Promocja!
mikolajczyk-sprawnosc

Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego

Opis produktu

W monografii podjęto problematykę zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej w kontekście wystąpienia zjawisk noszących znamiona katastrof naturalnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że podejmowanie wielokierunkowych, kompleksowych działań może zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom terenów zagrożonych.

Przedstawione przez autora wnioski mogą przyczynić się do wprowadzenia w praktyce zarządzania kryzysowego rozwiązań, które zwiększą efektywność i sprawność funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Istnieje bowiem potrzeba aktywizacji działań w zakresie ograniczania niebezpieczeństwa wystąpienia katastrof naturalnych, sprawności funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego w trakcie występowania katastrof, a także minimalizacji ich skutków oraz przywracania stanu sprzed ich wystąpienia.

Publikacja jest adresowana przede wszystkim do urzędników administracji rządowej i samorządowej, pracowników naukowych prowadzących badania w obszarze bezpieczeństwa, zarządzania publicznego i gospodarki przestrzennej, a także do studentów zarządzania, administracji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 7

1. Bezpieczeństwo i jego zagrożenia 11
1.1. Kategorie bezpieczeństwa 11
1.2. Bezpieczeństwo publiczne 24
1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego (rodzaje, przyczyny, skutki) 28
1.4. Katastrofy naturalne (rodzaje, przyczyny, skutki) 36

2. System organizacyjno-prawny w zakresie bezpieczeństwa publicznego 47
2.1. Administracja publiczna a bezpieczeństwo publiczne 47
2.1.1. Organy o charakterze ogólnym 48
2.1.2. Wyspecjalizowane instytucje administracji 55
2.2. Organizacje pozarządowe 68
2.3. Przedsiębiorstwa prywatne 70

3. Zarządzanie kryzysowe 73
3.1. System zarządzania kryzysowego 73
3.1.1. Zarządzanie kryzysowe – podstawowe pojęcia 73
3.1.2. Zasady i funkcje zarządzania kryzysowego 84
3.1.3. Koncepcja współczesnego systemu zarządzania kryzysowego 88
3.2. System zarządzania kryzysowego w Polsce 94
3.2.1. Administracja publiczna w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce 95
3.2.2. Zakres działań jednostek systemu zarządzania kryzysowego w Polsce 109
3.3. Systemy zarządzania kryzysowego w wybranych państwach 119

4. Praktyka zarządzania kryzysowego w wybranych województwach Polski 127
4.1. Terytorium Polski jako obszar narażony na wystąpienie katastrof naturalnych 127
4.2. Województwo łódzkie jako miejsce potencjalnego wystąpienia katastrof naturalnych 130
4.2.1. Organizacja zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim w województwie łódzkim 132
4.2.2. Zarządzanie kryzysowe w województwie łódzkim 137
4.2.3. Kluczowe elementy warunkujące wzrost sprawności zarządzania kryzysowego w województwie łódzkim 152
4.3. Województwo lubelskie jako miejsce potencjalnego wystąpienia katastrof naturalnych 154
4.3.1. Organizacja zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim w województwie lubelskim 156
4.3.2. Zarządzanie kryzysowe w województwie lubelskim 162
4.3.3. Kluczowe elementy warunkujące wzrost sprawności zarządzania kryzysowego w województwie lubelskim 174
4.4. Województwo dolnośląskie jako miejsce potencjalnego wystąpienia katastrof naturalnych 177
4.4.1. Organizacja zarządzania kryzysowego na poziomie wojewódzkim w województwie dolnośląskim 179
4.4.2. Zarządzanie kryzysowe w województwie dolnośląskim 183
4.4.3. Kluczowe elementy warunkujące wzrost sprawności zarządzania kryzysowego w województwie dolnośląskim 195

Zakończenie 199
Bibliografia 203
Aneks 227
Spis rysunków, tabel i załączników 271
Streszczenie w języku angielskim (Abstract) 273

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
  • PDF
Ilość: