Promocja!
OKŁADKA_krzywe_DRUK

Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Opis produktu

W publikacji przedstawiono dwanaście studiów przypadków, opisujących działania wybranych przedsiębiorstw z różnych branż w ramach ich marketingowej strategii internacjonalizacji. Autorzy omówili problemy strategii marketing-mix na rynkach zagranicznych, tj. doboru instrumentów marketingowych, ich wzajemnych relacji i roli orientacji internacjonalizacyjnej w strategii marketingowej. Ze względu na różnorodność przedsiębiorstw poddanych badaniom uwzględniono także specyfikę marketingu małych i średnich firm na rynkach zagranicznych.

Książka jest adresowana przede wszystkim do menedżerów przedsiębiorstw oraz studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania. Dzięki niej można poszerzyć wiedzę na temat realizowanych przez polskie firmy strategii internacjonalizacji i marketingu na rynkach zagranicznych.

Studium przypadku (case study) jest jedną z metod badań jakościowych, bardzo pomocną przy rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. To szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego zjawiska gospodarczego, np. organizacji, procesu zarządzania, jego elementów lub otoczenia organizacji, w celu sformułowania wniosków o przyczynach i rezultatach jego przebiegu. Stosuje się ją na uczelniach wyższych jako metodę edukacji menedżerskiej, szczególnie w odniesieniu do nauczania marketingu, ponieważ pozwala skonfrontować wiedzę studentów z praktyką funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształtuje umiejętności analityczne i decyzyjne.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 9

1. Strategie obecności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym – etapy, treść i rodzaje 11
1.1. Badania rynków zagranicznych 12
1.2. Określenie celów działania na rynku zagranicznym 17
1.3. Określenie narzędzi marketingowych przedsiębiorstwa i formułowanie strategii marketing‑mix 18
1.4. Realizacja strategii i kontrola 22
1.5. Rodzaje strategii marketingowych na rynkach zagranicznych 23

2. Strategie marketing‑mix na rynkach zagranicznych 31
2.1. Polityka produktu na rynkach zagranicznych 31
2.2. Polityka cenowa na rynku zagranicznym 38
2.2.1. Ustalanie ceny w działalności eksportowej 39
2.2.2. Formy płatności w transakcjach zagranicznych 42
2.2.3. Polityka cenowa w rozwiniętych formach internacjonalizacji 45
2.3. Polityka dystrybucji na rynku zagranicznym 48
2.4. Polityka promocji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym 56
2.4.1. Etapy strategii promocji na rynku międzynarodowym 57
2.4.2. Rodzaje działań promocyjnych 61
2.5. Marketing‑mix a orientacja internacjonalizacyjna przedsiębiorstw 63
2.6. Specyfika marketingu małych i średnich firm na rynkach zagranicznych 65
2.6.1. Badania marketingowe rynków zagranicznych na użytek firm sektora MSP 67
2.6.2. Podstawowe rodzaje strategii marketingowych małych i średnich firm na rynkach zagranicznych 69
2.6.3. Organizacja działalności marketingowej MSP na rynkach zagranicznych 72

3. Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych – wyniki badań wtórnych 75
3.1. Formy działania przedsiębiorstw województwa łódzkiego na rynkach zagranicznych 75
3.2. Strategie marketing‑mix polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 77
3.2.1. Badania marketingowe rynków zagranicznych i organizacja marketingu 78
3.2.2. Rodzaje i treść strategii marketing‑mix polskich firm na rynkach zagranicznych 81

4. Strategie marketing‑mix przedsiębiorstw województwa łódzkiego na rynkach zagranicznych. Studia przypadków 87
4.1. Charakterystyka założeń badawczych 87
4.2. Studia przypadków 90
4.2.1. Przedsiębiorstwo z branży ogrodniczej Everlasting Flowers 93
4.2.2. Przedsiębiorstwo z branży odzieżowej 97
4.2.3. Przedsiębiorstwo odzieżowe i sklep internetowy z odzieżą oraz tekstyliami 106
4.2.4. Producent w branży instalacyjno‑grzewczej 113
4.2.5. Producent obudów plastikowych dla wyrobów elektronicznych 120
4.2.6. Producent sprężarek do klimatyzacji pojazdów 128
4.2.7. Producent wstążek i dodatków do kwiatów 135
4.2.8. Producent komponentów plastikowych i metalowych do aparatury elektrycznej 140
4.2.9. Przedsiębiorstwo handlowe z branży motoryzacyjnej 147
4.2.10. Producent oprogramowania komputerowego dla przedsiębiorstw 152
4.2.11. Producent taśm i etykiet odzieżowych 157
4.2.12. Producent odlewów ze stopów aluminium 164

Podsumowanie 173
Bibliografia 177

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
31,40 zł
34,90 zł
17,45 zł
  • PDF
Ilość: