca nauki i biznesu w Polsce na tle innych badanych krajów 106
3.7. Diagnoza, modele współpracy i rekomendacje 113

Rozdział 4. Międzynarodowe studia przypadków – modele współpracy nauki z biznesem 121
Wprowadzenie 121
4.1. Instytut Technologiczny Technion w Hajfie, Izrael 122
4.2. Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Czechy 124
4.3. UT Health Science Center w Houston i San Antonio, USA 126

Zakończenie 133
Bibliografia 137
Spis wykresów 143
Spis tabel 145
Spis rysunków 147
Załączniki 149

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
Produkt niedostępny
19,95 zł
  • PDF
Ilość: