OKŁADKA_Kryńska_Arendt

Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Opis produktu

Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) odgrywają kluczową rolę w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, a także dobrobytu. Wraz z rozwojem i rosnącym wykorzystaniem tych technologii coraz bardziej istotnym zagadnieniem staje się to, na ile wspierają one wzrost gospodarczy i poprawiają efektywność gospodarowania. Ta problematyka była przedmiotem badań w projekcie „Wpływ technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na produktywność – analiza makro i mikroekonomiczna”, który został zrealizowany w Katedrze Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu łódzkiego w latach 2014-2015 ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Monografia przedstawia wyniki przeprowadzonych analiz. Opisuje zależności pomiędzy technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi a produktywnością w kontekście paradoksu Solowa. Identyfikuje czynniki komplementarne wobec TIK, które warunkują produktywne wdrożenie i wykorzystanie tych technologii – w skali makroekonomicznej dla krajów Europy Środkowo­Wschodniej oraz w skali mikroekonomicznej dla Polski. W ramach badań dowiedziono, że technologie informacyjne i komunikacyjne podnoszą wydajność pracy pod warunkiem powiązania ich z czynnikami komplementarnymi – kapitałem ludzkim, zmianą organizacyjną, innowacyjnością. W rezultacie położenie większego nacisku na wdrażanie czynników komplementarnych wobec TIK w Polsce i krajach Europy środkowo-Wschodniej powinno skutkować poprawą wydajności pracy, nawet jeśli wzrost nakładów na inwestycje w te technologie w najbliższych latach nie będzie tak dynamiczny jak w przeszłości.

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie (Łukasz Arendt, Aleksandra Skorupińska) 7

Rozdział I. TIK a paradoks produktywności 13
1.1. Produktywność jako kategoria badawcza (Łukasz Arendt) 13
1.2. Paradoks produktywności – poszukiwanie odpowiedzi w ramach pierwszej fali badań (Łukasz Arendt, Aleksandra Skorupińska) 19
1.2.1. Problem pomiaru 25
1.2.2. Opóźnienia w materializacji efektów inwestycji w TIK 28
1.2.3. Redystrybucja zysków oraz błędy w zarządzaniu 30
1.3. Czynniki komplementarne wobec TIK – konceptualizacja (Łukasz Arendt) 32
1.4. Druga fala badań paradoksu produktywności (Łukasz Arendt) 37

Rozdział II. Wpływ TIK na produktywność krajów Europy Środkowo-Wschodniej: analiza makroekonomiczna 53
2.1. Przegląd literatury – badania nad produktywnością w krajach EŚW (Łukasz Arendt, Aleksandra Skorupińska) 53
2.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Łukasz Arendt) 59
2.3. Czynniki komplementarne wobec TIK a produktywność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Aleksandra Skorupińska) 69
2.3.1. Produktywność i źródła wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 69
2.3.2. Wdrażanie nowych technologii – kapitał ludzki i organizacja pracy 74
2.3.3. Wiedza, tworzenie technologii i zdolność innowacji 78
2.3.4. Uwarunkowania instytucjonalne 79
2.4. TIK i czynniki komplementarne a produktywność – analiza ekonometryczna (Aleksandra Skorupińska) 82

Rozdział III. Wpływ TIK na produktywność polskich przedsiębiorstw – analiza mikroekonomiczna 91
3.1. Technologie Informacyjne i Komunikacyjne oraz innowacyjność przedsiębiorstw (Łukasz Arendt) 92
3.1.1. Zakres wykorzystania TIK w przedsiębiorstwach 93
3.1.2. Bariery wdrażania TIK 107
3.1.3. Innowacyjność i rola TIK w kreowaniu innowacji 111
3.2. Zasoby ludzkie wobec TIK (Iwona Kukulak-Dolata) 116
3.2.1. Procesy decyzyjne a samodzielność pracowników 116
3.2.2. Kompetencje pracowników a wdrażanie rozwiązań TIK 121
3.2.3. Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach 130
3.3. TIK i czynniki komplementarne – ujęcie modelowe (Wojciech Grabowski, Aleksandra Skorupińska) 138
3.3.1. Zmodyfikowany model wzrostu Solowa 140
3.3.2. Innowacje, inwestycje w TIK a wydajność pracy 146

Rozdział IV. TIK a produktywność: próba syntezy teoretycznej i empirycznej (Łukasz Arendt, Iwona Kukulak-Dolata) 157

Literatura 165
Załącznik 1. Charakterystyka zbiorowości badanych przedsiębiorstw (Iwona Poliwczak) 175
Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu 201

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Technologie informacyjne i komunikacyjne a produktywność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej”