86237f7deca199b018670b584f4f6d94

Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  208
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-439-6
  e-ISBN:
  978-83-7969-669-7
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Występowanie procesu starzenia się ludności przedostało się już obecnie do świadomości społecznej i świadomości decydentów. Wzrastająca znajomość zachodzących, a zwłaszcza nadchodzących przemian ludnościowych przyczynia się do coraz częstszego pojawiania się w publicznych debatach wątków odnoszących się do reformowania systemu emerytalnego czy budowania systemu zachęt do jak najpóźniejszego wychodzenia z rynku pracy. Przesłanki stojące za rozpoczęciem takiej debaty mają jednak przede wszystkim doraźny i czysto utylitarny charakter, mowa bowiem o ograniczaniu dzisiejszego deficytu budżetowego, zmniejszaniu dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, próbie oddziaływania na poziom długu publicznego. Tymczasem na marginesie zostawia się kwestię kluczową z perspektywy długiego okresu – na ile utrzymanie obowiązujących w danej chwili zasad redystrybucji zasobów pomiędzy poszczególnymi pokoleniami, w sytuacji zachodzących przemian ludnościowych, zakłóca sprawiedliwość międzypokoleniową.

  Niniejszy tom zawiera trzynaście opracowań autorskich, w większości koncentrujących się na solidarności międzypokoleniowej w warunkach starzenia się ludności, a tym samym na zasadach i działaniach, które umożliwiają bezpieczne trwanie naszej cywilizacji w długim okresie.

  Komentarze

  Spis treści

  Piotr Szukalski, Wprowadzenie | 7

  Józefina Hrynkiewicz, Wpływ zmian w polityce społecznej w Polsce na relacje między pokoleniami | 13

  Maria Łuszczyńska, Oblicza solidarności międzypokoleniowej – bariery, korzyści i perspektywy | 31

  Kaja Zapędowska‑Kling, Reformy emerytalne a międzypokoleniowy kontrakt | 53

  Łukasz Jurek, Repartycyjność endofamilijna jako narzędzie wpływu na poziom dzietności | 63

  Dorota Szawarska, Migracja zagraniczna jako wyzwanie dla solidarności międzypokoleniowej | 75

  Dorota kałuża‑Kopias, Osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2030 | 87

  Piotr Szukalski, Inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w wybranych krajach Europy Południowej | 103

  Piotr Szukalski, Inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w wybranych krajach Europy Północnej i Zachodniej | 117

  Zofia Szweda‑Lewandowska, Starzenie się ludności a sektor usług opiekuńczych | 133

  Andrzej Klimczuk, Rozwój regionalny wobec starzenia się społeczeństwa | 149

  Katarzyna Bałandynowicz‑Panfil, Wiek jako determinanta zachowań konsumpcyjnych | 171

  Monika Burzyńska, Malwina Kępa, Marek Bryła, Irena Maniecka‑Bryła, Samoocena stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych starszych mieszkańców wsi | 181

  Olga Gajewska, Marek Bryła, Irena Maniecka‑Bryła, Czynniki determinujące samoocenę stanu zdrowia mieszkańców wybranych domów pomocy społecznej – wstępne wyniki badań | 197

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa”

  Tagi: , , ,