Promocja!
Modliński_strategie

Strategie instytucji kultury wobec niezadowolenia i bojkotów konsumenckich

  Autor:


 • Liczba stron:
  266
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-619-0
  e-ISBN:
  978-83-8142-620-6

Opis produktu

Bojkoty towarzyszyły życiu ekonomicznemu człowieka od stuleci, jednak wraz z rozwojem Internetu i nowych technologii ich częstotliwość systematycznie rośnie. Od bostońskiej herbatki przez walkę z apartheidem aż po uliczne demonstracje i sabotaże względem KFC, Abercrombie & Fitch czy ExxonMobil autor prezentuje przyczyny, mechanizmy i konsekwencje bojkotów z punktu widzenia współczesnych konsumentów oraz firm.

Książka jest pierwszą zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku wydawniczym, w której ukazano bojkoty pracowników i konsumentów z perspektywy zarządzania, a także rozszerzono tę tematykę o nieporuszany dotąd wątek – bojkoty instytucji kultury.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 11

Rozdział 1. Istota niezadowolenia i bojkotu konsumenckiego 17 1.1. Zjawisko niezadowolenia konsumenckiego 17 1.2. Mechanizmy i natura niezadowolenia konsumenckiego 23
1.2.1. Uwarunkowania i przyczyny niezadowolenia konsumenckiego 27
1.2.1.1. Ujęcie podmiotowe i przedmiotowe 29
1.2.1.2. Ujęcie procesowe 36
1.2.1.3. Niezadowolenie użytkowe i normatywne 39
1.3. Formy wyrażania niezadowolenia przez konsumentów 42
1.4. Konsekwencje niezadowolenia konsumentów 49
1.5. Zjawisko bojkotu konsumenckiego 42 1.5.1. Definicja i charakterystyka 53 1.5.2. Geneza działań bojkotowych 57
1.6. Podsumowanie 66
Rozdział 2. Uczestnicy, cele i kategorie bojkotów konsumenckich 69
2.1. Uczestnicy bojkotu konsumenckiego 69
2.2. Cele bojkotu konsumenckiego 74
2.3. Kategoryzacje bojkotów konsumenckich 77
2.3.1. Bojkot państwowy i prywatny 78 2.3.2. Bojkot jedno- i wielopodmiotowy 86
2.3.3. Bojkot reorientacyjny i regresyjny 89 2.3.4. Bojkot pokojowy i siłowy 91
2.3.5. Bojkot z wykorzystaniem podmiotów referencyjnych 102 2.3.6. Bojkot w środowisku internetowym i rzeczywistym 108
2.4. Podsumowanie 113
Rozdział 3. Zarządzanie i marketing na rynku kultury a powstawanie niezadowolenia konsumentów 115 3.1. Kultura wysoka i procesy jej urynkawiania 115
3.1.1. Definicja rynku kultury 116
3.1.2. Typy rynku kultury i jego produkty 118
3.2. Instytucje kultury 121
3.2.1. Definicja instytucji kultury 121
3.2.2. Funkcje instytucji kultury 122
3.2.3. Typy instytucji kultury 124
3.3. Konsumenci i otoczenie rynku kultury 128
3.3.1. Konsument kultury 128
3.3.1.1. Definicja konsumenta kultury 128
3.3.1.2. Typy konsumentów kultury 130
3.3.2. Procesy nabywcze konsumentów kultury 133
3.4. Segmentacja, wybór grupy docelowej i pozycjonowanie na rynku kultury 139
3.5. Interesariusze i konkurencja na rynku kultury 148
3.5.1. Interesariusze na rynku kultury 148
3.5.2. Konkurencja na rynku kultury 151
3.6. Podsumowanie 158

Rozdział 4. Strategie antykryzysowe przedsiębiorstw i instytucji kultury wobec zagrożenia bojkotami 161
4.1. Metodologia badania 165
4.2. Rozwój sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwach i instytucjach kultury 168
4.2.1. Spokój organizacyjny 173
4.2.2. Deeskalacja/Eskalacja 179
4.2.3. Zwalczanie kryzysu i łagodzenie skutków 182
4.2.3.1. Strategie zwalczania i łagodzenia skutków bojkotów konsumenckich w przedsiębiorstwach 182
4.2.3.2. Strategie zwalczania i łagodzenia skutków bojkotów konsumenckich w instytucjach kultury – studia przypadków polskich instytucji teatralnych 185
4.2.3.2.1. Teatr Polski we Wrocławiu 186
4.2.3.2.2. Teatr Polski w Bydgoszczy 191
4.2.3.2.3. Teatr Stary w Krakowie 194
4.2.3.2.4. Teatr Polonia w Warszawie 198
4.2.3.2.5. Teatr Dramatyczny w Warszawie 202
4.2.3.2.6. Teatr Śląski w Katowicach 206
4.2.3.3. Przyczyny bojkotów konsumenckich wobec instytucji kultury i przedsiębiorstw – podobieństwa i różnice 210
4.2.3.4. Przyczyny ofertowe i środowiskowe działań bojkotowych 213
4.2.3.5. Bojkot jako szansa i zagrożenie – kategorie instytucji teatralnych stosujących kontrowersyjną treść i promocję 215
4.2.4. Uczenie się i adaptacja 220
4.3. Podsumowanie 221

Zakończenie 225
Bibliografia 231
Netografia 245
Spis rysunków i tabel 259
Załącznik 1 – Scenariusz wywiadu 261

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Strategie instytucji kultury wobec niezadowolenia i bojkotów konsumenckich”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
Mała ilość w magazynie
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: