OKŁADKA_Buczkowski_in_Spoleczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Opis produktu

Książka, napisana przez pracowników Katedry Wymiany Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego, jest źródłem wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Odnosi się do najważniejszych jej filarów: miejsca pracy, środowiska przyrodniczego, społeczności lokalnej i rynku. Zaprezentowane zagadnienia mają charakter wielowymiarowy i aplikacyjny, dlatego może ona służyć upowszechnianiu dobrych praktyk wśród zainteresowanych tą problematyką podmiotów gospodarczych, jak i studentów, menedżerów, pracowników instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek administracji publicznej. Opracowanie porządkuje kluczowe i aktualne zagadnienia teoretyczne, które zostały zilustrowane licznymi przykładami, odnoszącymi się do realnej działalności gospodarczej firm międzynarodowych.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia wstępne 11
1.1. Geneza CSR 11
1.2. Definicja CSR 13
1.3. Koncepcja interesariuszy 17
1.4. Zasady CSR 22
1.5. Filary CSR 31
1.6. Najważniejsze instrumenty CSR 34
1.7. Argumenty zwolenników i przeciwników CSR 36
1.8. Zamiast podsumowania 39

Rozdział 2. Inicjatywy CSR wobec pracowników 41
2.1. Istota i zalety CSR w odniesieniu do pracowników 41
2.2. Zasady etyczne 43
2.3. Dialog z pracownikami 44
2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 45
2.5. Rekrutacja pracowników 45
2.6. Wdrożenie do pracy 46
2.7. Planowanie i narzędzia rozwoju pracowników 46
2.8. Motywacja i satysfakcja pracowników 48
2.9. System oceny pracowników 49
2.10. Odejście z firmy 50
2.11. Studium przypadku: Minebea Co., Ltd, Japonia 51
2.11.1. Różnorodność siły roboczej 52
2.11.2. Inicjatywy na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska pracy 55

Rozdział 3. Inicjatywy CSR skierowane na środowisko przyrodnicze 61
3.1. Ekologiczna odpowiedzialność 62
3.2. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie 67
3.3. Wybrane inicjatywy ekologicznego CSR podejmowane przez przedsiębiorstwa 76

Rozdział 4. Inicjatywy CSR dla społeczności lokalnych 83
4.1. Znaczenie przedsiębiorstwa dla społeczności lokalnej 83
4.2. Poprawa lokalnej infrastruktury 88
4.3. Wsparcie finansowe i materialne instytucji użyteczności publicznej 89
4.4. Współpraca z nauką 90
4.5. Wsparcie społeczeństwa w szerszym kontekście 92
4.6. Przykłady inicjatyw skierowanych na społeczności lokalne 94
4.6.1. Coca-Cola 94
4.6.2. Starbucks 97

Rozdział 5. Inicjatywy CSR skierowane na rynek 101
5.1. Działania zmierzające do poprawy jakości i bezpieczeństwa produktów 101
5.2. Świadczenie usług wolontariatu dla klientów 103
5.3. Sprawiedliwa polityka cenowa 104
5.4. Działalność reklamowa 107
5.5. Partnerstwo lokalne 109
5.6. Promowanie standardów poprzez łańcuchy dostaw 111
5.7. Wsparcie tworzenia lokalnych porozumień biznesowych 115
5.8. Case study – IKEA 116

Literatura 125
Spis tabel 133
Spis rysunków 134

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Społeczna odpowiedzialność biznesu”