skowronek_sredniowieczne_opowiesci

Średniowieczne opowieści biblijne

  Paleja historyczna w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej (Series Ceranea tom 4)
  Autor:


 • Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-748-0

Opis produktu

Czwarty tom Series Ceranea stanowi monografia dotycząca drugiego przekładu słowiańskiego Palei historycznej –bizantyńskiej kompilacji tekstów rozmaitej proweniencji na tematy biblijne, zaczerpnięte ze Starego Testamentu.

 

Zamiarem moim było ukazanie sposobów odczytania pewnego średniowiecznego tekstu literackiego – zarówno odczytów skierowanych w głąb niego samego, jak i ukazujących go w najbliższym mu środowisku relacji intertekstualnych. Pozostaję jednak z nadzieją, że każdy głos dotyczący nawet jednego tylko zabytku z niezmierzonego dziedzictwa Slaviae Orthodoxae, tym bardziej zabytku przekazywanego w odmiennych szatach językowych i przyjmującego rozmaite postacie, prowadzi do lepszego poznania nie tylko tego jego komponentu, jakim jest stricte literatura, lecz także tworzących go: myśli i ducha.

Z Zakończenia

Komentarze

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział I. Wśród terminów. Przegląd źródeł i literatury 17
1. Przegląd źródeł 21
2. Z historii badań (rekapitulacje 27

Rozdział II. Dwa pierwsze przekłady Palei historycznej. Między wariantami: struktura i treść 49
1. Różnice wartości liczbowych 61
2. Treść 65

Rozdział III. Autor opowieści. Cytaty biblijne w Palei historycznej 95

Rozdział IV. Konstruowanie historii sakralnej w Palei historycznej 145
1. Ingerencje w tekst Pisma 145
2. Narracje spoza Ośmioksięgu 169

Rozdział V. Inne komponenty treści i formy 233
1. Poezja 233
2. Anatemy 255

Rozdział VI. Między tekstami O relacjach Palei historycznej z innymi utworami 279

Zakończenie 309

Bibliografia. 315

Aneksy 341
Aneks I. Stemma codicum 343
Aneks II. Zestawienie tytułów rozdziałów w odpisach PH II 344
Aneks III. Wielki kanon pokutny w PH I i PH II 355
Aneks IV. Edycja wyboru tekstów towarzyszących PH II 361
1. Cykl pouczeń i objaśnień mistagogiczno-teologicznych (Nikoljac 83, MSPC 141, MSPC 42) 361
2. Historia Zuzanny (Dn 13,1–16) (BAR slav358) 369
3. Homilia o genealogii Świętej Rodziny (Początek rozdziałów łacińskich) (MSPC 42) 371
4. Narracje na tematy starotestamentowe (RGB Rumjanc42, SB III22, BAR slav358) 378

Wykaz postaci biblijnych w PH II 383

Резюме 389

Summary 393

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Średniowieczne opowieści biblijne”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Brak w magazynie

Produkt niedostępny
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń