Promocja!
OKŁADKA

Studia bibliotekoznawcze w Polsce

  Historia i ewolucja w latach 1945-2015 (ze szczególnym uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Łódzkiego)
  Autor:


 • Liczba stron:
  202
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-161-7
  e-ISBN:
  978-83-8088-162-4

Opis produktu

W prezentowanej monografii przedstawiono historię rozwoju studiów bibliotekoznawczych w Polsce (od czasu ich zainicjowania w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). Autorka podkreśla rolę ośrodka łódzkiego jako uniwersyteckiej kolebki nauki o książce i jego udział w dzisiejszej pozycji bibliologii i informatologii pośród dyscyplin naukowych. W publikacji czytelnik znajdzie zarys rozwoju studiów kształcących bibliotekarzy i specjalistów informacji, który przebiegał w poszczególnych ośrodkach indywidualnie – zawsze jednak w odniesieniu do zmian ustawodawstwa szkół wyższych, rozwoju dyscypliny oraz zmieniających się programów kształcenia. Rozwój ten postępował od humanistycznych studiów bibliotekoznawstwa w kierunku studiów związanych z dyscypliną bibliologia i informatologia. Zasadniczym celem publikacji jest próba opisu studiów akademickich w zakresie dyscyplin badających książkę, bibliotekę i informację oraz wykazanie przemian, którym podlegały.

Autorka prezentuje kolejno rozwój kształcenia na wyższej uczelni w zakresie problematyki książki, biblioteki i informacji, modelowanie akademickich kwalifikacji bibliotekarzy i specjalistów informacji oraz charakterystykę treści kształcenia.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział I. Rozwój akademickiego kształcenia bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej 9
1.1. Temat i metoda 9
1.2. Kształcenie akademickie w Polsce w kontekście zmian ustawodawstwa o szkołach wyższych 10
1.3. Początki i rozwój studiów bibliotekoznawczych w latach 1945/1946– 1974/1975 13
1.4. Rozwój studiów bibliotekoznawczych w okresie PRL w latach 1975/1976–1989 29
1.5. Usytuowanie studiów bibliotekoznawczych w strukturze szkoły wyższej 31
1.6. Studia bibliotekoznawcze a przyszłe możliwości zatrudnienia 37
1.7. Uwarunkowania rozwoju studiów bibliotekoznawczych po transformacji społeczno-ustrojowej 45
1.8. Uwagi końcowe 67

Rozdział II. Modelowanie specjalistycznych kwalifikacji 69
2.1. Temat i źródła 69
2.2. Metoda 78
2.3. Ewolucja w realizowaniu przedmiotów i zagadnień nauczania na studiach bibliotekoznawczych w świetle programów kształcenia 80
2.3.1. Początki modelowania specjalistycznych kwalifikacji bibliotekarzy. 83
2.3.2. Przedmioty i zagadnienia nauczania w świetle wybranych programów i standardów kształcenia bibliotekarzy i specjalistów informacji do 2012 r. 85
2.3.3. Przedmioty i zagadnienia nauczania w świetle wybranych programów kształcenia bibliotekarzy i specjalistów informacji po 2012 r. 104
2.4. Uwagi końcowe 119

Rozdział III. Tematyka prac dyplomowych realizowanych na studiach bibliotekoznawczych 123
3.1. Temat i metoda 123
3.2. Przegląd tematyki z zakresu bibliologii, informatologii i dyscyplin pokrewnych w świetle prac dyplomowych 126
3.3. Uwagi końcowe 175

Zakończenie 179
Bibliografia 181
Opracowania 181
Źródła 188
Strony WWW instytutów, katedr, pracowni w uniwersytetach 193
Spis prac 197
Spis tabel 199

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Studia bibliotekoznawcze w Polsce”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: