Promocja!
0ddc0409770113c3b8f5c36948f0a532

Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej

  Przykład Łodzi
  Autor:


 • Liczba stron:
  200
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-897-4
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

   

  Przedmiotem niniejszej pracy jest syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej rozumiany jako zespół zjawisk – rozpatrywanych w płaszczyźnie przestrzennej i społecznej na przykładzie Łodzi – które towarzyszą niechcianym inwestycjom. Lokalizacja niechcianej inwestycji powoduje zmiany zarówno w przestrzeni fizycznej jak i społecznej danego fragmentu miasta, przez co wpływa na całą jego strukturę funkcjonalno-przestrzenną. Badania skoncentrowano na przemianach zachodzących w przestrzeni społecznej, jednak ze względu na relacje pomiędzy społeczeństwem a jego otoczeniem, badaniu poddano również pewne elementy przestrzeni fizycznej m. in. zagospodarowanie przestrzenne sąsiedztwa obiektów NIMBY. Pojawienie się obiektu NIMBY w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych powoduje pogorszenie warunków środowiskowych i obniżenie statusu społecznego danego obszaru.

  Komentarze

  Spis treści

  1. WSTĘP 7
  1.1. Problematyka badawcza 7
  1.2. Przedmiot i cele pracy 14
  1.3. Przegląd literatury 17
  1.4. Materiały źródłowe i metody badań 20
  1.5. Układ pracy 21
  2. SYNDROM NIMBY W KONTEKŚCIE TEORII KONFLIKTÓW SPOŁECZNO-PRZESTRZENNYCH 23
  2.1. Konflikt w teoriach socjologicznych 23
  2.2. Definicje konfliktu społecznego, lokalnego i miejskiego 26
  2.3. Konflikty przestrzenne 30
  2.4. Podsumowanie 38
  3. SPOŁECZNA PERCEPCJA OBIEKTÓW NIMBY 39
  3.1. Atrybuty obiektów NIMBY 39
  3.2. Społeczne naznaczenie obiektów NIMBY 47
  3.2.1. Proces stygmatyzacji obiektów NIMBY 47
  3.2.2. Zagrożenia odczuwane przez ludność zamieszkałą w pobliżu obiektów NIMBY 49
  4. OBIEKTY NIMBY W ŁODZI I STREFY ICH ODDZIAŁYWANIA 57
  4.1. Identyfikacja obiektów NIMBY 57
  4.2. Charakterystyka obiektów NIMBY i towarzyszących im konfliktów…75
  4.2.1. Obiekty infrastruktury drogowej 75
  4.2.2. Lotnisko Lublinek 89
  4.2.3. Hale magazynowo-biurowe „Panattoni Park Łódź East” 91
  4.2.4. Spalarnia odpadów 92
  4.2.5. Hospicjum w Szpitalu im. Jordana 96
  4.3. Strefy oddziaływania obiektów NIMBY 98
  4.3.1. Teoretyczne podstawy wyznaczania stref 98
  4.3.2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektów NIMBY 104
  4.4. Posumowanie 111
  5. SYNDROM NIMBY W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
  ANKIETOWYCH 113
  5.1. Mieszkańcy stref NIMBY 113
  5.2. Poziom akceptacji obiektów NIMBY 121
  5.3. Determinanty syndromu NIMBY 133
  5.3.1. Wyobrażenia obiektów NIMBY przez okolicznych mieszkańców 133
  5.3.2. Wyobrażenia otoczenia obiektów NIMBY 143
  5.3.3. Wpływ odległości od niechcianych inwestycji na intensywność syndromu NIMBY 147
  5.4. Zaangażowanie respondentów w konflikty 149
  5.5. Profil Nimbystów 153
  5.5.1. Model regresji logistycznej 153
  5.5.2. Drzewo klasyfikacyjne CART 164
  5.6. Podsumowanie 171
  6. ZAKOŃCZENIE 173
  BIBLIOGRAFIA 179
  SPIS TABEL 190
  SPIS RYCIN 191
  ZAŁĄCZNIKI 191

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Syndrom NIMBY w przestrzeni wielkomiejskiej”

  Tagi: , , ,